Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 91 narodni poslanik.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 93 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Dejan Radenković i Gordana Čomić.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.
Stigli smo do amandmana na član 1, koji je podneo poslanik Dalibor Radičević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, podneo sam amandman na član 1, sa željom da dodatno preciziram Predlog zakona, a ujedno i da ukažem na važnost i da se posebna pažnja skrene na industrijalizaciju i na industrijsku proizvodnju.

U svojim ranijim izlaganjima već sam ukazivao na značaj industrijske proizvodnje i na stvaranje novih vrednosti. Koliko je bitno da imamo stabilnu i jaku industrijsku proizvodnju vidimo u nastojanju Vlade Republike Srbije i predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da dovede što veći broj stranih kompanija u našu zemlju.

Moj Aleksinac, posle fenomenalne vladavine od 2000. godine ostao je bez 40 manjih ili većih preduzeća. Oko tri hiljade radnika je ostalo na ulici, bez nade, bez isplaćenih zarada, bez uplaćenog penzijsko-invalidskog osiguranja, gotovo bez mogućnosti da se preživi.

Danas situacija nije idealna, ali je daleko bolja nego što je bila. Preduzeće „Gramer sistem“ upošljava oko 1.600 radnika i znatno je smanjen broj nezaposlenih, što u velikoj meri utiče na razvoj Aleksinca i bolji život građana.

Otvorena je hladnjača „Monikom“ i to je jedna od najmodernijih hladnjača u Srbiji. Renoviran je motel koji je bio totalno ruiniran.

Sve ovo su dobri primeri saradnje lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije, jer je samo sa dobrom saradnjom i moguće unaprediti i stvoriti bolje uslove za život građana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo Jovan Palalić.
Da li želite reč? (Da)
Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Prethodnih dana mnogo se raspravljalo i govorilo o tome kakvo je stanje u lokalnoj samoupravi i pokušana su različita poređenja u odnosu na prethodni period i na današnji period.

Ja se moram osvrnuti na neka pitanja koja se tiču sistemskog karaktera, obzirom da sam u jednom periodu bio dva puta na čelu tada postojećeg Odbora za lokalnu samoupravu i imao sam mogućnost da analiziram rad lokalne samouprave i sasvim sigurno sam mogao da uočim osnovne probleme koji su se ticali, mogu slobodno reći, stvaranja sistemskog haosa u institucionalnom smislu u lokalnoj samoupravi.Mnogo mojih kolega je govorilo o materijalnim zloupotrebama koje su se dešavale u lokalnoj samoupravi, ali ja samo želim da podsetim građane i narodne poslanike da se setimo kako je izgledala lokalna samouprava u tom periodu. Mnogi su zaboravili da je skoro jedna trećina opština bila u permanentnoj blokadi zbog katastrofalnog zakona o lokalnoj samoupravi, koji je predviđao neposredni izbor gradonačelnika. Permanentni sukobi između skupštine i gradonačelnika, referendum i trošenje sredstava su odlikovali jedan period funkcionisanja lokalne samouprave.

Onda je došao drugi snažni udarac, na koga je tadašnja vlast ćutala sve vreme, a to je umanjenje transfernih sredstava lokalnim samoupravama, gde je veliki deo lokalnih samouprava došao bukvalno na rub egzistencije, a da ne govorim o diskriminaciji kada je u pitanju finansiranje lokalnih samouprava, gde su pojedine lokalne samouprave favorizovane, dok su druge faktički bacane u zapećak.

Donet je Zakon o, bukvalno u sred mandata lokalne samouprave, kojim je predviđeno da mandat pripada odbornicima a ne političkim strankama, gde je stvoren potpuni haos u lokalnim samoupravama – zloupotrebe, zaduživanja, manjak investicija, odsustvo plana i razvoja je bilo karakteristika tog perioda, odsustvo zakona kojima se reguliše položaj zaposlenih u lokalnim samoupravama, položaj zaposlenih u autonomnim pokrajinama. Znači, jedan sistemski haos koji je trajao bukvalno skoro deceniju.

I nije bilo lako posle tog perioda uspostaviti kakvu-takvu stabilnost, koja se sada uočava, u donošenju zakona koji definišu položaj zaposlenih, u jasnim planovima kada su u pitanju investicije lokalnih samouprava, u stabilnosti lokalnih samouprava, koje su izuzetno važne, ne samo za funkcionisanje njihovih organa, nego za privlačenje investicija.

