Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Slažem se da je tema jako važna.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Molim vas da mi dozvolite da se prenemažem koliko god mogu, u svom punom političkom kapacitetu koji su mi dali građani Srbije, kao poslanici. Nadam se da ću što prljavije diskutovati, kako je to rekao uvaženi poslanik Marko Đurišić, jer on smatra da je 400.000 dinara sasvim adekvatna nagrada za Zaštitnika, da bi radio svoj posao valjano. Nismo čuli suštinski šta je to dobro urađeno za 400.000 dinara i zašto ne može neko koga je izabrana Skupština Republike Srbije da radi dobro i valjano svoj posao za 130.000 dinara.
Sve ostalo, je lepljenje etiketa na poslanike SNS, prodavanje magle i vođenje diskusije kako sam i rekla. Znači, uticaj sablasnih neona na gama zrake, i uticaj gama zraka na sablasnih, zavisi da li imamo diskusiju pre podne ili u večernjim satima. Ovde se izbegava suština. Suština je samo novac. Samo novac. Znači, i njima ističe mandat, ne znam za godinu dana, nisam pratila, stvarno nemam vremena, radim ovde oko 20 sati da bi pripremila sednicu na kojoj će doći neko da kaže da se prenemažem. Tako da ne mogu da pratim te rokove.
Za godinu dana će biti izabrani neki drugi. Nemam pojma ko su ti? Možda vi znate. Eto, vi ćete biti u situaciji da vodite ovu državu, možda, iduće godine i imaćete većinu i te druge. Ma, i te druge ćemo pitati – zašto plata mora da bude 397.000 dinara? Zašto buru izaziva amandman gde se traži da bude plata 130.000 dinara.
Evo, da ne kažemo da visoki funkcioneri u ovoj državi imaju toliku platu, da poslanici imaju 65.000 dinara platu, nije bitno. Neka se izjednači Poverenik koji štiti prava građana ove države u raznim oblastima na platu nekog profesora na Univerzitetu, na platu nekog hirurga. U čemu je problem? Pa, ne mi ćemo čuti, evo, ovaj je, evo onaj je. Nećete diskutovati od suštini. Zašto? Pa, zato što će vam oni telefonirati popodne i kažete – šta radite ljudi, što nam smanjujete plate? Hoću da imam platu 396.000 dinara, smanjite na 130.000.
Ja mislim da je to izuzetno velika plata i moja komšinica Jelena će onda možda da glasa i za vas. A ovi seljaci iz Gornje Trepče svi će da potrče da glasaju za vas. Ne brinite ništa, i ovi u Futogu će da glasaju za vas. Ali pokažite, ne da štitite ovog i onog koji će možda da bude vaš kandidat na nekim izborima, i koji su davno prestali da obavljaju funkciju onoga za čega smo ih mi ovde izabrali u parlamentu. Ma, nije ih izabrao narod, mi smo glasali za njih, svi jednoglasno i SNS je glasala za njih pre nekoliko godina. Pa, što to ne kažete? Davno su izgubili tu svoju funkciju, bave se politikom.
(Zoran Krasić, s mesta: Vreme.)
Nije vreme, imam vreme poslaničke grupe mogu da pričam koliko hoću jer me ovlastila moja poslanička grupa. Tako je, mogu da se prenemažem koliko hoću, mogu prljavo da diskutujem koliko hoću, ali hoću da građani znaju, da ljudi koji obavljaju posao u njihovo ime i za njih, znači, u ume i za interes građana Srbije danas u ovoj teškoj situaciji imaju platu od 397.000 dinara. Budžet koji je predviđen za njihovo funkcionisanje je ogroman, a 80% toga ide isključivo za plate njih i njihovih saradnika. Amandmani koji su predložili pojedini poslanici SNS samo traže da se te plate smanje i da te plate budu oko 120, 130.000 dinara i ništa više. Ja uopšte ne vidim šta je tu tako problematično?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Aleksandar Vulin.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Hvala.
Poštovani narodni poslanici, zaista nisam mislio da se javljam po ovoj tački dnevnog reda. Još juče smo rekli šta smo imali da kažemo, ali kao što vidim politička uloga gospodina Jankovića, Šabića je tolika da jednostavno izaziva političke reakcije.
Što se tiče samih institucija, mogu da govorim o njima, kao što vidim Skupština ih je prepoznala obojicu kao političke ličnosti koje imaju svoje političke stavove i o političkim stavovima izjašnjava. Ali, da se vratimo na sam amandman i ono što je od mene traženo.
