Trinaesto vanredno zasedanje, 13.07.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Trinaesto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/309-15

13.07.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Babiću.
Reč ima ovlašćeni predstavnik DS, narodni poslanik Balša Božović, replika. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Hvala, gospodine Bečiću.
Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da nije istina ovo što je malopređašni kolega govorio, ali to je, naravno, njemu na čast i obraz. Podaci postoje i zvanični su na sajtu.
Ono što je vezano za odgovor gospođi Mihajlović, jeste da moram da vam kažem, ne bih da nisam diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nije zakon stavljen van snage, nego odredbe koje se odnose na konverziju 2013. godine. Znate li zbog čega? Ako ne znate, evo ja ću da vam pojasnim tu stvar. Iz prostog razloga što je ta konverzija omogućavala popust da neko ko ima npr. Luku Beograd, tržišnu vrednost od 400 miliona, da mu se oduzme ono što je platio u privatizaciji, 40 miliona, i mora onda da plati 360 miliona evra. Ustavni sud je za to rekao da nije moguće. Ustavni sud je rekao – gospodo, nema popusta, morate da platite sve, a vi danas poklanjate besplatno, bez naknade. E, u tome je suština.
U članu 8, koji je najsporniji član ovog zakona, vi ste omogućili onome ko je stekao u sumnjivim privatizacijama vlasništvo nad određenim privrednim društvom, vi ste omogućili da neko dobije zemljište koje je izgrađeno bez naknade, a ono koje je neizgrađeno da preko institucije zakupa zemljišta izbegne plaćanje konverzije kada je u pitanju prebacivanje iz prava korišćenja u pravo svojine. To je suština i zato je zakon kriminalan i zato je zakon tajkunski i zato je DS protiv toga. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
O tome šta je suština, evo reći ću vam. Od tog zakona 2009. godine Ustavni sud Republike Srbije poništio je članove od 185. do 200. kao neustavne, kao i član…
(Narodni poslanik Balša Božović dobacuje s mesta.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, gospodine Božoviću, nemojte da dobacujete.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
… kao i član 103. stav 1, dakle, sve ono što je bila suština tog zakona vezano upravo za pretvaranje prava korišćenja, to je Ustavni sud poništio. Tako da, moram da priznam da opet kao diplomirani pravnik, ja nisam pravnik, to bi trebalo da znate.
Što se tiče toga da neko ovim zakonom, ne neko, nego Vlada Srbije poklanja građevinsko zemljište izgrađeno ili neizgrađeno, ja mislim da zaista treba da pročitate naslov zakona još jednom, ali isto tako i da pročitate njegov sadržaj. Ono što je potpuno tačno, to je da ćemo mi ovim zakonom omogućiti, ne samo da se zemljište privrede urbanističkoj nameni, što nije bilo moguće prethodnih godina, nego ćemo sasvim sigurno omogućiti da, recimo, samo jedan hektar gradnje na tom neizgrađenom građevinskom zemljištu građevinskoj industriji generiše prihod od 3,5 miliona evra, npr.
Dakle, učinićemo sve da se u Srbiji gradi po zakonu, a ne tako što nekome, odnosno ne tako kako ste radili vi, da ne govorim već više o tajkunima sa kojima ste pravili zakone i zbog toga mi danas ispravljamo sve to što ste vi radili.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Mihajlović.
Gospodine Božoviću, nemate pravo na repliku, niste pomenuti, ni DS, a ni vi lično.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, po Poslovniku. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Poslovnik, gospodine predsedavajući, član 107. stav 1.
Znate, nije dovoljno kada malopre kolega Božović, a vi ga ne opomenete, kaže – pa, naravno, sve što je prethodni govornik govorio, sve to nije istina. Pa, sada ću koristiti njegovi argumentaciju. Da li ćete verovati rečima Balše Božovića ili rečima USAID-a „Projekat za bolje uslove poslovanja“ i „Naleda“, partnera našeg društva, partnera Vlade Republike Srbije kako bi popravili svoje stanje na Duing biznis listi?
Hoćete da kažete da USAID laže? To je malopre rekao gospodin Božović zato što sam ja čitao ove podatke, podatke koje je prezentovao USAID i NALED. Da li to Demokratska stranka, malopre smo videli da se odriče evropskih vrednosti, ne odgovaraju joj podaci i mišljenje Evropske komisije, a sada kaže da USAID laže, da NALED ne govori istinu. Do koje mere će ići to ponižavanje? Kome da verujemo na reč? Kome verovati? Na reč Balše Božovića? Ili ljudima koji nam u ovom postupku pomažu.
Vi ste potonuli za 30 mesta za četiri godine, sa 149 na 179 mesto. Vi ste zatvarali oči pred ovim problemom, a ne Vlada Aleksandra Vučić i SNS. Imamo podršku za sistemsko bavljenje plasmanom Srbije. Po prvi put Srbija je preduzela sistemski pristup poboljšanju plasmana Srbije na ovoj listi. Kopredsedavajući su i gospođa Mihajlović i gospodin Vujović i u tom postupku imamo podršku i imamo prijatelje i u okviru NALEDA i Sekretarijata za javne politike i podršku USAID. Vama to ne odgovara gospodine Božoviću. Kome da verujemo? Na vaše lepe oči da verujemo?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Babiću.
Dužnost je da dam objašnjenje. Smatram da nisam prekršio Poslovnik, jer mi kao predsedavajući nemamo baš mogućnosti toliko za svaku neistinu u Narodnoj skupštini da kažnjavamo. Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Balša Božović, ovlašćeni predstavnik Demokratske stranke. Imate tri minuta i 20 sekundi. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Kao što smo rekli u današnjoj žustroj raspravi, ovi napadi na Demokratsku stranku govore samo to da u nedostatku argumenata i rezultata SNS i dalje traži samo izgovore. Četvrtu godinu na vlasti SNS nije uradila apsolutno ništa. Oni napadi i ona vika i dreka na Demokratsku stranku govore samo to da sami znaju i gospođa Mihajlović, i vladajuća većina da je ovo tajkunski zakon, zakon koji milijardu i 492 miliona evra oduzima iz budžeta građanima Srbije i poklanja tajkunima i oligarsima u Srbiji. To je istina.

