Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate. Sve je u redu. Ne pričate o amandmanu.
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Nikola Savić i Tomislav LJubenović.
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
Ja sam ovim mojim amandmanom tražio da ovaj zakon o kome je ovde reč prestane da važi od Nove godine, znači od 1. januara 2017. godine. Zbog čega sam to tražio i šta to u suštini znači? To znači da je isteklo ono vreme koje je bilo potrebno da se penzije smanje i da penzije treba vratiti na nivo od pre dve godine, do 2014. godine, a svako povećanje koje eventualno bude doneto i propisano treba da se odnosi na ovaj iznos koji je važio pre ovog povećanja.
Sve drugo bi bila manipulacija i bila bi medveđa uloga penzionerima, priča o povećanju od jedan ili 1,5% nije ništa drugo nego vređanje penzionera, pa čak i ono jednokratno povećanje u iznosu od 5.000 dinara koje je Vlada opredelila penzionerima ništa ne znači penzionerima, bar većini penzionera ništa ne znači. Ja pretpostavljam da je Vlada razmišljala o ovome. Imajući u vidu činjenicu da smo se od Vlade, od ministara, od premijera, od svih ovde iz vladajuće koalicije naslušali na svakom koraku, i u ovoj sali, kako nam dobro ide, kako je ova Vlada postigla nezapamćene rezultate, jednostavno, evo, ovo vam je prilika da pokažete da nam je zaista krenulo, da su ti rezultati zaista onakvi kakvim ih vi predstavljate i da izađete napokon u susret penzionerima i da im vratite ono što su pošteno zaradili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman su zajedno podneli Miljan Damjanović i Nemanja Šarović.
Na član 1. amandman su zajedno podneli i od predlagača tu su Marko Đurišić i Miroslav Aleksić.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Ovo je vrlo važno i Vlada je krajnje neiskrena bila kada je predložila ovaj zakon, jer je onda morala u njegovom nazivu da obriše reč: „privremeno“. Znači, ovaj zakon je privremenom uređivanju načina isplate penzija.
Ono što ova izmena, kako je Vlada predložila, čini ovaj zakon trajnim, ovo znači da penzije neće onako kao što je bilo obećano kada je zakon usvajan, biti umanjene 20 odnosno 25%, a ne 5,8% kako je ovde premijer govorio. Mene pita moj komšija Voja – računao sam celu noć i svaki put kad računam vidim da mi je penzija manja za 25%. Nikako ne mogu da dođem do tog broja od 5,8% koliko je govorio predsednik Vlade.
Evo vam reči gospodina Vulina pre dve godine i dva meseca, kada smo usvajali zakon i kada je dat amandman da se obriše rok trajanja ovog zakona do isplate za decembar 2017. godine, gospodin Vulin kaže: „Ovoj Vladi ostalo je još najmanje tri godine“. Laž – imali smo izbore pre godinu dana. Onda kaže: „Na ovaj način mi smo hteli da kažemo samo jednu stvar – mi se nadamo da će prihodna strana budžeta da se popravi i mnogo pre 2017. godine. Zašto bi sebe ograničavali? Mi verujemo u ovu zemlju i verujemo u njenu privredu i verujemo u njene ljude. U svakom slučaju, to ćemo uraditi pre 2017. godine“.
Sada ja vas pitam, na kraju 2016. godine – šta vi radite? Zakon o privremenom umanjenju penzija postaje trajan zakon. Trajan zakon i to je ovde premijer svim građanima Srbije poručio – nisam smanjio penzije 20-25%, nego 5,8% i ja ću da ih dižem svake godine za 1%. I onih 700 hiljada građana kojima je oteto 20 i 25% svojih penzija, treba da znaju da dok je Aleksandar Vučić tu, nikad ih neće dobiti nazad.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.
Ali, nemate vremena više. Vaša grupa je potrošila svo vreme.
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksandra Jerkov, Radoslav Milojičić, Maja Videnović.
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsednice.
Osim same činjenice da vi očigledno nemate nameru da penzionerima niti penzije vratite na staro, niti da im vratite ono što su za vreme umanjenja imali, prosto nas zabrinjava taj jedan neverovatan odijum koji i sam premijer, a očigledno i politika Vlade, ima prema onim penzionerima koji imaju veće penzije. Najveće poniženje od vlasti SNS je to što ste vi nekako uspeli da ubedite građane da su penzije od 40.000 dinara velike, da je to bogatstvo za te ljude koji imaju 40.000 dinara penzije.
Ja mislim da je to najporaznija činjenica, da su ljudi sa penzijama od 40.000 dinara zaista počeli da važe za ljude koji raspolažu nekakvim velikim parama i da su to ljudi kojima ostali penzioneri zavide. A to što je premijer u nekoliko navrata rekao da on lično smatra da su pre umanjenja te razlike bile nepravedne, nepravične, itd, da su njegovim roditeljima smanjene penzije, da se one sada neće vratiti na nivo pre smanjenja, da njegovi roditelji neće dobiti povećanje, znate, to je njegova privatna stvar. NJegova privatna stvar je ako on misli da njegovi roditelji imaju prevelike penzije. On treba to da reši sa svojim roditeljima, da se sa njima dogovori da oni uplate te penzije u humanitarne svrhe ili nešto drugo da uradi, ali on nema prava da drugim penzionerima koji su imali penzije veće od 40.000 dinara taj novac koji im je oteo ne vraća.
Ponoviću još jednom – najveća nepravda i najveće poniženje za građane Srbije je to što ste ih ubedili da su penzije od 40.000 dinara velike i to je slika i prilika vaše trogodišnje vlasti i ovog celog umanjenja penzija.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Replika, reč ima Vladimir Orlić?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Slobodno knjižite po amandmanu, gospođo predsednice, pošto je ovo, verujem, poslednja rasprava amandmanska.
Obrazloženje zašto smatram da ne treba prihvatiti amandman bilo bi isto kao i obrazloženje za sve ostalo amandmane na koje nismo davali odgovor, želeći da pokažemo ekonomičan odnos prema vremenu, iz vrlo očiglednog i jednostavnog razloga – što nema nikakve potrebe ni smisla da podržavamo amandmane za koje nisu zainteresovani ni njihovi predlagači, predlagači koji su ovde opet u dva minuta pravili neku načelnu raspravu i pričali o svemu osim o onome što su predložili sami. Sve to pokazuje ne samo odnos prema amandmanu, nego i odnos prema pitanju ovih penzija i generalno bilo šta što je od interesa za građane ove zemlje. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Da li ministar želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem subotu, 10. decembar 2016. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.