Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 09.04.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsednice Narodne skupštine.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri, član 16. kaže – da po okončanju postupka eksproprijacije i upisu prava svojine na nepokretnostima Republika Srbija u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje planiranje izgradnje i neizgrađeno građevinsko zemljište, može dati u dugoročan zakup u cilju privođenja zemljišta urbanističkoj nameni.
Evo, u jednoj rečenici šta SANU misli o ovom privođenju nameni, kako glasi član 16. ovog zakona. Ova namena je u potpunoj suprotnosti sa interesima grada i šire zajednice. Ona je sukobljena sa osnovnim funkcionalnim ambijentalnim i kulturno istorijskim aspektima uređenja ovog prostora.
Dame i gospodo, član 16. SANU do te mere ismeva, a da li možda Vlada Republike Srbije, da li prisutni ministri, da li ovde poslanička većina, misli da zna i ume da da obrazloženje bolje od SANU.
Gospodin Babić kaže - Da; ali ja ne verujem da je to istina i ja ne verujem da gospodin Babić zna više od domaće i strane stručne javnosti. Ja ne verujem da i pored te osionosti da znaju sve, i da se pitaju za sve, znaju više od onih koji su dali ove komentare, doajeni arhitekture, umetnosti, slikarstva, najveći pisci u gradu Beogradu i Srbiji. Zahvaljujem.
(Zoran Babić, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme ima samo Aleksandar Jovičić na raspolaganju. Nije bilo osnova.
(Zoran Babić, s mesta:Tri puta me je imenom pomenuo.)
Ali samo pomenuo.
(Zoran Babić, s mesta: Rekao je da ne znam da…)
Dobro. Izvolite repliku. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Ja priznajem da ne znam i sa svoje 44 godine, koje ću nadam se napuniti za ravno nedelju dana, znam da moram mnogo toga još da učim, ali sam spreman da svoje akademsko zvanje, ali sam spreman da svoje akademsko zvanje koje sam stekao na Beogradskom univerzitetu, na mašinskom fakultetu, stavim na poređenje sa vama gospodine Božoviću.
Spreman sam da svoj mašinski fakultet koji sam završio nekih šest meseci pre roka, da stavim u poređenje sa vama i sa vašim pravničkim znanjem i sa dužinom studiranja i sa primenom tog znanja, spreman sam da se poredim.
Da li znam više od Akademije nauka? Sa respektom prolazim pored zgrade Akademije nauka i umetnosti, a ne da se poredim.
Decenije i decenije su potrebne da bi se ušlo u tu zgradu i da bi se bio član, a sa kojim pravom vi mašete nekim papirima, a niste mahali sa tim papirima iste akademije nauka koja je rekla o besmislu mosta na Adi. Tada vam nije bila bitna, tada ste je omalovažavali, tada kada su rekli da taj most vodi pravo u brdo i bez tunela ispod Topčiderskog brda, da taj most ne znači ništa i da služi kao vešalica za ptice koje će sletati na njega.
Okrećite glavu i tada ste okretali glavu od Akademije nauka i tada ste okretali glavu od javnosti. Da li je to naknadno znanje ili priznajete da moj kolega, po struci kolega, gospodin Đilas, nije prihvatao, a sada Pajtić prihvata to, nisu prihvatali drugi?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam, prošlo je dve minute, poštujte vreme replike.
Reč ima ministar Antić. Izvolite.

Aleksandar Antić

Pre svega, mi ovde kao ministri u Vladi Republike Srbije pokušavamo da budemo deo one procedure koju predsednica zagovara i da komentarišemo ono što je sadržaj amandmana i u retkim slučajevima se javljamo da prokomentarišemo ona pitanja koja smo razrešili, ja verujem, u onom prvom delu rasprave koja je bila pre dva dana.

Međutim, zaista u ovom trenutku moram još jednom da se osvrnem na ovu jednu ogromnu, po meni nerazumljivu energiju kod pojedinih kolega iz DS, koji pokušavaju da obesmisle ovaj zakon i ovaj projekat, što je za mene još pogubnije.

Moram ponovo da ponovim i zbog vas i zbog javnosti, projekat „Beograd na vodi“ ili spuštanje Beograda u Savski amfiteatar, to je višedecenijski san, ali prvi sastanak na temu projekta „Beograd na vodi“, održan je 15. avgusta 2013. godine.