Dakle, što se tiče Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, njegov budžet je 203 miliona dinara, od toga 140 miliona dinara odlazi na plate, a na usluge po ugovoru 33 miliona 061 dinar. Kod gospodina Šabića je zaposleno 71 lice i dobili smo zahtev da se zaposli još 17 lica.
Hoću samo da vam skrenem pažnju da su ovo jedine institucije kroz koje nije prošla nikakva racionalizacija, nikakvo otpuštanje i nikakvo ni umanjenje budžeta ni bilo kog od zaposlenih. Dakle, ovo je o institucijama i institucije moraju da se čuvaju ili da se brane i ne treba ih nikako mešati sa onima koji ih vode. Ako sam do sada i sumnjao da će biti kandidati određene političke partije, posle ovih reakcija, dvodnevnih u parlamentu, uopšte ne sumnjam, ali očigledno postoji jedan problem. Ne verujem ja da i bi ova gospoda radila za tako malo platu za predsednika Srbije, mislim da se oko toga dvoume da li da prihvate kandidaturu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate kolega Đurišiću pravo na repliku, ni jednom vas nije spomenula.
Reč ima po amandmanu narodni poslanik Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, i uvaženi ministri, SNS nema očigledno nikakvu nameru da se smanji plata niti Povereniku za informacije, niti Zaštitniku građana. Da ste hteli da se smanje njihove plate mogli ste da predložite izmene zakona kojima su regulisane njihove plate. Pet godina ste na vlasti, vi ste izabrali Jankovića 2012. godine i sada pričate o tome da mu je velika plata. Ako mu je velika plata, smanjite platu. To može da uradi većina, to može da uradi Administrativni odbor.
Ovde se podmeće građanima kako neko traži da se zaposli više lica u jednu ili drugu službu. Sistematizaciju radnih mesta i u jednom i u drugom nezavisnom regulatornom telu određuje Skupština Srbije i Skupština Srbije može da odredi i tu racionalizaciju ako hoće, ali očigledno SNS nije to hteo da uradi i SNS to neće da uradi ni danas. Podneti su amandmani na budžet kojima sigurno ne mogu da se smanje plate i sve je urađeno da bi se urušila institucija i Zaštitnika građana i Poverenika za informacije.
Nema to nikakve veze ni sa Jankovićem, ni sa Šabićem. Srpska napredna stranka ne može da istrpi drugačiji glas, a iz ovih institucija se čuje drugačiji glas poslednjih godina. Vi hoćete da urušite te institucije, da one ne postoje, da građani nemaju poverenja u njih. A čuje se drugačiji glas zato što SNS vlast krši ljudska prava u ovoj zemlji i dobro je da se taj glas čuje. Zato i vodimo ovu raspravu ovde koju ste vi inicirali.
Dakle, jedini cilj je uništiti ove institucije pričom o tome kako su velike plate koje ste vi odredili. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem. Potrošili ste vreme vaše poslaničke grupe.
Samo momenat, puna mi je lista. Inače, napravili ste jednu grešku u govoru, nisu to nezavisna regulatorna tela, uvaženi predsedniče, nego nezavisne institucije. Izvinite, mislila sam da je on predsednik grupe. To je vama najveći problem. Pa, da, samo polako, da se smire poslanici, ne mogu da vam dam reč. Hoću čim vam dozvole kolege i lista da se isprazni, da vidim vaše ime.
Znači, nisu nezavisna regulatorno tela, to je REM, nezavisne su institucije, uvaženi poslaniče. Izvinite nisam znala da niste predsednik grupe.
Pravo ne repliku ima ministar. Znate, da u Poslovniku piše, nakon obraćanja onog kome je data reč. Ja sam dala ministru Vulinu repliku vama.
(Marko Đurišić, s mesta: Vulinu se niko nije obratio.)
Ja ću dati reč ministru, zato što on ne viče, a vi vičete, pa čovek uljudan, pa čeka da mu dam reč.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Meni se čini da smo sada zaista došli do suštine problema. Dakle, pazite, ovde se ovim amandmanima traži smanjivanje ličnog dohotka, plate, u skladu, smatrajući da će se posao obavljati podjednako dobro i za manje novca. Ovde se o tome ne raspravlja. Ovde se kaže – zato što se čuje drugi glas.