Ono što je razlog donošenja ovakvog zakona koji mogu samo da pretpostavim, da li se pisao u Luci Beograd, jeste iz prostog razloga što je ovo najvrednije zemljište u Gradu Beogradu koje poklanjate Luci Beograd, odnosno njenom vlasniku. Vi vrlo dobro znate ko je on i kako se on zove, a očigledno, ja ne želim da ulazim u dalje vraćanje dugova iz 2012. godine. Mi smo tajkune terali da plaćaju konverziju. Ustavni sud je osporio popuste. Vi danas poklanjate tajkunima i vi zapravo danas radite nešto što ne ide u korist onih budžeta od opština, gradova, autonomne pokrajine do Republike i isto tako za Fond za restituciju. Opet će građani morati da smanjuju plate i penzije da biste vi morali tom Fondu za restituciju da uplaćujete sredstva.

Zakup, to je još jedan način da se izbegne plaćanje konverzije od strane onih koji su pljačkaškim privatizacijama stekli svoje enormno bogatstvo. Rekli ste pre nekoliko trenutaka kako građani u Srbiji žive bolje. Ne žive građani Srbije bolje, žive mnogo gore, vi živite bolje gospođo Mihajlović. Članovi Vlade Republike Srbije i njeni partneri žive bolje, svi ostali žive mnogo, mnogo lošije.

Zakon koji je pisan za interes i račun nekog drugog je zakon koji nikada neće dobiti podršku Demokratske stranke. Mi imamo vrlo jasne i konkretne argumente, član 8. je protivustavan. Članom 8. bez naknade, a ne nadoknade kao što su neki poslanici govorili, omogućavate tajkunima da bez jednog jedinog uplaćenog dinara izgrađeno zemljište na koje imaju pravo korišćenja dobiju pravo svojine.

To je kriminal. To je čist bezobrazluk. Jedne trunke patriotizma nema u ovom zakonu zato što on ne brani interese naroda, ne brani interese Republike Srbije nego brani interese krupnih kapitalista u Srbiji.

Zato je Demokratska stranka protiv toga, 99 godina zakup i time završavam, je nešto što predstavlja najveću, možda sramotu u ovom Predlogu zakona, iz prostog razloga što vi kreditirate one multimilionere u Srbiji, dok pošten narod nema da plati struju, nema da plati osnovne životne namirnice i to neka vama ide na dušu i obraz. Zahvaljujem.