Oni koji govore o današnjem stanju, nemoj da porede kako su oni vršili vlast u prethodnom periodu kada su u pitanju lokalne samouprave i kakav je maćehinski odnos bio prema lokalnim samoupravama. Današnje stanje je neuporedivo bolje i naravno, trebaće mnogo više vremena da se popravi katastrofa koja je ostala iza njih. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Drago mi je da se prethodni kolega osvrnuo na to kakvo je stanje u lokalnim samoupravama danas i kako je bilo nekada. Ja se nadam da će ministar Ružić bar pokušati, dati inicijativu da se lokalnim samoupravama vrati bar deo otetog novca od 50 milijardi dinara. Od 2012. godine do danas, u svim lokalnim samoupravama, bez obzira kako se one zovu i na kojoj teritorije naše države se nalaze, je uzeto 50 milijardi dinara. To naizgled deluje bezazleno, ali to ni u najmanju ruku nije bezazleno, jer se time predsednici opština i gradonačelnici teraju i primoravaju, vezuju im se ruke, da nemaju novca u svom budžetu i onda moraju da idu u Vladu Republike Srbije ili kod nekog koordinatora, Branka Malovića ili kod drugih koordinatora SNS, da traže novac za svoju lokalnu samoupravu i ako dobro ispunjavaju obaveze u SNS, dobiće novac od ministarstva, a ako ne ispunjavaju, neće.

Kako izgledaju lokalne samouprave sem toga što im je SNS oduzela 50 milijardi dinara? Izgledaju tako da 2014. godine od 12 crpnih stanica ni jedna nije radila, crpna stanica, zbog čega su se desile poplave u opštini Smederevska Palanka. Ja se ovom prilikom zahvaljujem gospodinu Davenportu i EU i svim ljudima koji su učinili napor da se posledice tih katastrofalnih poplava saniraju.

Ali, ono što je loše, ministre Ružiću, evo, ja sad vas lično pozivam, pošto već pet dana ni jedan ministar, ni jedan Vladin funkcioner nije našao za shodno da poseti Smederevsku Palanku, opštinu od 60 hiljada stanovnika, gde je hiljadu domaćinstava uništeno, gde je više od četiri hiljade hektara obradive poljoprivredne površine uništeno, a pre samo mesec dana, pred lokalne izbore, svakoga dana smo imali ministre u naletima. Pre podne jedne ministre, popodne druge, uveče premijerku. I vi ste tada dolazili u Smederevsku Palanku. Ja vas sada pozivam da pokažete razliku između vas i ostalih i da bar vi posetite Smederevsku Palanku i u skladu vaših nadležnosti pomognete građanima Smederevske Palanke.

Znam da to neće uraditi Branko Malović, koji je svakoga dana opsedao građane Smederevske Palanke, da to neće uraditi članovi SNS iz Kovina, iz Alibunara, iz Pančeva koji su prešli Smederevsku Palanku i uzduž i popreko, pa ih ja sada pozivam kao velike patriote da dođu u Smederevsku Palanku i da sada pomognu građanima i Goloboka i Vlaškog Dola i Grčca, a i naravno drugim opštinama i Požegi i gradu Užicu.

Kako izgledaju opštine danas? Ja mislim da je ovde važno da se uvede jedan novi način u lokalnoj samoupravi poslovanja, jedna nova institucija, a to je institucija tapšača SNS, jer svi zaposleni u svim lokalnim samoupravama ukoliko u krugu od 50 kilometra dolazi Aleksandar Vučić u neki grad ili opštinu, su u obavezi da napuste svoje radno mesto, kao što je to bilo u Nišu u vezi aerodroma, da dođu i da tapšu i aplaudiraju predsedniku SNS ili premijeru. Tako da, bolje da to legitimizujete i legalizujete i uvedete funkciju tapšača u lokalnim samoupravama koji će aplaudirati SNS.

Kako danas izgledaju opštine? Izgledaju tako da su, nažalost, građani Kraljeva, jednog sjajnog grada, određeni na to da gradonačelnik tuče ljude na ulici, da njihov gradonačelnik kao kapitalnu investiciju otvara semafor, da gradonačelnik Novog Sada kao kapitalnu investiciju otvara parkiralište za bicikle, a da gradonačelnik Leskovca, čuveni „Genije“, otvara česmu na groblju i to proglašava kao kapitalnu investiciju.

Vi i dalje prijatelji otvarate investicije koje je već otvorila DS i Vlada DS, a ne bih da govorim o gospodinu iz Alibunara koji je bio u zatvoru. Iz zatvora je vraćen posle dva meseca služenja kazne, on je vraćen direktno na mesto predsednika opštine Alibunar.

