Prvo vanredno zasedanje, 19.01.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 187 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Skupštine prilikom usvajanja zapisnika postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 169 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Branko Ružić, Aleksandar Čotrić i Olgica Batić.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine zbog potrebe da Skupština što pre razmotri predloge zakona iz dnevnog reda koji je utvrđen u zahtevu Vlade.
Dostavljen vam je zapisnik Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno imunitetska pitanja utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedeni zapisnik.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, održane 15, 16, 17. i 18. decembra 2014. godine.
Molim poslanike da glasaju.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 26, od ukupno prisutnih 183 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Zapisnik Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, u saziv sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, koja je sazvana na zahtev Vlade, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini, i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom sazivu.
Kao što ste mogli da vidite za sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini određen je sledeći
D n e v n i r e d
1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu;
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti;
3. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku;
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona;
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju;
6. Predlog zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.
(Marko Đurišić, s mesta: Molim vas, po Poslovniku.)
Narodni poslanik Aleksandar Jugović, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti; Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju i Predlogu zakona o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, a sve te zakone podnela je Vlada.
Da li narodni poslanik Aleksandar Jugović želi reč? (Ne)
Molim narodne poslanike da se izjasnimo.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
(Marko Đurišić, s mesta: Molim vas, po Poslovniku.)
Ne možete prekinuti postupak glasanja.
Nemojte vikati. Dobićete reč. Izvolite.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 158, protiv – jedan, uzdržanih – jedan, nije glasalo 28, od ukupno prisutnih 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da pozdravim u ime Narodne skupštine Republike Srbije predsednike advokatskih komora u Srbiji, koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale.
Prelazimo na rad po dnevnom redu. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik, po Poslovniku, Marko Đurišić.