Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospodine Bečiću.
Dakle, vrlo pratim svaki član i govorim o svakom članu, to je veoma važno, ali i često dam primere negde iz nekih ranijih vremena.
Ono što je važno je da sam ja lično predložio da se obrišu stavovi 3. i 4, zato što ministarstvo nadležno za poslove privrede, odnosno ministarstvo gospodina Sertića sačinjava izveštaje o izvršenoj kontroli, utvrđuje ispunjenost ugovornih obaveza i predlaže odgovarajuće mere Vladi.
Upravo iz ovog razloga imali smo primere u Vladi od 2004. do 2007. godine 23 sporne privatizacije, od ukupno 24. Razumemo se. Dakle, 23, evo i sami vi to znate, su u periodu Vlade Vojislava Koštunice bile sporne od strane Evropske komisije, koja isključivo traži od Srbije da ta 23 ili 24 na kraju sporna slučaja reši. Te 23 sporne privatizacije su sporne zato što ovaj član, odnosno ovaj stav nije mogao da zaživi u praksi.
Iz tog razloga smatramo da ne sme nikada više da se ponovi da nas Evropska komisija, posebno sada u procesu pridruživanja, opominje da npr. zaduženo resorno ministarstvo nema kaznu ukoliko ne ispuni ono što je zapisano u ovom stavu. Dakle, ne samo da je potrebno da vi nadzirete proces privatizacije, nego je potrebno da ukoliko ne poštujete zakon, odnosno službe u okviru vašeg ministarstva moraju da odgovaraju za ovo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Gospodine Jovičiću, želite po ovom amandmanu?
(Aleksandar Jovičić, s mesta: Povreda Poslovnika, član 106.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Jovičić

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, reklamiram član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.
Mi smo ovde slušali u nekoliko navrata priču oko PKB-a. Evo, vi ste tu, gospodine uvaženi ministre, ako pričamo o PKB, Vlada Mirka Cvetkovića, uz asistenciju Dragana Đilasa i mnogih onih koji su imali interes od Demokratske stranke, od te iste Vlade, prebacili su zemljište u vlasništvo PKB-a, zato što su znali da će tu proći obilaznica, da će se izgraditi novi most, da bi posle mogli da prodaju to zemljište kao atraktivno zemljište njihovim prijateljima koji su ovu zemlju doveli u situaciju bankrota.
To jeste istina što se tiče PKB-a, jer vi se non-stop pozivate na PKB, a to je uvek, se vraćate na mesto zločina, i to jeste vaš problem. Poljoprivredni kombinat Beograd nikakav problem danas, jer mi želimo da to bude uspešna kompanija, da omogućimo da ta kompanija bude konkurentna na tržištu i sve ćemo dati da to postignemo zajedno sa Vladom, sa ministrima i sa ovom Skupštinom. Ali, vi ste pljačkali po PKB-u, to moraju građani Beograda i Srbije da znaju.
Još jednom ponavljam, da građani Srbije to čuju. Vlasništvo, tj. republičko i gradsko zemljište koje je bilo odlukom Vlade Mirka Cvetkovića, a znate kako je šakom i kapom taj isti čovek zajedno sa Đilasom i Tadićem delio tajkunima zemljište, preinačili su vlasništvo PKB-a da bi prošla obilaznica, a atraktivno zemljište bi se posle dalo nekom novom Šutanovcu ili istom Šutanovcu da gradi pašnjak, odnosno da gradi zgrade i da postane veliki investitor. To je istina i to više nikada nećemo dozvoliti.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
Dobićete reč gospodine ministre.
Ali, vidite gospodine Božoviću šta se dešava kada odstupite od teme i od dnevnog reda, tako da vas molim. Ja sam morao da dam gospodinu Jovičiću, bez obzira što je malo to odstupilo od povrede Poslovnika, morao sam da dam da se vidi neko drugo gledište na problem oko PKB-a, ali ste vi iz rasprave u raspravu doveli do toga da mi sada pričamo o temi koja nije u dnevnom redu i nije predmet amandmana. Tako da vas molim da vodite računa kod sledećih amandmana da ne izazivate ovakvu vrstu replike.
Reč ima ministar Sertić, izvolite.

Željko Sertić

Moram da odgovorim poslaniku Jovičiću.
Tačno je sve što ste rekli. Dakle, to zemljište koje je nekada pripadalo gradu je prebačeno na PKB, upravo sa pretpostavljam tom idejom i namerom, jer nije to bila jedina kompanija koja je na takav način pripremana za prodaju i privatizaciju, ali mi smo to promenili. To zemljište neće biti uključeno u imovinski paket koji kad se bude prodavao PKB, vraćamo ga i biće na posebnim tenderima prodavano kao građevinsko zemljište, od čega će ova država imati koristi kako je trebala nekada da ima. I, to je način kako se sprovodi privatizacija i zato je važno da odgovorni ljudi u Ministarstvu privrede i u svim drugim državnim organima rade svoj posao ispravno.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, gospodine Sertiću.
Na član 26. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala gospodine predsedavajući.
Član 26. govori o kontroli izvršenja ugovornih obaveza. Stav 3. kaže – ministarstvo nadležno za poslove privrede sačinjava izveštaj o izvršnoj kontroli, utvrđuje ispunjenost ugovornih obaveza i predlaže odgovarajuće mere Vladi.
Naš amandman se sastoji u tome da se uvodi obaveza da se izveštaj o predloženim merama i naravno izveštaj o izvršavanju ugovornih obaveza dostavlja i Narodnoj skupštini, naročito kad su u pitanju strateški investitori. Još jednom je amandman odbijen, gde se kaže – da je članom 84. Zakona o privatizaciji već ta obaveza postoji.
Međutim, obzirom da se ovde radi o merama koje Vlada predlaže, odnosno o merama koje ministarstvo predlaže, mislim da bi bilo dobro da svi narodni poslanici znaju kako teče ispunjenje ugovornih obaveza između ministarstva i strateških investitora. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 27. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Reč ima narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Ovo je dosta nejasno šta se ovde kaže. U članu 81. posle reči „rasterećenje“ briše se zapeta i reči dve tačke „pokretanje likvidacije“. E, sad da li se brišu te reči? Ako se brišu i zapeta i te reči zašto ne piše brišu se zapeta i reči ili se nešto drugo dešava sa tim rečima, zaista je potpuno iz ovoga u kom slučaju nam fali kraj rečenice, da ne kažem predikat fali u rečenici, tako da sad ja ne znam.
Verujem, vi ste žurili. Očigledno, dali ste po hitnom postupku 69 zakona, ne vi lično, ali Vladi, ali dajte malo neka neko pogleda te zakone pre nego što dođu u Skupštinu ili nam recite šta se dešava sa rečima „pokretanju likvidacije“ i dodajte glagol u tu rečenicu ili promenite da se vidi da se brišu i te reči i zapeta u tom slučaju pretpostavljam treba amandmanski reagovati na ovaj Predlog zakona s obzirom, na to da nekad držite da su te lektorske intervencije pravno-tehničke redakcija, a nekada su predmet izmena i dopuna zakona.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 28. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Nataša Vučković i Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Ivan Marković i zajedno Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 28. amandman je podnela narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov.
Zahvaljujem.
Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Zahvaljujem.
Na član 29. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić i osam poslanika DS.
Zahvaljujem.
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković.
Zahvaljujem.
Na član 30. amandman je podneo narodna poslanica Aleksandra Jerkov.
Zahvaljujem.
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Zahvaljujem.
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković.
Zahvaljujem.
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Aleksandra Tomić i Zoran Babić.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetika prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima dr Aleksandra Tomić.