Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zoran Antić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, jako puno, rekao bih, da ne kažem ružnih reči, ali jesu i ružne i previše zastrašivanja zemljoradnika od strane pojedinih kolega. Moram da ponovim nešto, ovim zakonom sa ovih 250 hiljada hektara koji se trenutno izdaju u poljoprivredno zemljište, sasvim sigurno u naredne dve godine imaćemo bar 50 do 60 hiljada hektara više zemlje za izdavanje. To je pod jedan.
Pod dva, 30%. Pa 30% neće u toku ove godine da nestane iz tog državnog fonda i neće biti izdato nekim zakupcima. Potrebne su godine da se osmisle, da se pripreme projekti, da se ozbiljna finansijska sredstva ulože. Imamo li mi te investitore? Radi se o desetinama milijardama evra. Kompletna investicija u Srbiji se procenjuje na nekih sedam-osam milijardi evra. Znači, u kompletnu privredu Srbije za godinu dana.
Sve onda može da se sprovede godinama gledano iz ove perspektive. Znači, sprovešće se u pojedinim opštinama gde se ukaže potrebno interesovanje pojedinih investitora, ali neće biti te situacije da se preko noći izgubi 30% poljoprivrednog zemljišta. Ja sam siguran da će u naredne dve godine i prosta računica, biti više zemlje za izdavanje nego što je ima u ovom trenutku, to je jedno.
Da li će ti ljudi ostati bez posla? Pa naravno da neće. Osim toga, nemojte da potcenjujete naše poljoprivrednike, znaju oni dobro da se prilagode zakonskim propisima. Jako brzo, imaćemo veliki broj onih koji će između sebe napraviti i privredna društva i izaći sa projektima.
Ja verujem, ovo je tako i osmišljeno da pre svega oni dođu do tog poljoprivrednog zemljišta pre nego što 2017. godine budemo eventualno morali, ako budemo morali, ja ne bih bio isključiv, daleko je 2017. godina, oktobar 2017. godine, dve godine imamo do tada. Mislim da ne treba trčati baš mnogo ispred rude i da postoje i mogućnosti i načini da se spreči da se tako olako otuđi poljoprivredno zemljište.
Postoji mogućnost za niz barijera. Ja sam siguran da će neko te mogućnosti prepoznati u narednom periodu, ali čini mi se da nije trenutak, nije trenutno trenutak da o tome pričamo.
Znači, što se tiče malih plata, dajte, to nema nikakve veze, male plate su u svim oblastima privrede. Dajte, zapitajmo se zašto smo u vlastitoj zemlji postali jeftina radna snaga i tehnološki višak? Kakvu smo mi tu tranziciju sprovodili ovih 12 godina? kakav smo tip kapitalizma izabrali? Tu je odgovor na sve to. Kakvo tržište rada danas imamo? Kako smo ga kreirali?
Nemojte, sasvim sigurno za to nije kriva SNS i to se sigurno nije dešavalo u ovih godinu-dve, to se dešava od 2000. godine pa na ovamo. Znači, dajte, budite malo samokritičniji i nemojte tako olako da nas optužujete za gubitak nekih 1000 ranih mesta. Niko neće izgubiti radno mesto, svi će imati prilike da zakupe poljoprivredno zemljište, a uz to, molim vas, pa mi govorimo o nekih stotinak hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta.
Oko tri miliona i 300 hiljada ima oranica, tako sam bar ja došao do tog podatka u Srbiji. To je samo tri posto poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. Znači, ne radi se ni o kakvoj katastrofi o kojoj vi pričate, daleko je to od bilo kakve katastrofe. Ovo je samo prilika da se pojave ozbiljni, veliki igrači, koji mogu da se bave intenzivnom poljoprivredom. Što nam je preko potrebno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Milan Novaković.
...
Srpska napredna stranka

Milan Novaković

Srpska napredna stranka
Uvažena predsednice, poštovana ministarko sa saradnicima, ovaj zakon u ovom članu jasno definiše tačno kako, pod kojim uslovima se izdaje na 30 godina, tj. 30% državnog poljoprivrednog zemljišta.
Stalno smo u velikim brojevima, stalno smo u velikim ciframa i ja bih najsrećniji bio kada bi 2016. godine mi izdali sve to poljoprivredno zemljište, svih 30% koje je namenjeno.
