Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/537-15

2. dan rada

15.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 10:10 do 20:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar kulture
Zahvaljujem.
Ja sam ponosan, uvaženi gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, kada jedna moćna poslanička grupa u neformalnom smislu kojoj pripada i dr Pavićević na set zakona koji broji gotovo 700 članova predlaže deset amandmana. Ovo je prava potvrda kvaliteta onoga što smo mi kao predstavnici ovlašćenog predlagača došli ovde da zastupamo.
Takođe, sam ponosan kada imamo jedan od ključnih sistemskih, procesnih zakona o izvršenju i obezbeđenju o kojem niste govorili u vašem uvodnom izlaganju ni jednu jedinu reč. Zakon je ne samo vredan pažnje nego je od ključne važnosti za funkcionisanje našeg pravosudnog sistema.
Odmah da vam kažem, nije ovde reč ni o kakvom udaru, verovatno je reč o udaru na nečiju svest da shvati da je Vlada Aleksandra Vučića uspela da otvori prva pregovaračka poglavlja u pristupanju EU. Ako vam nije jasno čije sam ja to Vlade član, ja sam član Vlade Republike Srbije čiji je predsednik Aleksandar Vučić, ponosim se tim, jer je to prva Vlada koja ono što kaže to i ostvaruje, to i radi. Ako vaša stranka ni u vreme kada su njeni funkcioneri bili u čelu države i na čelu nekih drugih stranaka, nije uspela da uradi ni promil onoga što smo mi uradili u ovih u kontinuitetu nešto više od godinu i po dana, onda je to dokaz da je ovo vaša politika, odnosno da je ovo i vaša Vlada, odnosno da je ovo i vaša stranka.
Naravno, možemo mi ovako da se ubeđujemo do prekosutra, nećemo se ubediti, ali sama činjenica, a nešto će od vaših amandmana verovatno biti i prihvaćeno, pretpostavljam da je prof. Rakić Vodinelić zaista dobro pročitala naše predloge zakona i sama činjenica da na Zakon o izvršenju i obezbeđenju niste imali ozbiljnih primedbi, govori o tome koliko smo se potrudili da uradimo jedan zaista ozbiljan i dobar zakon. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem ministre Selakoviću.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, a neka se pripremi kao poslednji govornik Milija Miletić.
Zahvaljujem gospodine Pavićeviću.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Gospodin koji izlazi očigledno da nema nameru da u demokratskoj atmosferi razmeni mišljenja i da traži zajednička  rešenja.
Zbog građana sam u obavezi da upozorim na elementarnu nepismenost jednog docenta, jednog predavača na Fakultetu političkih nauka. Pre svega, zabrinut za obuku tih istih studenata, kada jedan docent ili docenat, ispravno je i jedno i drugo, dva puta kaže „pod znakovima navoda“, a ispravno je, gospodine docentu iako ste izašli da se kaže „pod znacima navoda“. Znakovi su pored puta, gospodine docentu, tako kaže Andrić, ako ste ga čitali.
Takođe, gospodine docentu, u obavezi sam da vam kažem bez obzira što ste pobegli kao i vaš kolega od poligrafa, u obavezi da vam kažem, ne prave se nova kola od starih delova niti se nove političke organizacije, gospodine docentu i poštovani građani, prave od polovnih političara, posebno onih iz LDP koji zagovaraju odvajanje Crne Gore, otcepljenje Kosova i Metohije, koji su imali čudne igre i sa Raškom i sa Vojvodinom. Posebno ako imamo u vidu da su se družili i sa osnivačem logora na Golom otoku.
Veliko je pitanje, gospodine docentu, kada izrazite svoje neslaganje sa tim da ja imam pravo da komentarišem zakon isto kao i vi. Demokratija voli ravnopravnost, gospodine docentu. Demokratija voli i kada nosioci vlasti budu provereni kod naroda. Gospodine docentu, vi ste meni osporili pravo na podnošenje zakona i amandmana i na komentarisanje istih iako sam ja više puta proveren kod građana. Jedino smo kolega Drecun i ja od većinskih stranaka bili na izborima, dakle, bili na onome za čega ste se zalagali stari grčki filozofi da to mora da bude provereno da bi neko bio u centru, mora da bude proveren, zato bih voleo da njihova politička organizacija za koju kaže da ima procenata ne zna koliko, jednom izađe i proveri se kod naroda, ni na glasanju ne mogu da se provere. Od 272 glasanja raznih vrsta, akata, zakona itd. bili su prisutni na 233. U septembru, oktobru, novembru obojica i imaju nula glasanja. E, sada demokratija jeste u prebrojavanju glasova, gospodine docentu, ali očigledno da vi ne možete da trpite brojanje glasova.
Dragi moji građani po vas nisu opasni zakoni, mi menjamo zakone, po vas su opasne još uvek sudije, izvršitelji, advokati, a zakoni nisu. Zakone treba menjati, česte su promene, treba ih menjati da budu bolji za građane, za sve građane, a ne za pojedine kako je to nekada bio slučaj. Navešću slučaj osobe A koja je otišla u Timočku na završnu raspravu gde je osobi A promenjen sudija. Kome je na hodniku osobi A rekao – nemate šta da očekujete u mojoj sudnici, kao da mu je DS ostavila sudnicu ili tata. Presuda je bila da osoba A nema pravo na punu zaštitu time je sudija pokazao da ne poštuje Ustav u kome se svi građani ravnopravni.
Osoba B je dobila izvršenje na platu iako mu nisu pogodili ni ime ni prezime, pa ni pol iako je stavio primedbu, a vi to svakako znate koja nije rešena u roku od pet dana, nije rešeno u roku od pet meseci, a kada je rešena u istoj sudskoj jedinici, po istom osnovu, pola je rešeno pozitivno, pola je rešeno negativno, gotovo neverovatno.
Osoba C se u Inđiji nedavno, zašto menjamo Zakon o izvršenju, zbog izvršenja spalila u dvorištu advokata, koji je na početku procesa bio njegov advokat, a u toku procesa prešao na drugu stranu i porazio prethodnog svog oponomućenika ili kako se to kaže, i za jednu banalnu tuču 15 hiljada evra, izvršenja kuća, nema žalbe, nema ničega, Advokatska komora ćuti, došlo je do samospaljivanja klijenta advokata koji je bio na obe strane.
Ne može se, kaže „sedeti na dve stolice“. Neki advokati mogu i na dve stolice i u dve sobe ili u dve sudnice. Tako da imamo tri primera zbog čega treba menjati Zakon o izvršenju i neki drugi zakon.
Svi mi koji smo živeli devedesete, a posebno 2012. godine, znamo zašto treba menjati zakone. Gospodo iz opozicije, u pljačku se nije kretalo pištoljem i čarapom na glavi, u pljačku se kretalo sa šefom stranke i ministrom na jahti gde je on u džepu imao spisak sudija koji će biti sudije.
Ti spiskovi su bili po rođačkoj i partijskoj liniji. Gospodo iz stranaka bivšeg režima, koji ste u punom sastavu ovde, poštovani građani zbog vas ovde pričam, te sudije nisu sudili svojim rođacima, ti tužioci svoje partije, nisu sudili šefovima svoje partije, to je stanje koje smo nasledili.
Da je Al Kapone živ bio bi sitna riba pljuckavica za neke kriminalce koje su podržavali ovi iz stranke bivšeg režima. Toliko bi sitan bio, da ih u njihove glavne odbore ne bi primili.
Kad sudije, sudske jedinice, ali i neki manji sudovi postanu vlasništvo advokatskih kancelarija to se dešavalo, mislim da pojedini slučajevi još uvek traju, a onda je to problem. Onda se presude naručuju kao pice i pljeskavice. Onda sud postaje delovodna knjiga i pečat advokatske kancelarije.
Mi to moramo, bez obzira što navodno 2008, 2009, ili već koje 2010. godine reformisano deformisano pravosuđe, što izvađen na stranački rođački spisak iz džepa i na takav način napravljena sudska vlast.
Mi moramo to suzbijati. Siromašni, otpušteni, slabo plaćeni sem prava na život, slobodu i prava, to su ljudska prava koja u ovoj zemlji izgleda su posvećena samo manjinama, a pošto su siromašni otpušteni slabo plaćeni većina, oni izgleda nemaju pravo na život, slobodu, sigurnost i pravdu.
Imaju pravo da se na sudu utvrdi istina, a ne tarifa, imaju pravo da se na sudu utvrdi pravda, a ne da budu puki statisti, u farsi, zbog neke naručene i naplaćene presude. Kako to kažu unapred preuzetih obaveza.
Zakon nije zakon, ako je za pojedine zakon, a za druge zaklon. Mi moramo bez obzira, na navodno nezavisnost, ali samo od nas se truditi, da kaznimo one kojima zakon postaje zaklon, one bogate, one koji su se obogatili na nesreći miliona, one milionere koji su izbegli pravdi. Mi bez obzira na pritiske četvrte Srbije, pete Srbije, mi moramo izdržati i mi se za to moramo boriti.