Ono što ste vi uveli u lokalne samouprave je haos. Ono što ste vi uveli u lokalne samouprave je to da mora da se javi koordinatoru SNS, da poslušni dobijaju novac iz budžeta, da neposlušni ne mogu da se obrate premijeru, ministrima i Vladi Republike Srbije.

Još jednom, završavam, pozivam ministra Ružića da poseti Smederevsku Palanku, pošto je neverovatno da u Vladi, verovatno ima 18, 19 ministara, da nijedan ministar nije našao za shodno da dođe u Smederevsku Palanku, poseti ljude koji su izgubili sve što su imali i u poljoprivrednom smislu i u ekonomskom smislu. Ne mogu da verujem da je 20 ministara u izbornoj kampanji pre mesec i po dana bilo u Smederevskoj Palanci na čelu sa premijerkom, a sada premijerka ide u Topolu. Osam kilometara imate razlike od Topole do Smederevske Palanke, nije mogla ni da svrati u Smederevsku Palanku.

Bez obzira što sam pripadnik DS i što imamo velike razlike i što se nikada nećemo složiti sa politikom SNS, ja pozivam ministre da pomognu građanima Smederevske Palanke. Za ovu temu ne treba da bude političkog nadgornjavanja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Aleksandar Marković, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Najgrublje je prekršen član 106, ali i član 107.

Član 106. koji kaže da govornik mora da se drži dnevnog reda. Šest minuta je pričao, ništa o tački dnevnog reda nije rekao. Ali, ono što je gore, prekršen je i član 107, odnosno direktno je ugroženo dostojanstvo Narodne skupštine, ali i svih građana Srbije. Zašto? Vrhunac licemerja je da neko poziva Vladu Srbije da pomogne građanima Smederevske Palanke, a taj neko je najdirektnije kriv za sve ono što se dešava danas u Smederevskoj Palanci. Taj neko ko je najdirektnije kriv što su opljačkani građani Smederevske Palanke, jer je Smederevsku Palanku ostavio i bez struje i bez vode i sa četiri milijarde dinara gubitaka i minusa.

S druge strane, to govori predstavnik stranke koja ne postoji. Demokratska stranka zvanično više ne postoji. Oni juče na sednici kvorum nisu imali. Molim vas, demokrate bez kvoruma na glavnom odboru nisu mogli da izaberu organe stranke. Na prvoj sednici glavnog odbora DS od kada je izabrano novo rukovodstvo, Zoran Lutovac nije imao kvorum, zbog čega nije izabran izvršni odbor. I on danas nama nešto ovde priča, čovek koji nema stranku, stranka ne postoji, nisu imali kvorum.

Smatram da ste morali minimum da ga opomenete. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić, replika. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Moram da reagujem, obzirom da se ovde mnoge kolege ne sećaju perioda kako su izgledale lokalne samouprave od 2008. do 2012. godine. To je bila jedna katastrofa, jedna devastacija. Niko tada nije imao hrabrosti da reaguje kada su 2009. godine umanjena transferna sredstva lokalnim samoupravama.

A, onaj koji je trebao da reaguje, ko se nalazio na čelu Stalne konferencije gradova i opština, koji je morao da govori u ime lokalne samouprave, koji je morao svaki dan da poziva ministra, znate ko li je bio tada predsednik Stalne konferencije gradova i opština? Saša Paunović. Reč nije rekao, dok su ukidana transferna sredstva, dok su diskriminisane opštine kada je u pitanju dodela sredstava opštinama, kada je tadašnji ministar Mlađan Dinkić samo svojim opštinama dodeljivao sredstva, dok su crtani neki regioni, niko ne zna koja je uloga tih regiona bila i da li to uopšte danas postoji, dok su se zaduživale lokalne samouprave, svi su ćutali.

Mi sada hoćemo da govorimo kako je tad bilo sjajno vreme. Nikad gore vreme nije bilo kada su u pitanju lokalne samouprave, nikad zaduženije, nikad više zloupotreba. Imam obavezu to da kažem, jer sam tada bio na čelu Odbora za lokalnu samoupravu, govorio, obraćao se tadašnjem ministru Markoviću, predsedniku Stalne konferencije, predsedniku sadašnje opštine Paraćin. Niko reči nije rekao, osim što im je bilo bitno da su na svojim funkcijama, da se slikaju i da ništa ne rade za građane lokalnih samouprava.