Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne mogu one koji se javljaju ovako da prozovem zato što su drugi na listi.
Milan Lapčević nema vremena više. Potrošili ste svoje vreme. Znači, jedan manje.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hteo sam da podržim ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Verujem da ste hteli da podržite, ali nemate više vremena. Raspustili ste grupu, morate nešto da učinite povodom toga. Onda ćete imati vreme za diskusiju.
Saša Radulović ima vreme i na listi je. Mogu da mu dam reč da bih oslobodila listu i daću i ostalima.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.
Ove dve nezavisne institucije sistema Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja su zaista prave nezavisne institucije sistema koje rade svoj posao u skladu sa zakonima i Ustavom i nadležnostima koje su dobili. Očigledno da to jako smeta vlasti, i to ne samo ovoj vlasti, ko god je na vlasti, očigledno u Srbiji mu smetaju nezavisne institucije sistema.
Da nije bilo tih institucija sistema, mnoge stvari ne bi bile moguće u Srbiji. Kad pogledamo njihove budžete, oni su npr. manji od budžeta koji je dobio Krkobabić. Krkobabić dobio 225 miliona dinara, zamislite i Omudsman, Zaštitnik građana je dobio nešto malo više od 200 miliona. I Poverenik za informacije od javnog značaja takođe samo nešto malo više od 200 miliona.
Ova cela rasprava je očigledno krajnje licemerna, jer znate, budžetom ne možete smanjiti nečiju platu. Prema tome, ovo je jedna politička predstava, odnosno pokušaj dobijanja nekih poena. Meni nije jasno, pošto je očigledno ovo u stvari jako dobra kampanja podrške i Ombudsmanu i Povereniku za informacije od javnog značaja, da dobro rade svoj posao, a građani znaju da te dve institucije zaista dobro obavljaju svoj posao.
Ombudsman je pokrenuo neke jako važne teme. Nije dao da problem Savamale prođe neopoaženo. Radio je svoj posao. Nije dao da pitanje helikoptera prođe neopaženo, da se nekako zataška, nego je zaista krenuo da radi svoj posao, i onda smo videli kolike stvari se dešavaju iza kulisa i koliko vlast loše radi svoj posao. Onda, pored toga je dao malo svetla i na dešavanja u vezi sa problemima sa bratom premijera za vreme „Parade ponosa“, pa sve stvari koje su se dešavale u društvu, ta nezavisna institucija sistema zapravo radi svoj posao i radi u interesu građana, kako bi građani znali šta se dešava u društvu i kako bi se otkrilo ono što vlast pokušava da sakrije.
Kada govorimo o Povereniku za informacije od javnog značaja, svi koji se bave bilo kakvim istraživanjem u Srbiji, koji žele da dobiju informaciju o tome šta radi država, kako se troši njihov novac, o tajnim ugovorima koji su potpisani, da nema Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, ti podaci uopšte ne bi izašli na svetlu dana, tako da je ovo jedna velika zahvalnost od naše poslaničke grupe i u ime svih građana koji glasaju za DJB, zahvalnost i Ombudsmanu i Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja što odlično obavljaju svoj posao.
Takođe, ova diskusije, da uopšte jedna ovako bizarna tačka dnevnog reda, odnosno ovaj jedan bizaran amandman uopšte bude na dnevnom redu, je dokaz da to što oni obavljaju svoj posao žulja vlast.
Ja ću dati jedno obećanje ovde, a to je, kada pobedimo na izborima, a to će se desiti jako brzo, mi nikada nećemo opstruisati nezavisne institucije sistema. Oni su tu da štite interese građana, da rade u skladu sa zakonom, i taj nadzor koji vrše i kritika koju daju su u interesu građana i naravno trebaju da drže vlast pod kontrolom i da ih nadziru i kontrolišu. Kao što bi ova Skupština trebala da nadzire i kontroliše vlast, a u stvari se pretvorila u otirač vlasti, gde vlast radi šta joj padne na pamet.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, izričem vam opomenu. Ne možete da kažete za parlament Republike Srbije da je otirač. Ovo je nešto najgore što je do sada izrečeno. Ako vi smatrate da ste vi kao poslanik nečiji otirač, 249 poslanika ne smatra. Dobili ste opomenu od mene samo zato što poredite parlament Republike Srbije sa otiračem. Zahvaljujem.
Znam da sam uradila dobru stvar za parlament Srbije, čak i za vaše glasače koji ne misle da su otirači, time što su vas poslali.
(Vladimir Đukanović, s mesta: Povreda Poslovnika.)
Aleksić dugo čeka na povredu Poslovnika, poslanik Zukorlić, itd.
Idemo dalje.
Izvolite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.
Tačno ja dugo čekam zato što je gospodin Arsić, dok ste vi govorili, zloupotrebio Poslovnik i nije dao repliku poslaniku Marku Đurišiću, reklamiram član 104, koga ste vi lično, direktno pomenuli po prezimenu, vi se verovatno toga dobro sećate, i gospodin Arsić je odbio da da repliku gospodinu Đurišiću.
