Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

6. dan rada

04.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Po amandmanu, kolega Atlagiću?
Izvolite, po amandmanu, narodni poslanik Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo, po amandmanu, iako sam mogao drugačije. Ja podržavam ovaj amandman gospodina Rističevića, jer smatram da je vojno obrazovanje jako bitno za sveukupni razvoj našeg ekonomskog, pa ako hoćete i političkog razvitka, jer bez vojnog obrazovanja nema uopšte obrazovanja u celini.

E, sad što je kolega Rističević spomenuo, pa i Josip Broz Tito je ulagao jako mnogo u Vojsku. I za vreme njegovog, naša vojska je bila jedna od najbolje tri vojske u Evropi kako znate.

Na kraju, gospodine potpredsedniče, samo jednu rečenicu na opasku o nazivima. Nisam ja izmislio nazive, gospodine potpredsedniče, nego novinari i narod. Evo samo jednu rečenicu, 31. maja 2006. godine jedan ugledni list - kralj stečaja dolijao, Saša Prangija 21. januara 2011. godine - Saša Prangija dao izjavu o navodnom ubistvu Predraga Gojkovića. Mogao bih mu sada 88 puta za Sašu Prangiju citirati tri ugledna lista, ako hoće, nemam problem, pošto me vrlo dobro znate, sve po datumima, a za kralja stečaja i druge - 16 puta samo za godinu dana.

Nisam ja dao te nazive, oni su u narodu poznati i u štampi i kod urednika glavnih ovih listova i kod gospode novinara. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Atlagiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marko Parezanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Parezanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, drage kolege, Vojska Srbije je posle dužeg vremena ponovo institucija u koju građani Srbije najviše veruju i nekoliko razloga je koji idu u prilog ovoj tvrdnji.

Pre nekoliko dana čuli smo jednu zaista lepu vest i rekao bih najznačajniju vest za naše građane, a to je da je rast našeg BDP u prvom kvartalu 2018. godine 4,5% što je iznad svih očekivanja i to je nešto što je mnogo važno i za naše građane, ali i za sve predstavnike vojske, jer rastom naše privrede, raste i jača naša vojska, ali ne sa ciljem da bilo kome bude pretnja, već isključivo da kroz jačanje defanzivnih kapaciteta bude uvek sposobna da odbrani svoj narod.

Vojska Srbije sarađuje sa najvećim armijama na svetu, bilo da su one na zapadu, bilo da su na istoku, a u isto vreme uspeva da očuva svoju vojnu neutralnost. Ugled Srbije, takođe, u svetu raste, jer je Srbija, po mom mišljenju, jedina zemlja u regionu koja se istinski bori za mir i stabilnost. Drugim rečima, radimo na tome da naša Vojska bude spremna za rat, ali još više radimo na tome da rata ne bude.

Koliko je Vojska Srbije i kakav autoritet ima među građanima, u dobroj meri govori i tome koliko mladih ljudi želi da upiše Vojnu akademiju i Vojnu gimnaziju. Naša Vojska je uvek kroz istoriju mogla da se pohvali sa obrazovanim kadrom i zato mislim da je jako važno da usvojimo ovaj zakon koji menja propise koji su stari i preko 20 godina i predstavlja neophodan korak ka usaglašavanju rada vojno-školskih ustanova sa postojećim zakonima u oblasti obrazovanja, i to je razlog zbog kojeg ću ja u danu za glasanje podržati ovaj zakon. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, gospodo generali, oficiri, Predlog zakona o vojnom obrazovanju, koji ste vi podneli, je odličan, kao uostalom i ostali zakoni iz ovog seta zakona o odbrani i bezbednosti.

Dosadašnji tok rasprave je pokazao da u suštini i nema nekih bitnijih primedbi na ovaj predlog zakona. Zato sam ja veoma zadovoljan i svakako ću glasati za njega.

Zakon o vojnom obrazovanju treba da stvori uslove da se vojno obrazovanje razvija u periodu kada se Republika Srbija nalazi na putu evropskih integracija i kada želi da i dalje zadrži svoju vojnu neutralnost. Vojna akademija je brend, vojno školstvo u Srbiji je brend. Taj brend svakako treba zadržati i dovesti na još viši nivo. Ne postoji zemlja u bližem i širem okruženju sa takvom vojnom tradicijom, tradicijom vojnog obrazovanja i sa takvim vojnim iskustvom. Ne postoji zemlja ni sa takvim naučno nastavnim kadrom u vojnom školstvu.

Vojno obrazovanje u našim vojno-školskim ustanovama, pored školovanja i usavršavanja, pruža i mogućnost vojno-stručnog osposobljavanja ne samo naših, već i stranih državljana. Zbog visokog ugleda koje imaju Vojska Srbije i vojno obrazovanje u našim vojno-školskim ustanovama, u narednom periodu će se povećati, svakako, interes i stranih državljana da u sklopu međuarmijske saradnje koriste mogućnost da se vojno usavršavaju u našim visokim vojno-stručnim ustanovama i da koriste mogućnost usavršavanja koje je svakako vezano i za izvoz naše vojne opreme i naoružanja preko namenske industrije.

