Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče zloupotrebili ste Poslovnik. Nemojte da mi vičete svi po celoj sali povreda Poslovnika, sada ću prekinuti sednicu. Pustite me da vodim sednicu. Ne treba mi niko da mi pomaže, a kamo li da mi odmaže.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Znači sve vreme govorimo o amandmanima uvaženi poslaniče Živkoviću. To što on govori jednako kao i poslanici opozicije o radu i neradu onoga koji treba da ima manju platu …
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
To nije opravdanje za njega.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Možemo da diskutujemo. Kada bi čula i sa leve strane da se priča samo o iznosu plate ja bih kažnjavala.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Niste vi sudija u ringu, vi treba da poštuje Poslovnik.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam. Puno ste mi pomogli, sada ću da poštujem Poslovnik.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Uvek kada treba tu sam spreman da vam pomognem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vazda ste bili tu da mi pomognete.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Dvadeset godina.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
To je sasvim u redu, poslednjih dvadeset godina.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Tako je.