Kad nepravda postane zakon, na jednom kamenu piše - otpor postaje obaveza. Ova država ima obavezu na otpor. Otpor sledeće vrste. Otpor predstavlja tačku koja država mora staviti na loše pravosuđe, ne nepravdu, na kriminal, u suprotnom će loše pravosuđe nepravdu, kriminal staviti tačku na državu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Rističeviću.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić, kao poslednji prijavljeni diskutant.
Izvolite gospodine Miletiću.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, uvažene kolege poslanici, poštovani građani Srbije. Ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji a to je grad Niš i govoriću o Predlogu zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kao što smo čuli od vas ministre i od mojih kolega poslanika, sve ove stvari koje su rađene u prethodnom zakonu su bile tako loše da je to moralo da se menja.
Kao što vidimo, imamo zakone o izvršnom postupku koji je donet 1978. godine, pa je posle promenjen 2000. godine, pa ponovo 2004. godine, Zakon o izvršnom postupku a 2011. godine je donet zakon o izvršenju i o obezbeđenju. Sve ovo pokazuje to da su sve ove promene zakona bile, odnosno išle su ka tome da se što brže i što lakše izvrši i naplati dug od dužnika.
Šta drugo da kažem, da pomenem prethodni period, Zakona o izvršenju, gde je veliki broj naših građana osetio te izvršitelje na svojoj koži, kada su izvršitelji zajedno sa direktorima javnih preduzeća u tom prethodnom periodu imali neke dogovore gde su za 1000 ili 1.500 dinara izvršitelji trebali da obezbede, da obaveste te naše građane, da imaju dugovanja i oni moraju to da izmire. Oni su to na svojstven način radili i ljudima je došlo samo izvršno da se njima skida taj novac. Normalno, to nije bilo 1000 dinara, već je to bilo 5000, 6000, 7000 dinara i to je bila katastrofalna situacija.
Kako smo čuli malopre i od mog kolege Marijana Rističevića, šta se desilo u Inđiji, a u Inđiji to što se desilo, bilo je mnogo više gradova i opština gde se takve stvari događaju.
Zbog toga ste sada u predlogu ovog zakona stavili da posle zaključka izvršitelja, strana ima pravo da podnese prigovor i na osnovu tog prigovora, ukoliko ponovo tužena strana, odnosno taj ne bude zadovoljan, izvršitelj donosi rešenje i na osnovu rešenja, dužnik može da podnese žalbu, što znači da imamo sada na dva mesta mogućnosti da se ljudi žale, odnosno da se piše prvo prigovor, pa onda žalba.
Mislim da je to stvarno dobro, potrebno i skladno da bude mnogo bolje nego što je bilo do sada. Još jedna stvar za mene kao narodnog poslanika koji predstavlja Ujedinjenu seljačku stranku, ali izabran sa liste SNS jeste i to vrlo bitno, što sada u ovom zakonu imamo mogućnost zakona, odlaganje izvršenja.
Moguće je da se odloži sprovođenje izvršenja i to je vrlo bitna stvar što se tiče svih nas i naših građana koji sutra imaju određena dugovanja, prema fizičkim licima ili državni organ, to je vrlo bitno baš zbog toga, kao što sam rekao malopre, predstavljam ovde u Skupštini Ujedinjenu seljačku stranku, izabran sa liste SNS i svi znamo da naši poljoprivredni proizvođači imaju periode kada su zasejali, obrađivali svoju zemlju, a imali su obaveze da plate porez, da plate neka dugovanja, došao im je izvršitelj na vrata i sada po ovom vašem Predlogu zakona, gospodine Selakoviću, postoji mogućnost da izvršitelj može da odloži to izvršenje, sve do onog trenutka kada taj poljoprivredni proizvođač ili seljak, iz mog kraja Svrljiga ili neke druge opštine drugog grada može da odloži i da plati to dugovanje izvršitelju, onog trenutka kada proda svoju robu, odnosno onog trenutka kada proda svoje tele, kada naplati svoje mleko, kada proda svoj kukuruz ili voće ili bilo šta drugo. Mislim da je ovo sasvim odlično i potrebno je da našim poljoprivrednim proizvođačima, kao i ostalim građanima da mogućnost, da ne ponavljam ponovo, jer smo svi svedoci da ima dosta problema u svim delovima naše zemlje, baš što se tiče poljoprivrede.
Stvarno je mnogo teško i ovo je stvarno dobar znak da naši ljudi mogu sebi da odlože to plaćanje i da zajedno uz saglasnost sa izvršiteljem plate to kasnije, kada prodaju svoju robu.
