Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

5. dan rada

12.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 86 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da na sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Momo Čolaković i Stefana Miladinović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O STRANCIMA
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam povodom pretresa u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o strancima, pozvao da današnjoj sednici prisustvuju: dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Katarina Tomašević, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, Milica Ćatić, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Vladimir Rebić, direktor policije i Zorica Vulić iz Uprave granične policije.
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković, Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Miladin Ševarlić, Milimir Vujadinović, Zvonimir Đokić, Jelena Žarić Kovačević, Milanka Jevtović Vukojičić, Žarko Bogatinović, Milija Miletić, Dubravka Filipovski, Vladimir Orlić, Blaža Knežević, Veroljub Arsić, Marko Atlagić, Krsto Janjušević, Mihailo Jokić, Nikola Jolović, Goran Kovačević, Marijan Rističević, Ivana Stojiljković, Dušica Stojković, Aleksandra Tomić, Sonja Vlahović, Milena Turk, Srbislav Filipović, Studenka Kovačević, Đorđe Komlenski, Bojan Torbica, Milan Krivokapić, Darko Laketić, Miodrag Linta, Olivera Pešić, LJiljana Malušić, Aleksandar Marković, Aleksandar Martinović, Žarko Mićin, LJubica Mrdaković Todorović, Jovan Palalić, Boban Birmančević, Dragana Barišić, Zoran Bojanić, Vjerica Radeta, Marina Ristić, Milorad Mirčić, Nikola Savić, Aleksandra Belačić, Stefana Miladinović, Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović, Đorđe Vukadinović, Nataša Jovanović, Sreto Perić, Dubravko Bojić, Miljan Damjanović, Aleksandar Šešelj, Tomislav LJubenović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Aleksandra Jerkov, Ružica Nikolić, Petar Jojić, Nemanja Šarović i Momčilo Mandić.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i Miladin Ševarlić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala predsedavajući.

Amandman na član 1. koji smo podneli je – briše se. Nismo imali nameru da na taj način podnosimo amandmane na ovaj set zakona. Podneli smo amandmane na početne članove ovog zakona kada smo videli kakvu farsu sprema vladajuća stranka, sa željom da na dnevni red i na raspravu u pojedinostima ne dođu amandmani i zakoni koje smo podneli, s obzirom da su ovi zakoni negde od oktobra, novembra meseca u proceduri i spremili smo amandmane i na Zakon o policiji i na Zakon o DNK registru i na Zakon o bezbednosti u saobraćaju na putevima. Dva amandmana na Zakon o policiji su prihvaćeni od strane Vlade, što znači da nisu bili pisani tek tako.

Bila je to reakcija na farsu koja je spremljena danas da se praktično ne dođe do rasprave o svim ovim važnim zakonima, da na prvih 10 članova Zakona o strancima slušamo takmičenje u besmislu i poltronstvu.

Mi smo doneli odluku da ne učestvujemo na taj način u raspravi. Pustićemo vas da istrošite vreme onako kako ste zamislili. Vreme koje nam na drugi način po Poslovniku preostaje, iskoristićemo da govorimo o amandmanima na ove druge zakone koje smo podneli.

Žao nam je što se Skupština pretvara u ovo, to je odluka vladajuće većine i mislim da bi bilo sasvim prigodno se na kraju ove rasprave da nagrada za najbesmisleniju, najpoltronskiju diskusiju, dodeli Nebojši iz Beograda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ja vas upozoravam da je povređen Poslovnik, pre svega onaj deo koji se odnosi na dostojanstvo Narodne skupštine. Mislim da ste morali reagovati, izreći opomenu kolegi Đurišiću.

Naime, Poslovnik jasno dozvoljava svakom poslaniku, bilo pozicije, bilo opozicije da ulaže amandmane na predloge zakona i time ukazuje na moguće poboljšanje svakog zakonskog predloga.

Čuli smo i uvrede na račun i ministra i na račun narodnih poslanika. Mislim da ubuduće ne smete to dozvoliti, ali radi građana Srbije treba da bude jasno o čemu se radi.

Naime, poslanici SNS i vladajuće koalicije su uložili 350 amandmana, to jeste pravo svakog narodnog poslanika, ali takođe napominjem da su na ovaj isti zakon poslanici opozicije uložili isti broj amandmana.

Naravno da je pravo svakoga od nas da svoje vreme potroši na raspravu o amandmanima i ne možete nikako krivicu za bilo šta svaliti na poslanike pozicije. Tim pre što o ovome govori predstavnik političke partije, koja zajedno sa još dve partije nije mogla da osvoji više od dva posto na izborima u Beogradu.

Namera je da manjina koja predstavlja dva posto građana ove zemlje ućutka većinu koju čini 50% predstavnika građana ove države.

