Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Niste pročitali član 8.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Član 8. stav 1. Možete da objasnite. Član 8. stav 1. briše se. Imam tekst ispred sebe.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Dakle, u članu 8. su kriterijumi za fizička lica, ali nema kriterijuma za Tenisa. Zašto? Zato što vi njega apsolutno preferirate ovim zakonom i dajete mu mogućnost da sutra bez bilo kakvih problema on može na 30 godina…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Objasnite, molim vas, zašto da se brišu kriterijumi za fizička lica.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Znam da vas ime Tenis veoma buni i boli, ali je to istina, nažalost. I to je jedan od razloga zbog kojih nismo imali prenos Skupštine u popodnevnim časovima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Ja sam molila članicu vaše poslaničke grupe, koja je predsednik Odbora za informisanje, da zvanično postavi pitanje, jer iz vaše poslaničke grupe najviše dolazi pitanja zašto se nešto prenosi ili ne.
Inače, da vas obavestim, potrošeno je vreme vaše poslaničke grupe.
Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljković.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Prosto mi je neverovatno da se traži da se briše ovaj član, pošto upravo ovaj član i ova odredba čuva naše male i srednje poljoprivredne proizvođače. Uslovi koji se traže ovim članom definitivno 90% velikih poljoprivrednih proizvođača ili tajkuna, kako ih neko naziva, sigurno neće ispuniti.
Ja ću zbog javnosti samo da navedem da pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u prvom krugu ima fizičko lice koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, znači da se već ozbiljno bavi poljoprivredom, da ima prebivalište u katastarskoj opštini i da ima svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda, takođe da ima najmanje pola hektara poljoprivrednog zemljišta i evo, ovde se definiše, i za pravo lice da je vlasnik najmanje 10 hektara. Tako da, ova odredba definitivno čuva naše poljoprivredne proizvođače i ovo daje prednost našim ljudima da budu zakupci naše zemlje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Na pitanje koje se tiče sezonskih radnika u poljoprivredni, naveden je podatak 150.000. Verujem da ih toliko ima, tolike su potrebe naših poljoprivrednih proizvođača. Otkud 150.000? Pa, otud što je 300-500.000 ljudi ostalo bez posla zbog uništenih poljoprivrednih kombinata, zbog uništenih poljoprivrednih dobara. Prosto, oni se sada snalaze, rade da bi zaradili i preživeli, da bi obezbedili sredstva za život svojih porodica.
Postavljate nama pitanje. Mi smo od pre godinu i po dana na ovoj poziciji. Ponovo se postavlja pitanje da će biti investicija, da će biti netransparentno, da će biti naši politički prijatelji, odnosno prijatelji, da će biti neki tajkuni itd, itd. Niste bili, niste slušali onda kada sam jasno izložila da se ne radi ni o kakvoj tajnoj sprezi da kada se radi o investicijama, to je prosto jedan kompleksan problem, materijal koji mora da razmatra više ministarstava. Vlada mora doneti uredbu koja će precizirati kriterijume koji su sadržani, sada inače, kao uslovi, kao načini i kao postupci za ostvarivanje ovog prava zakonom.
Dakle, ne možemo mi na nivou Ministarstva dati pravu ocenu. Ovde se moraju uključiti i stručnjaci drugih ministarstava, mora se uključiti lokalna samouprava na čijoj teritoriji će se investicija realizovati i mora se uključiti stručna javnost. Iz tih razloga ostaje ovaj deo uredbe, pri čemu podvlačim da je uredba pravno obavezujući akt, akt koji podleže oceni ustavnosti, akt koji se objavljuje u „Službenom glasniku“ i koji je dostupan svim građanima. Neće biti ništa netransparentno, niti ono što vi sada, u smislu da se dezavuiše javnost, ističete.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov.