Četvrto vanredno zasedanje, 26.01.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/33-15

26.01.2015

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 10:05 do 21:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li ste se javili za repliku, koji član, na koji način sada diskutujete gospodine Šutanovac?
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Javio sam se po Poslovniku, ako mi dozvolite da kažem. Imam dva minuta, jel tako?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Morate da citirate član Poslovnika na koji ste se pozvali.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Prvo sam citirao vas i dao sam vama već značaj nego članu Poslovnika.
Član 97. stav 3, može?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Imajući u vidu da danas na dnevnom redu imamo dva izuzetno važna zakonska predloga…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Šutanovac, molim vas, pretpostavljam da ćete da predložite da se vreme duplira, jel tako?
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Da.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
ali, još nije vreme. Pozvaću vas kada dođemo do tog momenta da možete da predložite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Zahvaljujem.