Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.03.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Postavljam pitanje ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću, a tiče se jedne masovne pojave koja se dogodila u nedelju na lokalnim izborima u Beogradu, 4. marta, da je veliki broj lica dobio pozive za glasanje na adresama na kojima žive neka druga lica. Dakle, u pitanju su stotine hiljada poziva koje su dobijali neki građani, a da pri tome na tim adresama oni ne žive.

Postavljam pitanje ministru Stefanoviću – kako je moguće da je u gotovo svim slučajevima prema JMBG utvrđeno da ova lica koja su dobijala pozive nisu ni rođena u Beogradu i da nisu na evidenciji PIO Fonda? Drugo, ti građani nisu vlasnici nepokretnosti, niti njenih posebnih delova u zgradi, što se može utvrditi uvidom u list nepokretnosti prema evidenciji Katastra. Treće, naravno, ta lica ne poznaju one ljude koji su vlasnici tih nepokretnosti, stanova i kuća.

Pravni savet Narodne stranke, kao i pravni tim liste čiji je nosilac bio Dragan Đilas je dobila veliki broj prijava građana i, ukoliko vam treba, imamo lica koja će svedočiti da su na njihove adrese, gde oni žive, došli pozivi za glasanje za neka lica koje oni i ne poznaju.

Drugo pitanje je takođe za ministra unutrašnjih poslova. Pošto su se tog dana održavali i izbori u Boru, u Boru je postojala jedna masovna pojava velikog broja džipova, desetine džipova bez tablica, koji su kružili nekoliko dana pre izbora i na sam dan izbora u Boru. Po prijavi predsednika Odbora Narodne stranke u Boru i nosioca liste gospodina Dragana Markovića Policijskoj stanici u Boru da postoji veliki broj ne identifikovanih vozila koja kruže Borom, dobio je odgovor da policija ne može da reaguje ni na dan izbora, zato što nemaju slobodnih ljudi na raspolaganju i da će razmotriti tu prijavu u ponedeljak. Rečeno im je, nezvanično, da zapravo imaju nalog da okreću glavu na ulici ako sretnu automobil bez registarskih tablica, džip bez registarskih tablica ili neka lica sa teritorija drugih gradova i opština koja su tu vršila neke radnje.

Dakle, postavljam pitanje – ko je u komandnom lancu odgovornosti MUP dao nalog lokalnoj policiji, odnosno Policijskoj stanici u Boru da ne reaguje na prijavu građana? Da li MUP reaguje samo na prijave kada to rade predstavnici, odnosno članovi vladajućih stranaka i da li su oni drugačiji u odnosu na građane koji ne podržavaju aktuelni režim?

Govorite o tome da je vaša vlast i da je vaš predsednik predsednik svih građana, pa valjda su institucije u službi svih građana. Danas govorimo, i ovih dana, o Zakonu o policiji, o sigurnosti građana. Da li se to na ovaj način pokazuje da kad neko iz opozicionih stranaka podnese prijavu vi na to ne reagujete? Jesu li to te institucije koje gradite u ovih prethodnih šest godina?

Dalje, postavljam pitanje ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Vlada Republike Srbije neposredno pred izbore opredelila je sredstva za Centar za socijalni rad Beograd u iznosu od 208.500.000 hiljada dinara i da se podeli jednokratna pomoć 13.900 lica u iznosu od 15.000 dinara. Centar za socijalni rad Beograd je ekspresno dostavio spisak za pojedine opštine iz Beograda. Što je zanimljivo, na tim spiskovima su osobe koje uopšte nisu korisnici centra za socijalni rad. Novac je odmah prebačen iz ministarstva i doneseni su spiskovi koji su odmah overeni kako bi bila realizovana isplata neposredno pred izbore u četvrtak i petak. To se dogodilo i u Boru, gde su takođe bili izbori.

Postavljam pitanje – po kojim kriterijumima su određeni korisnici koji su dobili jednokratnu pomoć i koji su to ugroženi stanovnici…