Četvrto vanredno zasedanje , 24.08.2017.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li neko još želi da postavi pitanje? (Ne.)
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Skupština što pre razmotri Predlog zakona iz dnevnog reda ove sednice.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, kao što ste obavešteni, za sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu određen je sledeći:
D n e v n i r e d
1. Predlog Zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, v.d. pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Danijela Milosavljević, Dragana Gođevac, v.d. direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu, Ružica Tripić, načelnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i prof. dr Dragana Milića, posebnog savetnika u nadležnom ministarstvu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 157. stav 1. Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Da li predstavnik predlagača ministar Nedimović želi reč?
Reč ima ministar Branislav Nedimović. Izvolite.