Vrlo je bitno i to što se obraća pažnja, jer po prethodnom zakonu to nije bio predlog, sada taj predlog imamo, za penzionere koji imaju minimalnu penziju sada se daje mogućnost da do 50% penzije može da izvršitelj naplati tom penzioneru, s tim što u prethodnom periodu to je bilo do 2/3 penzije. Mislim da je ovo ispravna odluka i mislim da je ovo sasvim, što se kaže, odlično.
Još jedna stvar, za mene kao čoveka koji dolazi iz jedne opštine, lepe opštine iz Svrljiga, kao čovek koji predstavlja Ujedinjenu seljačku stranku u Skupštini Srbije izabran sa liste SNS, isto je vrlo bitno i to što imamo jednu odredbu člana zakona 212, predloga zakona, kojim se omogućuje da izvršitelj u postupku prodaje objekta osim što kada se prodaje nepokretnost, odnosno nepokretnost može tu sa njim, mora da se prodaju i pokretne stvari.
Šta to znači? To je za sve nas vrlo bitno, ali i moja jedina zamerka jeste sada zašto to nije donesen ovaj zakon i ova odredba i ova naša Vlada zašto nije bila na čelu sa našim premijerom pre 10 godina, da iskoristimo ovu odredbu i ovaj zakon da ne dozvolimo da naša imovina, naše fabrike da se otuđe na najgori način, da se očerupaju na najgori način.
Ovim članom zakona obavezuje se taj koji kroz licitaciju ili kroz nabavku koju propisuje izvršitelj ili organ on može uzeti fabriku zajedno sa celokupnom imovinom unutra i sa svim pokretnim mašinama.
Ukratko da kažem, svi se sećamo perioda kada je došla ona katastrofalna privatizacija, kada su naši radnici bili neisplaćeni određeni niz meseci, godina, kada su ti naši radnici utužili tog poslodavca ili direktora te fabrike, te proizvodnje i na konto tih dugovanja oni su dobijali jednu mašinu. Posle još nekoliko tužbi dobije drugu mašinu, tako jedna mašina, pa druga mašina i na kraju ostaju samo četiri zida. Na kraju su i te zidove kopali da prodaju onu žicu za sprovodnike za struju i to da se proda.
I na kraju, kada je došlo vreme, kada su radnici izgubili posao, kada nisu imali više oruđe za rad, te hale, te fabrike su ostale prazne i svedoci smo, i kod mene u opštini Svrljig, a i u okolnim opštinama u našoj jugoistočnoj Srbiji, veliki broj tih proizvodnji nije vraćen u pređašnje stanje, odnosno da se vrati ponovo, da se vrati u funkciju, da se tamo upošljavaju ljudi, da tamo ljudi završavaju sebi poslove i da obezbeđuju za sebe i za svoje ukućane egzistenciju životnu.
Mislim da ćemo ovim zakonom dati mogućnost da u narednom periodu izvršitelji budu odgovorniji, da imaju veću kontrolu i da na taj način naši ljudi mogu slobodnije da se ponašaju da ne dođemo u situaciju kao što je bilo prethodnom periodu kada je ovaj zakon bio donešen, 2011. godine, kada, kao što sam malopre rekao, sam imao spregu izvršitelja, spregu direktora koji su bili korumpirani, direktora koji su davali izvršiteljima te svoje račune da oni na silu od tih naših siromašnih građana naplate, a odnos te naplate je bio jedan prema sedam.
Tako da, stvarno mislim da je ovaj zakon mnogo bolji od prethodnog zakona iz 2011. godine. Još jednom napominjem kao narodni poslanik Ujedinjene seljačke stranke izabran sa liste SNS, da ću glasati za ovaj zakon i glasati za set svih ovih pravosudnih zakona i za sve ostale zakone koje predlaže Vlada na čelu sa našim premijerom, jer mislim da je to jedina mogućnost da obezbedimo sigurnu budućnost za našu decu i za decu naše dece.
Još jednom, hvala vam ministre.
Sada bih iskoristio priliku da vas pozovem da dođete do Svrljiga i da zajedno obiđemo zgradu suda i da zajedno razgovaramo o nekim zajedničkim koracima koji su bitni i za vas i za pravosuđe i za policiju, jer imamo zgradu koja sutra može biti iskorišćena za sve. Policija kod nas u Svrljigu, konkretno da kažem, nema kvalitetnu, dobru zgradu, a zgrada suda može biti iskorišćena i za jednu i za drugu instituciju. Hvala vam ponovo i još jednom vam zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Miletiću.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog, načelnog jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96? (Ne)
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički, načelni, jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 10. dnevnog reda.
Sutra je nastavak u 10,00 časova.
Zahvaljujem, gospodine ministre vama i vašim članovima Kabineta na učešću u današnjoj raspravi.