Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobar dan, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 76 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 100 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici prof. dr Žarko Obradović i Aleksandar Čotrić.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o nacionalnom okviru kvalifikacije Republike Srbije.
Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda, pozvani da današnjoj sednici prisustvuju Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Đamić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i docent dr Bojana Tubić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Sreto Perić, Miljan Damjanović, Ružica Nikolić, Nikola Savić, Aleksandra Belačić, Dubravko Bojić, Petar Jojić, Milorad Mirčić, Nemanja Šarović, Aleksandar Šešelj, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković, Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Zvonimir Stević, Neđo Jovanović, Ivana Dinić, Danica Bokvić, Božidar Delić, Tomislav LJubenović, Vesna Ivković, LJubinko Rakonjac, Snežana Paunović, Vladan Zagrađanin, Mirjana Dragaš, Marijana Maraš, Stefana Miladinović, Miletić Mihajlović, Danijela Stojadinović, Dragana Kostić, Marko Parezanović, LJubiša Stojimirović, Milan Knežević, Branko Popović, Dalibor Radičević, Aleksandra Maletić, Ivana Stojiljković, Aleksandra Majkić, Mirko Krlić, Aleksandar Marković, Dubravka Filipovski, Vesna Marković, Nataša Jovanović, Dušica Stojković, Duško Tarbuk, Vladimir Đukanović, Goran Pekarski, Miodrag Linta, Ostoja Mijailović, Željko Sušec, Milana Jeftović Vukojičić, Mladen Lukić, Milovan Drecun, LJubica Mrdaković Todovorić, Jovica Jeftić, Milovan Krivokapić, Stanija Kompirović, Nikola Jolović, Ana Karadžić, Bojan Torbica, Đorđe Komlenski, Jasmina Obradović, Dragana Barešić, Ivana Nikolić, Vlado Babić, Zoran Dragišić, Žarko Mićin, Sonja Vlahović, Maja Mačužić, Vladimir Orlić, Ivan Manojlović, Slaviša Bulatović, Vera Jovanović, Sandra Božić, Igor Bečić, Branimir Ančić, Studenka Kovačević, Radmilo Kostić, Žarko Bogatinović, Jelena Žarić Kovačević, Nenad Mitrović, Borka Grubor, Srbislav Filipović, Radoslav Cokić, Marko Zeljug, Goran Nikolić, Marko Atlafić, Marijan Rističević, Aleksandar Martinović, Stanislava Janošević, Zvonim Đokić, Zoran Bojanić, Veroljub Arsić, dr Desanka Repac, LJibuška Lakatoš, Vladimir Petković, Olivera Pešić, Katarina Rakić, dr Aleksandra Tomić, Boban Birmančević, Blaža Knežević, dr Svetlana Nikolić Pavlović, Veroljub Matić, Milena Turk, Dragan Veljković, Olivera Ognjanović, Milosav Milojević, Ana Čarapić, Dragan Savkić, doc. dr Mihailo Jokić, Radovan Jančić, Milimir Vujadinović, Goran Kovačević, Jelena Mijatović, Dragan Šormaz, Zoran Miletić, Snežana Petrović, Ognjen Pantović, LJiljana Malušić, Radoslav Jović, dr Darko Laketić, Tijana Davidovac, Tanja Tomašević Damnjanović, Branka Stamenković, Krsto Januševišć, Milija Miletić, Milisav Petronijević, mr Dejan Radenković, LJiljana Mihajlović, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Tomislav Žigmanov, Veroljub Stevanović, Josip Broz, Marina Ristić, Milan Lapčević, Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, dr Predrag Jelenković, Jasmina Karanac, dr Ivan Bauer, Vesna Nikolić Vukajlović, Filip Stojanović i Momčilo Mandić.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav. 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radete.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada smo u poslaničkoj grupi SRS gledali i razgovarali i ovom predlogu zakona, razmišljali smo da li da amandmanima predložimo brisanje svakog pojedinačnog člana ili da velikim brojem amandmana pokušamo da ovaj postojeći tekst zakona uvedemo u neki zaista zakonski okvir.