Zato je ovaj zakon značajan, jer omogućuje i takvu saradnju, koju svakako treba iskoristiti. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Olivera Pešić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podnela sam amandman kojim predlažem da se u članu 1. Predloga zakona doda stav 3. koji glasi – vojnim obrazovanje obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa osvrtom na socijalnu ravnopravnost.

Poštovane kolege narodni poslanici, dok je trajala rasprava u načelu, mi smo imali priliku da čujemo od nekih opozicionih narodnih poslanika, za koje smatram da su kompententni da govore na ovu temu, jer im je to, pre svega, struka, da većih primedbi na Predlog zakona o vojnom obrazovanju nema, odnosno da nema suštinskih primedbi, što je i potvrđeno juče dok smo govorili po amandmanima.

Dobro vojno obrazovanje je stub jake vojske. Ono što smo imali priliku da, dok je trajala rasprava u načelu, čujemo od ministra je koliko je uloženo u Vojnu akademiju, koliko je uloženo u rekonstrukciju Vojne gimnazije, u opremu za vojsku, u hranu za vojsku. Ulaganjem u vojno obrazovanje ulažemo u vojsku i stvaramo jaču Srbiju i moj amandman ide upravo u tom pravcu. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Ivan Manojlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivan Manojlović

Zahvaljujem.

Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, časni gospodo oficiri, predstavnici BIA, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom se dodatno definiše član 1. Predloga zakona.

Obzirom da radna snaga na svojevrstan način predstavlja privredne resurse, iz tog razloga sam i podneo ovaj amandman i upravo sam njime želeo da ukažem da adekvatnije obučena Vojska i podizanje standarda na određen način i inicira, ali i aktivira i razvoj ostalih delova privrede Republike Srbije.

Brojni su primeri u našoj zemlji da od kada je vojska počela da se usavršava, a što je proizašlo iz one sprege da ne može da postoji dobro razvijena vojska ako ekonomija države nije jaka i obratno, tako su se stekli uslovi da razvijanjem, tj. oporavkom Vojske Republike Srbije danas imamo i druge privredne subjekte koji su pokrenuti, pa poput „Jumka“ iz Vranja, gde je gospodin Bratislav Gašić, dok je bio ministar odbrane, započeo to uz ogromnu podršku gospodina Aleksandra Vučića i radnim angažovanjem direktora „Jumka“, danas „Jumko“ je uključen u taj sistem pa proizvodi uniforme za naše vojnike.

Bilo je brojnih primedbi u toku ove rasprave, pa su neki eto, zamerali zašto u naslovu samog predloga zakona, valjda u toj njihovoj tvrdnji kako su oni uspešni u podnošenju amandmana, pa su se setili da ovaj zakon usavrše promenom naslova, pa su dodali tu da nedostaje, da je to predlog zakona o vojnom obrazovanju i vaspitanju. Samo bih tu želeo da dodam, kada im nije smetalo da u obrazovnom sistemu, tamo gde se pominjalo vaspitanje, ni jednom u toku rasprave ga ne spominju, a to ovde smeta, da bi im zaista Predlog zakona o vojnom obrazovanju, dodavanjem i vaspitanja, bio svojevrsni pleonazam u smislu da se podrazumeva da su pripadnici Vojske dovoljno vaspitani.

Takođe, želeo bih da se zahvalim predstavnicima Vlade na vrlo detaljnom obrazlaganju i pominjanju nekoliko puta činjenica koje su predstavnici opozicije vrlo svesno pokušavali da ponovo vrate svojim pitanjima. Samo bih želeo da eto, nešto čega sam se ja juče setio, da jedna izreka postoji koja kaže da pametnom čoveku znači glupo pitanje, a glupom čoveku ne znači ništa ni pametan odgovor.

Takođe, razvojem vojske pokrenuta je i „Prva petoletka“ u Trsteniku i samo je u toku ove godine u namensku industriju investirano 3,5 miliona evra. Ukupno u 2018. godini plan je da se skoro 40 miliona evra investira u razvoj namenske industrije. Oni koji su ovde dali sebi za pravo, koji su upravo uništili „Prvu petoletku“ u Trsteniku, pa se danas ovde bez imalo stida javljaju da formiraju nekakve anketne odbore, samo da kažem da 2012. godine, upravo radnici u „Prvoj petoletki“ iz Trstenika u namenskoj industriji su jedva isplaćivali 20% od plate, a da danas namenska industrija u Trsteniku „Prva petoletka“ redovno isplaćuje plate, da je zaposlila 100 novih radnika i da u toku ove godine planira da zaposli još 150 novih radnika.

Nadam se da će završavanjem ovog sistem obrazovanja Vojska Srbije biti spremnija da odgovori na mnoge postavljene zadatke, da odgovori na izazove, ali da u istom trenutku u onoj sprezi između ekonomije države, gde se garantuje njena bezbednost i stabilnost, privučemo još više stranih investitora, a da Republika Srbija bude sposobna i spremna da i dalje još više modernizuje i osavremenjuje svoju vojsku. Hvala vam puno.