Molim vas da ubuduće to ne dozvolite i da sledeći put izreknete opomenu narodnom poslaniku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega, možda bi ste i bili u pravu u nekim drugim okolnostima, ali kolega Đurišić i njegovi politički istomišljenici Srbiju hoće da prikažu kao jednu fašističku zemlju u kojoj je zabranjeno da poslanici govore u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zato sam ga pustio.
Hoće da prikažu Srbiji kako SNS i njen predsednik Aleksandar Vučić, koji je ujedno i predsednik Republike Srbije, vrše diktaturu ovde u Srbiji i da oni ne mogu da govore, a situacija je sasvim obrnuta. Oni bi hteli da poslanici koji podržavaju Vladu Republike Srbije nemaju pravo da govore, a oni da govore koliko god hoće.
Možete tek da zamislite kakvi bi bili da su zaista na vlasti? E, onda bismo videli šta je prava diktatura.
Molim vas da uvažite ovo moje obrazloženje i da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni?
(Milimir Vujadinović: Ne)
Ne. Hvala.
Kolega Đurišiću, nemate pravo na povredu Poslovnika. Ne može nikako da bude povređen Poslovnik, jer je kolega objasnio zašto on smatra da je povređen Poslovnik, a ne vi.
(Marko Đurišić: Dajte mi reč da vam objasnim.)
Pravo po osnovu Poslovnika. Narodni poslanik Marko Đurišić ima reč. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala, predsedavajući.

Povredili ste član 100. Vi kao predsedavajući ako hoćete da se uključite u diskusiju, onda treba da siđete sa mesta predsedavajućeg, da se javite za reč i da govorite o tome da li ja Srbiju želim da predstavim kao fašističku zemlju ili vi od Srbije pravite fašističku zemlju, pa da diskutujemo o tome.

Jedino što ste vi mogli po Poslovniku je da poslaniku koji je ukazao na povredu Poslovnika i obrazlagao je to mnogo šire, odgovorite da li smatrate da je Poslovnik povređen ili ne, a ne da tumačite moje izlaganje, koje je izazvalo njegovu reakciju i traženje povrede Poslovnika.

Ubuduće, ako želite da odgovorite meni ili nekom drugom kolegi, budite hrabri, budite dostojanstveni, držite se Poslovnika koji ste obavezni da poštujete, javite se za reč, pa onda objasnite da li ja ili neko drugi Srbiju predstavlja kao fašističku zemlju ili ovo što vi radite uvodi Srbiju u fašizam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Đurišiću, odmah ću da vam odgovorim.
Ja sam u obavezi po Poslovniku da odgovorim poslaniku koji je reklamirao povredu Poslovnika ili kršenje Poslovnika, ja više volim da kažem tu reč, a vi ste, gospodine Đurišiću, govorili dva minuta i ni jednu jedinu reč niste spomenuli o amandmanu, po kom osnovu ste bili prozvani, nego ste pričali o poslanicima Srpske napredne stranke.
Ako želite doslednu primenu Poslovnika, ja sam tada vama trebao da izreknem opomenu. Obrazlagao sam zašto nisam.
Gospodine Šaroviću, šta vi hoćete? Po amandmanu ili povreda Poslovnika?
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Po Poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović ima reč.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, vi očigledno od jutros imate problema sa vođenjem sednice. Povredili ste član 27. nekoliko puta, a maločas ste ga povredili još jedanput.

Da vi narodnog poslanika pitate – šta ti sad hoćeš, to je skandal. Vi ste bili dužni da reagujete na svako pominjanje reči fašizam, i kada to pominju predstavnici neke Demokratske stranke i Srpske napredne stranke. Jer, očigledno je da ni jedni ni drugi nemaju pojma o fašizmu i ne znaju šta je fašizam.

Što se vas tiče, vi ste u skladu sa članom 27. dužni da se, dok ste na mestu predsedavajućeg, starate o primeni Poslovnika. Vi to niste uradili. Vi ste dozvolili da poslanik vladajuće koalicije priča o svemu i svačemu, da daje kvalifikacije kakve mu padnu na pamet, a onda ste i vi, umesto da odgovorite, ali ne da odgovorite šta vam padne na pamet, nego da odgovorite u skladu sa Poslovnikom. I vi ste tu krenuli u nekakvu raspravu, da vi izlažete svoje mišljenje.

Vaše mišljenje i vaši stavovi privatno nikoga ne zanimaju. Vi ste na mestu predsedavajućeg samo da tumačite Poslovnik. I morali ste se ograničiti na odredbe Poslovnika i reći da li su ili nisu i na koji način povređene. I to je ono što je suština. A vi da date sebi za pravo da pričate o fašizmu, da kažete – ne daj bože da budu na vlasti, pa ne daj bože – bili su na vlasti. I proizvod te njihove loše vlasti je ovaj Poslovnik. Ali, Poslovnik koji vi, evo, već duže od pet godina, koristite. U stvari, šesta godina ističe. Na pamet vam ne pada da ga promenite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Prema tome, ono što je bilo lice njihove vlasti, sada je lice vaše.