Opredelili smo se za ovu drugu varijantu zato što mislimo da ovakav zakon zaista treba da postoji u pravnom sistemu, ali ovo što ste vi predložili, dve trećine ovog predloga, zapravo ne bi nikako moglo biti tema zakona, već više nekog podzakonskog akta, uputstva recimo.

Nemoguće je i nije dobro da se kroz zakon ide ovoliko u sitnice u tom tehničkom smislu i mi smo zato i predložili, videćete i kroz amandmane, predlagali promene ovog vašeg predloga. Počeli smo već od naslova zakona, zato što vam je naslov nezgrapan, zato što vam naslov preopširan, opisan, što svakako nije dobro. Naslov zakona treba da bude precizan i jasan i da svaki građanin koji nije pravnik, kada pročita naslov zakona, da zna kada čuje za taj naslov, da zna šta bi zapravo bila tema tog zakona.

Predložili smo nekoliko amandmana i na sam naslov zakona. Svejedno je ministre koji od naših predloga prihvatite, prihvatite neki, jer svaki je bolji od ovog vašeg predloga koji ste nam vi kao Vlada predložili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li još neko želi reč? Ne.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč?
Reč ima Nataša Jovanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nadovezaću se gospodine ministre na ovo što je počela gospođa Radeta. Dakle, ona vam je kao pravnik objasnila da nije bilo potrebe da se donosi zakon. Za sistematizaciju radnih mesta u Srbiji, tačnije 60.000 radnih mesta koja su proistekla posle početka studiranja po bolonjskom receptu protiv kojeg je bila SRS i to može da se uradi jednim podzakonskim aktom da bi bilo jasnije i budućim poslodavcima i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, jer ovako sam zakon apsolutno neće do kraja da definiše sva ta zanimanja, stvoriće okvir za tu sistematizaciju, ali nije bilo potrebe uopšte da se donosi ovakav zakon.

Da bi građanima Srbije bilo jasnije, dakle, mi sada imamo jednu opštu papazjaniju zanimanja, moram da upotrebim taj stari narodni izraz, nećete imati ništa protiv gospodine ministre, jer vi ste klasični đak, puno smo čuli o tome i kako ste se školovali i kako ste došli do vaših zvanja, kao i mnoge kolege ovde u sali.

Imate sada situaciju da je ovaj dokument koji je rađen za tržište EU pre svega, u koju Srbiju nikada neće da uđe, je proizveo neka zanimanja koja nemaju realnost sa stvarnim znanjem. Drugo je zvanje, a drugo je znanje. Oni koji su boravili ili imali prilike da rade u zemljama EU gde se ne dobija tako lako kako to mislite, posao, osim za neka strukovna zanimanja iz oblasti zdravstva, gde je deficit pre svega u Nemačkoj, moraju da znaju da se u kompanijama u kojima traže osnove nekog znanja, toliko ne traži to formalno zvanje, koje ovde može da bude toliko zbrkano da apsolutno svako preduzeće, svaki poslodavac u Srbiji koji će da traži da neko obavlja konkretnu delatnost, na osnovu ovog zakona neće moći da nađe adekvatan kadar.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li se još neko javlja po ovom amandmanu? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Kolega Perić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, mi, srpski radikali, pažljivo pratimo vaš rad, kako u resornom ministarstvu, tako i ovde, svaku izgovorenu reč. I moglo bi se zaključiti, u prvom momentu, da ste vi čovek koji je sklon promenama zakonskih propisa i tu ne možemo napraviti neku veliku zamerku, ali, vrlo česte izmene zakonskih propisa dovode do zabune kod onih kod kojih oni treba da se primenjuju.