Znate kakav bi BDP mi ostvarili kada bi to sve tako bilo? Ovo je samo jedan mali korak ka jednom razvojnom ciklusu novom u poljoprivrednoj proizvodnji i stalno se držimo velikih cifara. Ja ću opet da se obratim malim poljoprivrednim proizvođačima, pa ću opet dati dva primera.
Jedan hektar jabuka investicija je oko 30 do 35 hiljada evra. Od dva hektara, gospodo, porodica i te kako može lepo da živi, ako uzmemo u obzir da je prihod između 15 i 17 hiljada evra, a godišnji trošak je negde oko pet hiljada evra. Znači, između 20 i 30 hiljada evra ostane jednoj porodici za godinu dana ako podigne voćnjak jabuka.
Da bi podigli voćnjak jabuka moraju da planiraju na duži rok na 30 godina. Kada znaju da imaju stabilne uslove finansiranja, svaka banka će podržati, a postoji i Fond za razvoj, postoje IPARD programi o kojima vrlo malo pričamo, zato što u prethodnim periodu oko toga je vrlo malo rađeno, ali konačno se sada priprema i taj segment.
Drugi primer je, da uzmemo da li stakleničku ili plasteničku proizvodnju, jedan hektar donosi prihod kao 150 hektara pšenice. Jedna porodica i te kako može lepo da živi, a intencija da se udruži više porodica, da se osnivaju zadruge, da se prave pravna lica koja će imati lakše pristupe finansijskim sredstvima sa vrlo povoljnim izvorima finansiranja. Kada uzmemo te primere, znači mi se stalno osvrćemo na 50, 100, oko stotina hiljada hektara pričamo, jednostavno, moramo da se okrenemo i ka ovome delu koji je nama u stvari najinteresantniji. Veliki investitori, ja bih bio najsrećniji kada bi svi pohrlili da dođu i da prave prerađivačke kapacitete, pa kome treba da vozi sirovinu odavde da bi je negde prerađivao, kada mu je jeftinije na licu mesta da preradi u ovoj našoj državi Srbiji.
Treće, stalno se osvrćemo na AP Vojvodinu, jesu oranice najplodnije, jeste najuređenije, ali potpuno zaboravljamo jedan veliki potencijal centralne, istočne Srbije, gde imamo velike potencijale za razvoj povrtarske proizvodnje, za razvoj voćarske proizvodnje. To je jedno veliko bogatstvo i uvek zaboravimo koliko jedna šljiva, koja je brend Republike Srbije, samo da povećavamo voćnjake pod šljivama, pa znate koliko možemo prihoda da ostvarimo, kao proizvode kao što su suva šljiva, ili prerađevine od šljive, koji je brend države Srbije.
Sve u svemu, ovaj član 7. kako je predložen i te kako je dobar, jasno definiše sve uslove i daje jednu šansu i razvojnu i investicionu kako malim poljoprivrednim proizvođačima, tako i velikim investitorima. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljković.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice. Biću vrlo kratka. Mislim da smo se na ovom članu zaista dugo zadržali.
Ja bih ovako kao rezime samo rekla da definitivno poljoprivreda, posle svega što smo danas čuli i posebno u ovom članu, jeste osnovna grana privrede, odnosno osnovni naš razvoj i oslonac i u tom smislu svi se bojimo i postoji neka bojazan da li će zaista ovaj zakon ići u pravom smislu. Ono što ja želim jeste da pre svega verujemo da će ovo poboljšati stanje u našoj poljoprivredi, posebno ako uzmemo u obzir da nam je stočarstvo na nivou iz 1900. godine, posebno da ako uzmemo u nivou, kao što smo već čuli, da uzmemo u obzir da su nam poljane prazne, da su nam brda prazna, da nema stoke, da nema zasada i ono što još želim da kažem jeste da se ovaj zakon ne odnosi samo na Vojvodinu, a ja bih to pomenula zato što dolazim iz Zlatiborskog okruga, gde je veoma značajna ova grana, posebno kada je u pitanju voćarstvo i stočarstvo. Ono što je za nas bitno jeste upravo ovo pravo da može neko ko ima malu parcelu, ako je do njega državna parcela, da može da je uzme pod zakup, naravno, na neki duži niz godina, kako bi mogao i da planira neke ozbiljne investicije.
Ono što bih takođe rekla, to je da upravo te male parcele su nas onemogućile da ozbiljno radimo na poljoprivredi, posebno u zlatiborskom kraju, gde se na nekim mestima zbog konfiguracije terena ne može čak ni primeniti mehanizacija zbog malih parcela.