Na sastanku je bio gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas, sa tadašnjim prvim potpredsednikom Vlade, sadašnjim premijerom, gospodinom Vučićem. Moram da kažem da sam ja za taj sastanak kao tadašnji predsednik Skupštine grada i vaš koalicioni partner u Beogradu saznao iz medija, zato što je DS taj projekat htela samo za sebe, sa nadom da će se realizovati i da će na konto tog projekta DS te 2013. godine ući u vlast i za mene je potpuno nepojmljivo da danas 2015. godine vi imate potpuno drugu priču. O čemu se ovde radi? Da li jedan isti projekat…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala ministre, ušli ste u repliku i vi.

Aleksandar Antić

Završavam rečenicu.

Da li jedan projekat može biti dobar kada ste u vlasti, a loš kada ste opozicija, ja to ne prihvatam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala ministre zaista. Nemojte vikati.
Ja se izvinjavam zaposlenima u parlamentu Republike Srbije koji sutra imaju praznik i koji bi zaista voleli ako se u ove kasne sate nalaze u parlamentu i ostaće sigurno nekoliko sati i posle nas, barem da se bavimo konkretno predlogom zakona.
Ja im se izvinjavam kao predsednik parlamenta.
Reč ima Milutin Mrkonjić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

Socijalistička partija Srbije
Hvala najlepše gospođo Gojković.

Poštovani ministri i ostali članovi Vlade, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, meni je žao što u momentu kada jedan od poslanika, inače moj miljenik, gospodin Marko me je presekao, ja sam upravo nešto hteo da pojedem i meni nije dobro, šećer mi skače jer sam malo ozbiljniji čovek pa nisam odmah odgovorio jer ne mogu da se snađem u tim replikama ja.

To deluje donekle simpatično, ali sada već i nije. Ja sam to rekao i pre dva dana kada se govorio na plenarnoj sednici o suštini zakona. Ovo je projekat oko koga ne sme da bude ovolike rasprave i ovoliki sukobi.

Taj projekat ne bi smeo toliko da se koristi u svrhu političke ili politikantskog prepucavanja bilo koje stranke.

Dužnost mi je pripala, kao jednom od najstarijih članova ovde i kao čoveku koji se tim poslom bavi 40 godina, ipak da pomirim sve te snage. Podsećam, kad se govori o članu 16, hajde da kažem jednu rečenicu jer mi vreme ističe, o zemljištu, širi interes tog prostora je želja i potreba grada da najstariju tačku u Evropi na Koridoru 10 železničkom skinemo s dnevnog reda. To je čvor. Čvor uslovljava da interes bude opšti. Da se razumemo. To niko do sada nije rekao, između ostalog, naravno. A šta će se tu graditi, to je druga tema. Ovaj zakon je samo jedna etapa.

Što se tiče odnosa partija u vezi ovih projekata, podsećam na 1996. godinu, kada je takođe bio pokrenut ovaj proces u drugom smeru. Taj posao tada je radila jedna grupa mladih entuzijasta, promotera, na čelu sa Srđanom Šaperom, takođe divnim dečkom, demokratom ortodoksnim i meni to nikada nije smetalo, kao što mi ni danas to ne smeta.

Dakle, ovo je dobar projekat. Ja se zahvaljujem i gospodinu Božoviću i Marku i gospodinu Babiću kad me prozivate, ali prozivajte me u kontekstu toga da morate svi zajedno na njemu raditi. Dakle, ono što je gospodin Vučić ponudio ruku, treba prihvatiti. Svi stručnjaci će biti uključeni. Ja sam ubeđen, i ovi koje vi danas ovde spominjate, da su isti ti ljudi spremni sutra da krenu u realizaciju tog projekta. Hvala najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nema osnov za repliku niko.
Zahvaljujem.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je prihvatio ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Nemate više ni sekundu vremena, ovi koji su se prijavili. Žao mi je. Sačekaćemo nastavak sednice u sredu, pa ćete imati vremena.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, dr Janko Veselinović, Snežana Malović, Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Aleksandar Senić, Dušan Petrović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Blagoje Bradić, Ivan Karić.
Reč ima Slobodan Homen. Izvolite.