Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 02.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo.
...
Srpski pokret Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Izvinjavam se, pogrešno ste protumačili.
Nisam rekao da ima radioaktivnosti. Pitao sam o posledicama bombardovanja koje je izvršio NATO pakt 1999. godine kada je 14,2 tone osiromašenog uranijuma sručio na ovu zemlju. Te posledice, naravno, ne mogu da se izmere. Radioaktivnost je otišla u zemlju, otišla u vodene tokove. Mi kao građani osećamo te posledice. Sigurno znate za epidemiju malignih oboljenja koja nas zahvata i koja će progresijom i dalje rasti. Da li je Ministarstvo odbrane ikada ili u saradnji sa Ministarstvom zdravlja pokrenulo nekakav nacionalni centar koji bi pratio, pokušao da da odgovor, s obzirom da Ministarstvo odbrane ima ozbiljne zdravstvene kapacitete pod svojim okriljem? Da li se ikada posvetilo tom pitanju? Ako nije, evo prilike da se kandiduje to kao nacionalna strategija koju bi Vlada mogla da stavi kao jedan od svojih prioriteta.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Zoran Đorđević

Postoji to na Vojno medicinskoj akademiji i prati se. Postoji taj centar za to.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala poštovana predsednice.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre i gosti iz Ministarstva odbrane, ja se nadam da imamo svi svest o tome da je današnja tema izuzetno važna i da se nećemo baviti dnevno političkim igrama i zaista mi nije jasno, tj. jasno mi je, prethodni govornik, to je njihova politika koja je naravno loša za Srbiju i nadam se da će biti što manje takvih poslaničkih grupa u parlamentu, ali mi nije jasan ni govornik pre njega iz Pokreta socijalista koji poziva da se vrati redovno služenje vojnog roka, a njegov predsednik stranke nije služio vojsku. No, dobro, vratimo se ovoj temi.
Imamo ispred sebe Predlog odluke o učešću Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama za 2016. godinu i kao poslanik Demokratske stranke imam jedno opravdano pitanje. Siguran sam da će ministar dati adekvatan odgovor. Ništa tu ne bi bilo sporno da danas nije 2. novembar 2016. godine, uvaženi ministre, zašto mi ovu odluku o učešću pripadnika Vojske u multinacionalnim operacijama ili mirovnim misijama nismo doneli početkom 2016. godine, već tu odluku donosimo sada. Ne prejudiciram, ne želim da kažem da se nešto tajno krije iza toga, već želim samo odgovor da bismo znali sa čim se suočavamo. Doći ću posle, u daljem tekstu govora o tome na šta prejudicira Demokratska stranka.
Odredbom člana 5. tačka 4) Zakona o odbrani upravo je propisano da se odbrana zemlje ostvaruje učešćem Vojske u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama. To je nešto što je dobro, to je nešto za šta je zaslužena Demokratska stranka i tadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac i to treba jasno istaći.
Meni je zaista drago da smo uspeli ovaj drugi deo sale posle 20 godina da ubedimo da ne protestuju protiv toga, da ne žele više da Srbija bude nečija gubernija, već da se i oni danas zalažu za to da srpska Vojska učestvuje u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama i da time brani svoj suverenitet i integritet. Nadam se ako nam je trebalo da njih redukujemo 20 godina, da će nam malo manje trebati da edukujemo Dveri da prihvate politiku koju Demokratska stranka sprovodi, za šta se zalaže već 27 godina i drago mi je da imamo iste stavove povodom tog pitanja.
Mi smo u vreme vlasti Socijalističke partije i tadašnje Radikalne stranke, sadašnje Srpske napredne stranke, imali uvoz bezbednosti na teritoriju naše države i to je bilo zaista loše. Imali smo uvoz bezbednosti, dolaskom na vlast Demokratske stranke. Od 2000. godine ova država, tj. Srbija je postala izvoznik bezbednosti i to je ono što je izuzetno važno reći.
