Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Ja želim da kažem da nije tačno da samo kritikujem i da ne prihvatam amandmane, a više puta smo pokazali da sve konstruktivne amandmane, amandmane u duhu zakona, koje predlažemo, prihvatamo, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolazili.
Kao što smo i danas na predlog ovog zakona prihvatili nekoliko vaših amandmana, tako je to bilo i ranije i zaista, za ove amandmane koji ne sadrže odredbu – briše se, ja vas pozdravljam, čestitam vam na ovim amandmanima, zahvaljujem vam se i nadam se da će prihvaćeni amandmani koji su zaista u duhu zakona i pokazuju brušenje, veliku želju da se zaista doprinese poboljšanju teksta, da će nas podstaći da i u narednom periodu radite na pripremi takvih amandmana, a ne amandmana tipa „briše se“ ili tipa – tačka, zarez, malo ili veliko slovo. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Na naziv glave VI i član 36. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na naziv iznad člana 37 i član 37. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Na naziv glave VII, naziv iznad člana 38 i član 38. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na naziv iznad člana 39 i član 39. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko, želim da izrazim veliko zadovoljstvo, što je amandman koji je podnela poslanička grupa Boris Tadić, SDS, ZZS i ZS, prihvaćen i time smo na neki način pokazali da naše učešće u raspravi ima jedan konstruktivan karakter i da, kada se razumemo, vrlo lako se donose rešenja.
Što se tiče ovog zakona, ja sam i u načelnoj raspravi rekao da je ovo jedan izuzetan evropski zakon, da on ima neke sitnice koje treba popraviti, međutim on nikako nije loš zakon i treba ga podržati.
Smatramo da ovo obrazloženje koje smo mi dali za amandman na član 39. u pogledu zaštite, zemljište koje koristi Ministarstvo odbrane, poverava se Ministarstvu odbrane inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i propisa, donetih na osnovu ovog zakona, a u okviru delokruga inspekcije utvrđenog ovim zakonom.
S obzirom da se radi o specifičnoj situaciji gde se na vojnim poligonima koriste artificijalna sredstva, koja vrše probe, odnosno određena obuka sa korišćenjem dejstava RHB i normalno vrši ABH sanacija terena, mislimo da je značajno da ste ovo uvideli i prihvatili i za svaku je pohvalu i ja kao kolega Pavićević, očekujem da i mene pohvalite, s obzirom da smo uglavnom imali neke teže situacije.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na naziv iznad člana 41 i član 41. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Na naziv glave VIII, naziv iznad člana 43. i član 43. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na naziv iznad člana 44 i član 44. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, u članu 44. posle stava 2. dodali smo nove stavove 3. i 4. koji glase: „pravnom licu koje je kažnjeno za prekršaj iz stava 1. ovog člana obavezno se izriče i mera zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine. Odgovornom licu u pravnom licu koje je kažnjeno za prekršaj iz stava 1. ovog člana obavezno se izriče i mera zabrane vršenja poslova, odnosno rukovodećih dužnosti koje je vršio u vreme izvršenja prekršaja u trajanju od šest meseci do tri godine“.
Razlog za ovo jeste, s obzirom na značaj zakona, odnosno materiju koju reguliše, smatramo da je potrebno eksplicitno ovim zakonom urediti da se pravnom licu, odgovornom licu u pravnom licu za izvršenje prekršaja izriče mera zabrane obavljanja delatnosti, odnosno vršenja poslova u trajanju od šest meseci do tri godine. Predviđeno rešenje je u skladu sa Zakonom o prekršajima, članovima 56. i 57.
Smatramo da je potrebno možda imati ovakvu jednu oštriju politiku, kako bismo se što pre navikli na čuvanje zemlje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Mi smo u članu 45. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „preduzetniku koji je kažnjen za prekršaj iz stava 1. ovog člana obavezno se izriče i mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine“. S obzirom na značaj zakona, odnosno materije koja reguliše, smatramo da je potrebno eksplicitno ovim zakonom urediti da se pravnom licu, odnosno odgovornom licu u pravnom licu za izvršeni prekršaj izriče mera zabrane obavljanja delatnosti i to je sve predviđeno Zakonom o prekršajima, članom 55.
Ovakvo amandmansko rešenje bi moglo da popravi, odnosno da kažem pozitivno utiče na one koji možda i nemaju nameru ili je imaju da prekrše ovaj član zakona i da time ih onemogućimo da zagade čovekovu sredinu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.
Na član 46. amandman je podneo narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Gospodine Pavićeviću, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Izvolite, gospodine Pavićeviću.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo, ovo je moje poslednje obraćanje ne samo tokom ove sednice Drugog redovnog zasedanja nego je ovo poslednje obraćanje na jednoj sednici u okviru Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, uopšte.
Poštovana gospodo, poslednje obraćanje povodom prihvaćenog amandmana na član 46. Predloga zakona i za mene je to jedno ogromno zadovoljstvo, evo, pre svega, da kažem gospođi Bogosavljević Bošković, što svoje besede ovde i rasprave u kojima učestvujem, mogu da zaokružim jednim uputom i porukom da se ono zaokružuje raspravom o prihvaćenom amandmanu na kome sam ja radio.
To je, naravno, prilika za mene da proglasim jednu pobedu, ne samo opozicije nego parlamentarizma u našoj državi, ali je to za mene jedna prilika i povod da se podsetimo značaja i značenja naše Narodne skupštine u našem ustavnom sistemu.
Uvek treba podsećati, naročito ovakvim povodima, da je naša Narodna skupština, naša centralna politička institucija, mi smo se, ja mislim, ovde saglasili, svetilište političkog života i u tom duhu, ja mislim, treba uvek da pristupamo i raspravama po svim tačkama dnevnog reda na svim sednicama u svim redovnim zasedanjima i vanrednim zasedanjima naše Narodne skupštine.
Tim povodom, a budući da nam sutra samo još ostaje da glasamo, što je važna stvar, ja bih hteo svima nama, poštovana gospodo, koji smo građani Republike Srbije, pa i građanima sveta, da čestitam Novu godinu i da u narednoj godini radimo još ozbiljnije, posvećenije, marljivije, upornije, kako bi naš zakonodavni rad imao najbolje moguće posledice za sve naše građane i za sve ljude koji posete našu državu. Hvala, poštovana gospodo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću.
Kud ćete veće zadovoljstvo da na isteku kalendarske godine poslednje obraćanje na prihvaćen amandman i na ovako važnom zakonu za građane Republike Srbije.
Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na naziv glave VIII. i član 48. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Marinković.