Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo da završim. Evo mikrofon.
Dakle, gospodin koji je prethodno govorio i koji nam je držao lekcije o patriotizmu hvali se da je prijatelj sa čovekom koji kaže ovakve reči – za one koji ne vjeruju…
(Poslanici DJB dobacuju.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne mogu u povredama Poslovnika da vičemo – o temi.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pričamo o povredi dostojanstva Narodne skupštine.
Za one koji ne vjeruju da su srpske vođe pozvale Srbe na evakuaciju, tj. napuštanje svojih domova, što je dovelo do nestanka Srba sa područja Krajine, odnosno do etničkog čišćenja hrvatska vojska nije protjerala te ljude. Oni su samo pobjegli…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, ko je to rekao? Ne razumem ko je to rekao. Ozbiljno vam govorim. Ne razumem. Vi kažete član 107. povreda Poslovnika, povreda dostojanstva, ali ne znam ko je to rekao.ALEKSANDAR MARTINOVIĆ: Molim? Povreda dostojanstva.
Ovo je rekao Ivan Pernar prijatelj Boška Obradovića.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobro, ali ne možemo sada o tome.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Moramo o tome gospođo Gojković zato što ne mogu da dozvolim da padne ljaga na SNS da je nas doveo na vlast ne znam ni ja ko …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Apsolutno, samo molim vas tražite repliku. Nemojte zbog mene da tražite povredu Poslovnika. Sigurno ne odobravam govor Bošku Obradoviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Da li mogu po replici?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Morate da se javite. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Vladimir Orlić se javio na repliku pa ste me potpuno zbunili, ali ne može povreda Poslovnika. Ja stvarno ne kršim Poslovnik ni u čemu.
Sačekajte samo.
Prvo ću da napravim pauzu. Ja sam se zarekla da ja petak još jedan ne mogu da preživim. Učiniću sve da me nema i pravim pauzu pet minuta jer ja stvarno ne mogu da dozvolim da se ovo pretvori ponovo u reprizu. Reprize su inače užasno dosadna stvar.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? Ne.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Petar Jojić i Zoran Krasić.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.