Čekajte, čekajte, znači, nije važno kako oni rade, da li rade i šta rade i da li mogu da rade to što rade za ovu ili manju količinu novca, nego kakv im je glas, da li je različit glas, pretpostavljam od vlasti, pretpostavljam da je taj glas različit od vlasti. Znači, to je kriterijum. Koliko se suprotstavljaš vlastima, toliko si dobar za Poverenika ili Zaštitnika. To nema veze sa onim što je zakonom predviđeno da oni rade. Oni se bave stanjem ljudskih prava ili šta je već predviđeno u njihovom zakonu, a ne da li su u sukobu sa vlastima ili nisu u sukobu sa vlastima.
Upravo zbog toga i molim poslanike da ne razmišljaju o ličnostima, već da razmišljaju o institucijama o kojima govorimo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Zoran Krasić, nemate više vremena. Imate od grupe. Da li želite?
(Zoran Krasić, s mesta: Da.)
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Jel može? Može.
Ja bih vam samo skrenuo pažnju, reklamirate amandman i reklamirate da nećete da glasate za amandman. Sada ste nas doveli u zabunu kada da vam verujemo, kada ste obrazlagali amandman ili kada ste priznali da nećete da glasate za amandman.
E, sad, meni je amandman interesantan. Zašto? Pa, ako je moglo penzionerima na ovaj način, što ne bi moglo i drugima. Ali, očigledno da je promašen zakon.
U svetlo doba Mlađana Dinkića, ove stvari, kresanje, radilo se budžetom, pa ga je neko doveo pred ogledalo, pa je onda počeo te stvari da radi i prelaznim i završnim odredbama Zakona o budžetskom sistemu i onda su one arheološke, tamo oni članovi na kraju.
Ima nekih nagoveštaja da ove stvari mogu da se reše onim propisom kojim je to rešeno. Po toj logici stvari, ako je ovde uslov da se reguliše plata Zakonom o Zaštitniku građana, onda dajte da vratimo i penzije u Zakon o penzijsko-invalidskom, pa tamo da regulišemo visinu penzija, pa da u Zakonu o sudstvu regulišemo plate sudija Vrhovnog kasacionog suda, pa da idemo na Zakon o Ustavnom sudu, pa i njima tamo da srežemo te plate.
Znači, moralno je da trpe penzioneri, moralno je trpe državni službenici, a nije moralno da trpe Zaštitnik, Poverenik, sudije Ustavnog suda, Vrhovni kasacioni sud, Danica Drašković. Što nju ne pomenuste? Ona je najplaćeniji državni službenik, od sedam do deset hiljada evra prima u NIS-u.
Pa, ljudi ako želite da budete humani, ako želite da vam se ruke pozlate, onda krenite svim materijalno-pravnim propisima skrešite te plate, pa kažite - predsednik Republike je najveća, predsednik Vlade do njega, potpredsednici treći, sudije četvrti, peti tužioci, šesti ovi, sedmi oni, poslanici neka budu dvadeseti, nije problem, ali dajte sistem, a ne ovako, mi bismo da mu smanjimo, ali kobajagi ne znamo kako ćemo da mu smanjimo, a pojedinačni akt o visini plate doneo Administrativni odbor.
Molim vas, koncentrišite se u vremenu i prostoru i da budete i tata i mama za sve, i penzionere i prosvetne radnike i policajce i vojnike i sve, sve, sve redom.
Nekome se štiti nezavisnost velikom platom. Hajde da štitimo platom elementarnu egzistenciju ljudi, to je za mene primarnije od njegove nezavisnosti, ili ova regulatorna tela koja prepisuju sve propise koji već postoje u Hrvatskoj, jer oni su članovi EU, pa i mi ćemo da budemo, pa hajde da prepišemo njihovo. E, pa, odredite vi koji ste na vlasti šta hoćete. Ako hoćete da se stvarno to smanji, kažite, napisaćemo vam kako to može po zakonu da se smanji, ali nemojte da imate selektivno, nego dajte u skladu sa fiskalnom strategijom, sa finansijskom konsolidacijom, da podelimo svi isto. Pa, ako se nekome skinulo 10, hajde svima da se skine 10, a ne ovo - sad mi se ne sviđa Zaštitnik, e hajde sada ćemo da mu skidamo platu pogrešnim zakonom. Nemojte tako. Dugo ste vi ovde neki poslanici. Moralo je da vam uđe u glavu kako to ide.