Dakle, posle toga, na osnovu člana 103, sve vreme ne dobijam pravo na povredu Poslovnika da reklamiram ono što je bila greška gospodina Arsića. I u ovoj diskusiji, po ovom amandmanu, zapravo, gde ste vi iskoristili da napadate poslanike opozicije zato što žele da odbrane nezavisne institucije od jedne sramne kampanje koja nema veze sa institucijama, nego sa ličnostima. Ovde se vodi kampanja protiv Saše Jankovića, van se vodi protiv Vuka Jeremića.
Dakle, to je odgovor na budžet o kome vi treba da govorite ovde u ovom domu, a pritom ne date pravo na repliku opozicionim poslanicima da iskoriste svoje pravo i odgovore na prozivke koje ste uputili njima. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Evo, složiću se sa vama. Uzećemo stenogram. Ako sam ja spomenula prezime poslanika Đurišića, ja ću mu dati repliku i nastavićemo da razgovaramo. Znači, nećemo razmatrati ovu povredu dok ne dobijemo taj deo diskusije. Daćemo repliku i idemo dalje. Nisam u mogućnosti da ispratim da li sam izgovorila ili nisam.
Poslanik Zukorlić, takođe, izuzetno dugo čeka povredu Poslovnika. Izvolite.
...
Bošnjačka demokratska zajednica

Muamer Zukorlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo, jedan sistem opstaje u onoj meri u kojoj ima bar relativnu pravičnost. Imamo sa jedne strane Zaštitnika građana, a sa druge strane predstavnike građana. Zaštitnika građana koji ima platu od 400.000 i predstavnike građana, narodne poslanike koji imaju plate od 65 ili 80.000. Dakle, Zaštitnik građana je toliko važan, predstavnici građana nisu važni.
Meni je žao što moram otvoriti ovu temu i na neki način pokušati da razbijem ovu opnu koja je savijena oko narodnih poslanika svojevrsnom hipokrizijom pritiska od javnosti da su poniženi ovakvim platama, a da ne smeju o tome progovoriti, jer će biti linčovani od medija, javnosti. Siguran sam da će i meni neko kazati – evo ovog neiskusnog političara koji pre izbora traži da se povećaju plate narodnim poslanicima. Da, ja tražim da se narodnim poslanicima povećaju plate, a da se ovim predstavnicima institucija o kojima govorimo smanje plate, pa da se negde sretnemo na pola, jer na toj pravdi bi mogli održati sistem u meri realnog i da dišemo kao ljudi, da ne gunđamo u kuloarima kako radimo za bedne plate, a predstavljamo narod. Plata člana Gradskog veća u Novom Pazaru i drugim opštinama u Sandžaku je veća nego plata narodnog poslanika. Govorimo permanentno o Srbiji kao lideru u regionu, a najniže plate, kao narodni poslanici, u celom regionu imamo. Kako mislite liderovati sa ovako jadnim platama? Dakle, plata jednog narodnog poslanika …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, poslaniče.
(Zoran Živković, s mesta: Povreda Poslovnika.)
Zašto povreda Poslovnika? Moraćete da sačekate Vukadinovića…
(Vladimir Orlić, s mesta: Povreda Poslovnika.)
Ko?
(Vladimir Orlić, s mesta: Marijan Rističević.)
Da li želite da glasamo o članu 106, poslaniče, koji sam povredila? Vi ste naveli da može da se govori samo o tački dnevnog reda. (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Moram prvo da obrišem listu. Svi koji smatraju da je povređen Poslovnik su u sistemu.
Pre nego što nastavimo sa radom, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim predstavnike Sindikata radnika u prosveti Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ koji prate ovaj deo današnje sednice.
Izvolite, poslaniče.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, reklamiram član 104. i član 106. Ja poštujem prvo član 106. – zabranjeno je ometanje poslanika dok govore na bilo koji način. Zato tražim od službe da zatvori vrata. Ako ovi koji nemaju kućno vaspitanje već to nisu učinili, gospođa predsedavajuća, mene otvorena vrata, koja poslanici drže non stop, ometaju u slobodi govora. To mi se garantuje članom 106. Dakle, tražim da se vrata zatvore, ako već poslanici koji to rade nemaju kućno vaspitanje, postoji služba koja to može da omogući.
Član 104. Poštujem što predsedavajući favorizuje opoziciju, evo opet, ali sam nekoliko puta bio ometan, nekoliko puta prozivan. Uporno sam pokušavao da dobijem repliku, da dobijem pravo na povredu Poslovnika, a zbog njihovih prava moje pravo nije ostvareno.
Gledano fizički, nemam ništa protiv što se favorizuje opozicija, ali reklamiram Poslovnik, jer je pravo predsedavajućeg da odredi ko će da dobije reč. Na određeni način - u zdravom telu zdrav je duh. Dakle, nemojte sprečavati opoziciju da jutarnjim vežbicama dođe do zdravog duha. Hvala.