Vojska Srbije je profesionalizovana i modernizovana upravo od 2007. do 2012. godine i postigla najbolje rezultate kada je ministar odbrane bio sadašnji predsednik Demokratske stranke gospodin Dragan Šutanovac. Postoji nekoliko stvari koje su loše i trebamo govoriti o tim temama, pošto je tema Vojska i njeno učešće u multinacionalnim operacijama, kako ti vojnici žive kada ne učestvuju u multinacionalnim operacijama, već kada su ovde u Srbiji.
Za vreme vlasti Srpske napredne stranke promenjeno je četiri ministra za četiri i po godine. To nije konzistentna politika i to nije politika koja može doneti dobre stvari Ministarstvu odbrane i jednom kompleksnom i velikom sistemu. Ono što je loše, to je da je svaki ministar koji dođe na čelo Ministarstva odbrane lošiji od svog prethodnika.
Ja sam siguran da to sa vama neće biti slučaj poštovani ministre i nadam se pre svega zbog sebe, zbog svoje porodice koja živi u ovoj zemlji, da to neće biti slučaj sa vama. Sa druge strane, izuzetno je teško biti lošiji od vašeg prethodnika gospodina Gašića, tako da ako se bude trudili, a siguran sam da nećete, ne možete biti lošiji od gospodina Gašića. Želim vam da bude najuspešniji ministar odbrane, jer je ova zemlja u kojoj ja živim, u kojoj živi moja porodica, moja deca i naravno da mi nemamo poprečne stavove oko stvari koje su izuzetno važne za ovu zemlju.
Ono što je pitanje to je, u godišnjem planu upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama za 2016. godinu, eksplicitno se navodi da je izvršenje vojne savetodavne misije Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici u toku, te da naše snagu učestvuju sa medicinskim timom u prestonici Bangen. Molim vas da dobijem odgovor na ovo pitanje.
Prema svim raspoloživim podacima, ta misija je ugažena još 16. jula 2016. godine, nakon čega je otpočela misija takođe Evropske unije za obuku u Centralnoafričkoj Republici. Iako je misija predstavljena kao misija u kojoj Vojska Srbije ne učestvuje, imamo podatke da je upravo Vojska Srbije jedna od deset zemalja koja je tamo poslala svoje vojnike. Ako možete da nam odgovorite šta je tačno?
Takođe, dostupni podaci sa sajta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ne navode naše učešće u misiji Evropske unije za obuku u Centralnoafričkoj Republici, a kontradiktorni su i po pitanju učešće u misiji Vojnosavetodavne misije Evropske unije, takođe u Centralnoafričkoj Republici i molim vas da mi odgovorite na ovo pitanje, šta je od ovoga tačno? Ako je ovo sve istina, po čijem nalogu, sa kojim ovlašćenjima, u čiju saglasnost je naša Vojska tamo u skladu sa još deset zemalja?
Ne kažem da je to loše, Demokratska stranka će podržati učešće Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama, ali samo da znamo da li se poštovao lanac komandovanja i donošenja odluka, jer poštujem ja to što se vi zalažete za učešće naših pripadnika u multinacionalnim operacijama, ali znamo da nije prirodno i nije pristojno da se danas sa čarapom na nozi vi iz Srpske napredne stranke, zalažete za to da naša Vojska ide u korak sa svetom, a da noću sa čarapom tom istom na glavi rušite objekte u „Savamali“, tako da to nije poštovanje pravne države.
Ono što je izuzetno loše, to je da danas više od 80% pripadnika Vojske Republike Srbije ima zaradu manju nego što je prosečna zarada u Republici Srbiji. Nadam se da ćete dati svoj maksimum da se sadašnjim rebalansom i budžetom za 2017. godinu te stvari promene, jer je poražavajući podatak za ljude, neki su ratovali za ovu zemlju, znamo kako teške…
(Aleksandar Martinović, s mesta: Ti si krao i pio pivo.)
