Četvrto vanredno zasedanje , 24.08.2017.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Predrag Jelenković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala predsedavajuća.

Uvažene koleginice i kolege, pitanje je upućeno Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Naime, Grupa građana iz naselja Ostrvica, gradske opštine Niška Banja, podneli su Inicijativu još 2014. godine Skupštini Grada Niša za dobijanje statusa naseljenog mesta i vraćanja starog naziva Sveta Petka.

Nakon pozitivnog Mišljenja koji je dala Uprava za planiranje i usvajanja odluke na sednici Skupštine grada 14. oktobra 2014. godine, a na osnovu člana 8. Zakona o teritorijalnoj organizaciji, prosleđeno je Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na verifikaciju, odnosno na davanje saglasnosti.

Kako do dana današnjeg, nije dobijena saglasnost niti bilo kakav odgovor, moje pitanje je, šta je još potrebno da lokalna samouprava i koje aktivnosti su potrebne kako bi najzad ova odluka, pre svega i ova aktivnost bila propraćena od strane Ministarstva i data saglasnost? Hvala vam.