Dakle, ukrupnjavanje, udruživanje, kod nas je to uveliko počelo u voćarstvu, udruživanje, gde čak i strani investitori dolaze, ili naši ljudi iz inostranstva dolaze i pružaju pomoć našem poljoprivredniku da započne proizvodnju, znači, kod nas je to masovno krenulo.
Ja sam sigurna, navešću još jedan primer, vrlo kratko, kako je u okolini Kraljeva žena iz Francuske došla, kupila je poljoprivredna zemljišta u okolini Kraljeva, krenula je da sadi maline. Seljaci, koji su većinom odlazili, nisu želeli tu da žive, evo, sada se vraćaju i počeli su svi da sade malinu. Znači, trebalo je neko iz Francuske da dođe, jeste naša žena i u tom smislu jeste pozitivno, trebalo je neko iz Francuske da dođe da nam pokaže kako se radi.
Sigurna sam da će nas ovo pomeriti unapred. Zato nemojte da budemo skeptični. U svima nama postoji bojazan od zloupotrebe, ali se nadam da će pre svega naši ljudi imati prvenstvo u ovakvim situacijama. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, prosto ne mogu da se otmem utisku na kraju ove debate vezano za član 7. a da ne kažem da imam utisak da su sada na sceni jeftini politički poeni na račun poljoprivrednika, na račun seljaka. Neki su se setili seljaka sada, i poljoprivrednika. Sete ih se uvek kada su u pitanju neki izbori ili kada su u pitanju ovako dobri zakoni. Nisu ih se setili ni 2001, 2005. i 2008. godine itd, ali sada se brinu za njih.
Uprkos mojoj želji da svima vama i javnosti prikažem da član 7. nije član koji obezbeđuje tajanstvenost u dodeli državnog zemljišta nekim našim prijateljima, naprotiv, da je vrlo transparentan. Uz sve želje da to prikažem, prosto, pojedinci ostaju na toj tezi da ćemo mi dati neposrednom pogodbom zemljište, 30%, da će neki naši poljoprivrednici ostati bez sredstava za život. Prosto, nisu čuli za pravo prvenstva. Godine 2006. je zakon predviđao ovo pravo prvenstva, pa je 2009. godine ukinut.
Naši poljoprivrednici ne treba da se brinu. Srbija ima dovoljno zemlje i državne i one u privatnom vlasništvu, koja je, nažalost, zakorovljena, zapuštena, ostavljena. Druge zemlje ne da su uredile pitanja vezana za državno poljoprivredno zemljište, nego i za privatno poljoprivredno zemljište, pa vlasnici privatnog poljoprivrednog zemljišta moraju da ga obrađuju ili će ga obrađivati neko drugi, a njima će davati zakupninu.
Mi se bavimo državnim poljoprivrednim zemljištem, dobrom od opšteg interesa. Mi sa tim zemljištem treba da postignemo, da vratimo nivo poljoprivrede koji nam je uništen prethodnih deset i više godina.
Evo, još jednom slika koliko je neobrađenog zemljišta.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarka, u članu 8. stoji upravo kriterijum koji fizičko lice treba da ispuni da bi mogao uopšte da konkuriše za zemljište na 30 godina. Onda nam samo nije jasno zbog čega isto ovako nema kriterijuma za pravna lica, već je to vaše diskreciono pravo i vašeg ministarstva, odnosno Vlade Republike Srbije, gde će upravo oni koje su maločas pomenuli gospoda od prekoputa, da budu zakupci zemljišta umesto onih ljudi koji su do sada imali tamo zakup i živeli od toga.
Upravo smo čuli od nekoliko prethodnih govornika o broju ljudi i ne samo onima koji će imati direktnu štetu, a to je 70.000 porodica, nego ste imali i čuli ste o 150.000 nadničara, čuli ste koliko građani ne mogu da prežive ni danas, a koliko tek neće moći sutra. I sami znate da ste ovo doneli, ovaj zakon, zbog Tenisa. I sami znate da ste na jedan veoma loš način stavili građane u podređen položaj, jer ste za njih propisali kakve oni uslove moraju da ispune, ali za Tenisa nema uslova. Za Tenisa nema uslova iz prostog razloga…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Član 8. stav 1. briše se. Ako možete da objasnite.