Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? Ne.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Petar Jojić i Zoran Krasić.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 4. Predloga zakona govori o državnim organima nadležnim za postupanje u predmetima krivičnih dela organizovanog kriminala i terorizma.
Predlagač je ovde naveo za postupanje u predmetima krivičnih dela iz prethodnog člana koji su sve nadležni organi. Tu su tužilaštvo, organizovani kriminal, MUP, posebno odeljenje Višeg suda, Apelacionog suda i posebna pritvorska jedinica. Tu ste završili sve vezano za ove državne organe, a mi predlažemo da se u ovom članu doda stav 2, koji bi rekao da sudije i tužioci iz ovog stava postupaju u predmetima iz člana 3. ovog zakona, da moraju da poseduju sertifikat o završenoj obuci za suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.
Nama nije baš najjasnije kako je moguće da niste prihvatili ovaj amandman, kada smo govorili prethodno, odnosno o prvom zakonu, o nasilju u porodici. Tada ste pravili ne znam koliko tih grupa, organizacija sa posebnim obukama itd. Mi mislimo da tako nešto treba da se uradi i za ovih pet grupa koje će biti zadužene kao državni organi za krivična dela organizovanog kriminala i terorizma.
Mislimo da, ako hoćete stvarno da ovaj posao bude urađen, a treba zaista stati i organizovanom kriminalu na put i treba stati naravno, hvala Bogu, kod nas nema terorizma u toj meri i nadamo se da ga neće ni biti, ali organizovanog kriminala ima i te kako i organizovanim kriminalom zaista treba da se bave ozbiljno obučeni ljudi, timovi ljudi.
Kada je reč o organizovanom kriminalu, moram da pitam, redovno to radim, državnog tužioca Zagorku Dolovac zašto se u fiokama drže neke…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Potrošili ste vreme poslaničke grupe, hvala.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.
Reč ima narodni poslanik Boško Obradović.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Zaista je velika istorijska stvar za Srbiju da SNS posle pet godina vlasti kreće da se bori protiv kriminala i korupcije, to je ovako jedan veliki događaj. Zaista svi mi koji smo danas ovde izražavamo svoju veliku radost što se jedno od najvažnijih predizbornih obećanja SNS možda nađe na dnevnom redu posle pet godina njihove vladavine.
U petoj godini mandata, dakle, oni su rešili da donesu zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i to je zaista veliki napredak, što znači da možda u narednih pet godina, negde tamo do desete godine vladavine donesu i zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. godine do danas, koji su takođe obećali, ako i nikako, da dođe na dnevni red.
Naravno, mi podržavamo borbu protiv kriminala i korupcije i zato smo ovim amandmanom želeli dodatno da preciziramo uslove koje svako lice mora ispunjavati za izbor na funkciju tužioca, odnosno zamenika tužioca, te bi na taj način, mi se nadamo, mogle smanjiti mogućnosti zloupotrebe i partijskog izbora tužioca, kao i nepotizma, i svele na najmanju moguću meru.
Dakle, negde postoji problem u borbi protiv kriminala i korupcije u Srbiji. Da li je to problem kod tužilaca, da li je to problem kod sudova, da li je to problem kod policije? Gde je problem? Kako je moguće da za pet godina vlasti SNS nemamo jednu pravosnažnu presudu gde bi na višegodišnjoj robi u zatvoru konačno završio neko ko je opljačkao Srbiju u prethodnih 26 godina? To je zaista neverovatno, pet godina nema jedne pravosnažne presude. Oni koji su nas opljačkali u prethodnih 26 godina još uvek su na slobodi, nisu završili u zatvoru i zato smatram da ne postoji borba protiv kriminala i korupcije od strane SNS, već da je to jedna velika medijska propaganda.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pravo na repliku gospođo predsednice, pominjanje stranke i, kako beše ona interesantna teza, nakon pet godina borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.
Naravno, ovo sebi kao konstataciju može da dozvoli samo neko ko o predmetnoj oblasti ništa ne zna jer onaj ko bar nešto zna ne bi sebi dozvolio neprijatnost da se sramoti pred očima javnosti, između ostalog, i zato što je vrlo jednostavno. Dovoljno je doći možda jednom na nadležni skupštinski odbor kada se raspravlja upravo o rezultatima postignutim u ovim oblastima, pa da onaj koga baš zanima da nešto nauči sazna da rezultati u ovoj oblasti su iz kvartala u kvartal sve vreme koliko se SNS stara o ovoj zemlji i ovom narodu bolji. Tako postupa neko ko ozbiljno shvata posao narodnog poslanika. Onaj ko hoće samo da priča da bi se kasnije divio sam sebi u montiranom video klipu, on to radi kao čovek koji mi uporno daje po dva minuta besplatnog vremena, što je vrlo lepo i ljubazno s njegove strane i ja se svaki put vrlo rado odazovem prilici da mu u dva minuta objasnim koliko nešto ne znam.