Poštovana predsednice ja bih vas zamolio da mi obezbedite da završim, da gospodin Martinović ne dobacuje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hoću.
Molim vas nemojte da dobacujete, pustite poslanika da se vrati na temu dnevnog reda.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Sedamdeset posto civilnih lica, a to su vojni službenici i nameštenici imaju prosečnu platu koja iznosi 22.000 dinara. Razumem zašto poštovani kolega poslanik Martinović dobacuje, kad on ima četiri plate i ukupan iznos…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, zaista ću vas isključiti. Do sada su svi govorili o temi ili barem o vojsci, a vi..
(Radoslav Milojičić, s mesta: O temi govorim.)
Vi ili ne umete ili nećete.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Zašto mi dobacuje.)
Aleksandar Martinović nije pripadnik Vojske Srbije. Nije aktivan. A vi ste svašta pričali. Otvorili ste teme i sada ćemo potpuno posle vašeg govora skrenuti sa teme.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Jel mogu da završim?)
Možete da završite ako ćete da pričate na temu. Izazvali ste i replike i sve, toliko o temi.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Kao što sam rekao 70% civilnih lica, službenika i nameštenika imaju platu nižu od 22.000 dinara. To prosto nije život dostojan ljudi koji rade u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu policije ili čak i u privatnom sektoru, sa 22.000 dinara niko ne može da sastavi kraj sa krajem.
Prosečnu neto zaradu ima 82% podoficira, koja je ispod 40.000 dinara. To je oko 300 evra, zaista je poražavajuće za Ministarstvo odbrane. Tokom 2015. godine vojsku su najviše napuštali profesionalni vojnici, ako možete da mi kažete da li je taj podatak tačan. Od ukupnog broja vojnika koji su napustili Vojsku Srbije tokom 2015. godine, 72% je to učinilo na sopstveni zahtev, znači to nisu ljudi koji nisu odgovorili zahtevima, koji nisu sposobni da obavljaju taj posao, već je 72% njih napustilo vojsku na lični zahtev. U prva dva meseca 2016. godine preko 150 profesionalnih vojnika je napustilo službu u Vojsci Republike Srbije.
Ono što je zaista loše je to da sve države u regionu imaju veće plate nego što primaju naši oficiri, podoficiri i vojnici u Vojsci Republike Srbije. Čak i u susednoj Hrvatskoj vodnik ima platu oko 900 evra. Poslanik kome neću pomenuti ime, ali možda ću posle tokom drugog pitanja, i to poslanik vladajuće većine, rekao je da piloti Vojske Srbije ne lete i da je nebo nebranjeno. To je čak bilo i pitanje premijeru na koje nije imao odgovor, pa vas molim da mi odgovorite na to pitanje. Nema guma za migove, nema akumulatora za migove.
To je stanje koje je nedopustivo u 2016. godini, molim vas da mi odgovorite da li je to podatak koji je tačan? Da piloti helikoptera HT-40 i HT-48 više od godinu dana nisu imali kacige, adekvatne pojaseve za vezivanje i da nemaju dovoljan broj magnetofonskih traka.
Poštovani ministre, nadam se da će se ovo stanje u sistemu odbrane popraviti. Ja sam poželeo da vi budete najuspešniji ministar odbrane i nadam se da ćete problem sa platnim razredima da sanirate zato što će se kroz platne razrede najvišim oficirima skinuti do 25.000 dinara na mesečnom nivou, a vi ćete im kao paušalnim povećanjem od 5% kojim punite novinske stupce dati 1.830 dinara što znači da ćete najvećim oficirima Vojske Srbije oduzeti preko 25.000 dinara kroz probleme sa platnim razredima. Ako tu odluku budete doneli, a da ćete im vratiti 1.832 dinara, što je zaista nedopustivo.
Toliko i nadam se da ćemo danas imati uspešan rad. Demokratska stranka će, da kažem još jednom podržati učešće naše vojske u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama, jer su to stvari upravo za koje se demokratska stranka zalaže već 27 godina. Hvala.