Zakoni iz oblasti prosvete i obrazovanja su zakoni koji dotiču veliki broj ljudi, ne samo učenika, ne samo studente i njihove roditelje, nego, naravno, mnogo širi broj ljudi i zbog toga smo mi, uvažavajući činjenicu da je potrebno izvršiti reformu obrazovnog sistema u Srbiji, smatrali da kod ovog zakona treba napraviti intervenciju još kod njegovog naziva, kod naslova ovog zakona, da bi on bio uspešniji i da bi bio što je moguće primenjiviji u praksi.

Klasifikacija ili kvalifikacija ovih zanimanja treba da pravno formalizuje ono za šta se neko pripremio prilikom svog školovanja, ali ovde zaista postoji mnogo detalja koji bi trebali da budu regulisani nekim podzakonskim aktima, a ne nikako zakonom. Zato smo i rekli u početku ovog izlaganja da ćete imati potrebu, ukoliko ne prihvatite amandmane koje su podneli poslanici Srpske radikalne stranke, imaćete vrlo brzo potrebu da intervenišete novim predlogom zakona o izmeni i dopuni ovog zakona, te da ne bi to radili, mi vam predlažemo da prihvatite naše amandmane koji će ovaj zakon učiniti mnogo primenjivijim i u praksi prihvatljivijim.

Zamolio bih vas, kad smo već ovde i kad o ovome razgovaramo, da nam prilikom obrazlaganja ili davanja odgovora na neke naše amandmane, kažete da li ste planirali, kako i na koji način, veliki broj objekata koji su korišteni u sistemu obrazovanja u Srbiji a koji sad stoje napušteni, prazni i polako propadaju? Da li ste napravili neki predlog, zajedno sa lokalnim samoupravama, da to pokušate zaštititi od daljeg propadanja?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Već sam pomenuo neki dan da se na tome radi – akt o mreži i počeo je akt o optimizaciji prostora. Već ćemo imati popisanu svu imovinu, gde je već prazno i gde će se vrlo to brzo i desiti. Lokalnim samoupravama u aktu mreže je sugerisano da daju predloge za šta se svi ti objekti mogu koristiti.

U predlogu izrade laborata za obaveznost za srednje škole, takođe je jako važna mreža učeničkih domova, tako da ćemo videti već od potrebe, od geografskih prilika, da li je predškolska, da li je dom, da li objekat može da se prenameni za đački turizam i niz predloga o kojima smo već razgovarali sa silnim samoupravama.

Takođe, vi znate da je u ovom Domu usvojen i akt o Strategiji obrazovanja do 2020. godine, gde postoji i predlog i ideja da se sprovede jednosmenski rad i celodnevna nastava, tako da ćemo videti da se sve to o čemu sam sada pričao, i mnogo šire, uveže u jednu racionalnu celinu.

Podsetiću vas, a već sam rekao i prošle nedelje, prioritet su deca, pa onda zaposleni i njihove uloge i funkcije i zaposlenje i, naravno, objekti i imovina koje imamo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, još su u načelnoj raspravi poslanici Srpske radikalne stranke ukazivali na mnoge nedostatke ovih predloga zakona, ali kako nije bilo dovoljno vremena zbog objedinjavanja rasprave, u okviru rasprave u pojedinostima pokušaćemo da vas argumentima ubedimo da te nedostatke otklonite.

Podnošenjem amandmana predložili smo rešenja koja će ove predloge zakona poboljšati i koja će određene članove ovog predloga zakona precizirati.

Na početku želim da ukažem da je naziv Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije sam po sebi nejasan i da ga je potrebno precizirati, kao i da je preglomazan.

Poslanici Srpske radikalne stranke su podneli veći broj amandmana koji se odnose na sam naslov i sasvim je svejedno koje ćete od ponuđenih rešenja usvojiti, jer su svi predlozi precizniji i jasniji od ovog koji vi predlažete.

Na naslov Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije podnela sam amandman na naslov predloga, da se naslov menja i glasi: „Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija“. Ovo predloženo amandmansko rešenje je primerenije i logičnije, jer se nacionalni okvir kvalifikacija sam po sebi odnosi na Republiku Srbiju. Hvala.