Pitanje ispitivanja porekla imovine dolazi na dnevni red. Bez ikakve brige, doći će jako brzo. Ali, nije loše setiti se one univerzalne mudrosti – vodi računa o tome šta želiš, možda ti se ispuni. Nešto mi se čini da će u onom trenutku kada mere u toj oblasti stupe na snagu, onaj koji ih tako glasno tobož priziva naglo ostati bez odgovarajućih finansijskih sredstava od strane onih koji ga finansiraju. Šta ćemo onda? Hoće li kritikovati svoju pamet, takvu kakva je, ili SNS? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Dakle, ja sam vrlo dobronamerno ukazao na izbegavanje koje već petu godinu za redom vrši SNS da se donese jedan od najvažnijih zakona koji uostalom stoji i u programskim aktima Srpskog pokreta Dveri od našeg ulaska u politiku pre više od pet godina, a to je Zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. godine do danas, sa pripadajućim oduzimanjem imovine stečene kriminalom, zloupotrebom službenog položaja i svi drugim vidovima korupcije na najvišem državnom nivou.
Ne mogu da razumem da vi i dalje ovde imate hrabrosti da kažete – evo, samo što nije ušao u skupštinsku proceduru Zakon o ispitivanju porekla imovine, posle pet godina od vaše najave da ćete ga doneti. Dakle, to samo govori o onom političkom futurizmu koji je zapravo suština politike SNS – biće, samo što nije, evo, radimo na tome, još dve do dve i po najviše godine, samo što, evo, nije stiglo do boljeg života, do donošenja tog i tog zakona, do ovoga i onoga.
Dakle, veoma smo precizno ukazali, bez tog zakona ne može doći do suštinskih pomaka ni u ovakvim zakonskim stvarima koje ovde donosite, a koje mi podržavamo iz ugla da je zaista potrebno stati konačno na trag tom ključnom pitanju zašto nema borbe protiv kriminala i korupcije, zašto nema pravosnažnih presuda, zašto nema robijaša koji su na višegodišnjim robijama zato što su opljačkali Srbiju u prethodnih 26 godina. Ne da ih nema, nego nema jedan jedini. Molim ministarku pravde da me demantuje, da mi kaže primer jednog robijaša u ovom trenutku u Srbiji koji leži na višegodišnjoj robiji u zatvoru na osnovu pravosnažne presude zato što je zbog mita i korupcije ili na bilo koji drugi način opljačkao i oštetio Srbiju u prethodnih 26 godina.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Hajde vi da odgovorite, pa da završimo raspravu večeras. Mislim da su zreli uslovi da odmorimo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Nema nikakvih problema, gospođo predsednice, kad već toliko žure da čuju određeno mišljenje, nije sporno da ga čuju, čuće ga svaki put, pitanje neke hrabrosti.
Stvarno se izvinjavam što neko doživljava kao problem to što se nekoga ne plašimo. Iskreno, nemamo čega. Dakle, praznih reči i priče – nema toga, nema ovoga, nema onoga - pa nema možda taman onoliko koliko i nema tih novih rezultata, kada je reč o borbi protiv kriminala, kada bi onaj ko uporno insistira ovde na nekim potpuno promašenim temama i praznim pričama znao da nam kaže kako se kreće, npr, stopa kriminaliteta u ovoj zemlji, iz kvartala u kvartal, godinama unazad, pa da imamo o čemu da pričamo. Tvrdim, ne zna. Tvrdim – ne zna, jer slušam kako govori.
Još jednom, taj luksuz može sebi da dozvoli samo neko ko je apsolutno neopterećen neznanjem. Može da se trudi da bude glasan, opet nemam ništa protiv, čak i u duhu opet jedne univerzalne mudrosti da što je ćup prazniji, to više zveči. Ali, ako bi nešto znao, npr. o toj stopi kriminaliteta ili o korupciji, znao bi da je upravo zahvaljujući SNS, ovoj većini i ovoj Vladi Srbije ona manja, vremenom uvek sve manja i manja, to je trend, to je kontinuitet, kao rezultat. Borba protiv korupcije je nešto što je konstatovano od strane opet relevantne javnosti, i domaće i strane, i istoka i zapada, kao nešto što stoji bolje nego što je stajalo ikada. To što je bolje nego što je bilo u vreme onih sa kojima bi ovaj glasni čovek neku koaliciju da pravi, ali ga niko neće, iako se uljudno nudi, to je možda samo njegov problem. Hvala lepo.