Peto vanredno zasedanje , 27.09.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/177-17

5. dan rada

27.09.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 21:25

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Ja sam mislio da će vaš biti usmeren na štednju.
Na član 88. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 88. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Amandman koji se posle člana 88. dodaje član 88a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 89. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Odustaću od obrazlanja.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 89. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 89. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 89. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić..
Da li neko želi reč? (Ne.)
Amandman koji se posle člana 89. dodaje član 89a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 90. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Uštedeću vreme ovog puta.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 90. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Mi ne predlažemo mnogo amandmana, ali su svi bitni i strašno nam je žao što očigledno nećemo stići, nego svega nekoliko da uopšte pomenemo, i strašno mi je žao što je ova rasprava išla u ovom pravcu. Tu niko nije sasvim nevin, ali ima odgovornosti i na jednoj i na drugoj strani, to je moje subjektivno mišljenje, ali mislim da rukovodstvo Skupštine je prosto samo jednu stranu krivilo za to. Mi ovde imamo hrpu lažnih amandmana, mi predlažemo stotine amandman, amandmana koji to zapravo nisu, tu je koleginica Radeta zapravo s pravom kazala, ona je iskusan poslanik, kako god.

Smisao ovog amandmana jeste, ali to je više neki predlog za buduću debatu, kao i ono sa obaveznim srednjim školama, smisao ovog mog amandmana jeste zapravo ukidanje privatnih osnovnih škola, da prevedem na srpski ovih minut i nešto koliko imam vremena.

Dakle, visoke škole, fakulteti privatni, pa i gimnazije, odnosno srednje škole, to je već otvoreno, ima argumenata i za i protiv. Mislim, kada je reč o osnovnom školstvu, i tu posebno apelujem na kolege i iz drugih poslaničkih grupa, bez obzira što je sada atmosfera da se što pre prođe i samo da se završi, verujem da intimno većina od njih u sebi smatra, ja mislim da je to velika greška, uopšte ne zanima ko je odgovoran za to i ko je uveo tu mogućnost, ali znam da je ranije nije bilo, znam da je to moda, osnovno školstvo treba da bude, naravno obavezno, kao što jeste, i treba da bude pod državnom kapom. O drugim nivoima školstva možemo da razgovaramo ovako, ili onako. To je suština.

Dakle, sve drugo, recimo amandmani do kojih nećemo stići, mislim da je pravi smisao ovog drugog zakona koji definitivno nećemo stići da raspravljamo, suština čitavog tog zakona jeste u jednom predlogu koji smo mi osporili našim amandmanom, a koji kaže da se, molio bih ministra da to prokomentariše, da univerzitetski profesori mogu da nastave da rade do 70 godine života. Mi smatramo da je to loše. Mislim da je to pogrešno i voleo bih da ministar to prokomentariše, jer je to mera autokratska i usmerena protiv naučnog podmlatka, usmerena protiv naučnog podmlatka koji nam ubrzano odlazi iz zemlje. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala. Ja vam se izvinjavam imate još 40 sekundi, tek sam sada video da imate vreme, tako da možete da se javite.
Na član 90. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov.
Izvolite.
...
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Tomislav Žigmanov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Radi se o amandmanu čija je intencija da se osnivačka prava nacionalnim savetima nacionalnih manjina omogući da oni budu osnivači obrazovnih institucija. u stavu 1. to je prihvaćeno amandmanom od kolega iz poslaničke grupe SVM, međutim, odbačen je moj amandman kojim se u stavu 3. pokušava uvesti i mogućnost da nacionalni saveti nacionalnih manjina budu osnivači javne ustanove.

Ovo pitanje je važno iz razloga što samo javne ustanove u sistemu prosvetom Republike Srbije imaju pravo da budu, tj. oni se finansiraju direktno iz budžeta Republike Srbije, tj. proračuna Republike Srbije.

Na ovaj način mislimo da su one obrazovne ustanove čiji su osnivači nacionalni saveti isključene iz toga i da eventualno oni učenici koji bi pohađali tu vrstu škole bi morali snositi, tj. njihovi roditelji, samofinansiranje.

Treba kazati da je ovaj stav, člana 90. direktno suprotan članu 2. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, tj. o nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, gde se direktno govori o tome da nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju pravo osnivati ustanove iz područja svoje neposredne nadležnosti. To uključuje i obrazovanje.

Ne prihvatanje ovog amandmana ima onda svoje reperkusije i ka tome, budući da je ovaj institut već do sada bio upražnjavan pre svega, od strane Mađarske nacionalne zajednice i da se ona javlja kao osnivač brojnih škola na mađarskom jeziku, na ovaj način mislim da za nove nacionalne manjine, kao što je recimo Hrvatska, se to pravo uskraćuje i ono sadrži određenu vrstu diskriminatorskih posledica.

Tim pre, mislim da je ovo važno iz razloga što se odbijanjem krši član 20. Ustava Republike Srbije u kojem se govori da se odnos…
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega, vreme.
...
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Tomislav Žigmanov

Poslanička grupa Demokratska stranka
…ljudskih i manjinskih prava ne sme dovoditi u pitanje.
Tim pre, mislim da je ovo važno iz razloga što se na ovaj način tj. odbijanjem se krši član 20. Ustava Republike Srbije u kojem se govori da se odnos ljudskih i manjinskih prava ne sme dovesti u pitanje.