Deseto vanredno zasedanje , 24.09.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/202-18

2. dan rada

24.09.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:50

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
(Goran Ćirić: Replika.)
Gospodine Ćiriću, nemate prava na repliku, nije pomenuta stranka, niti predsednik stranke, ali može Dejan Nikolić, on je pomenut po imenu.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Što se mene tiče, gospodine Mali, zaista nema razloga da odgovorite o vama lično i o tome šta ste radili i gde ste bili. Prvo, ja lično politiku ne svodim na lično, reč nisam rekao o tome da li ste bili. Gospodin Ćirić je rekao da ste bili deo jednog sistema koji napadaju vaše kolege, čak oni napadaju i određene privatizacije na kojima ste vi radili. Mi to ne govorimo i mi to ne spominjemo. To govore vaše kolege ovde u parlamentu. Što se mene lično tiče, ja ću ostaviti to, ukoliko postoji neki sudski proces, neka sud odgovori šta ste vi radili, da li ste nešto pogrešno uradili, na osnovu zakona ili nije bilo na osnovu zakona. Zaista ne želim da ulazim u to.

Vi ste sada ministar finansija i želim da govorim o ovom zakonu. Vaš odgovor na sve to – pa dobro, i vi ste ovo uradili 2008, 2009. i 2010. godine. Vi ne odgovarate na zakone, vi kažete – vi ste bili loši, što valjda daje vama pravo da budete još gori. Jel to odgovor ministra finansija?

Pre svega, zamrzavanje penzija jeste bila određena vrsta stabilnosti. Jel znate kakva su bila globalna finansijska i ekonomska kretanja tada? Jedna najveća ekonomska sila, Amerika, izgubila je milione radnih mesta. Jedna Kina, druga ekonomska sila, izgubila je milione radnih mesta. Jedna Nemačka je gubila nekoliko stotina hiljada radnih mesta. Svi budžeti su bili u problemu. Zamrzavanje penzija je bila jedna mera koja je takođe garantovala da neće doći do smanjivanja penzija, koju ste vi onda učinili 2014. godine. Ja govorim o tome da vi nama definišete na osnovu čega i na čemu temeljite to što sada govorite da će biti određenih povećanja. To mora da bude zakonima utemeljeno, morate da definišete vrlo jasno, a ne da kažete – pa dobro, ako bude određene finansijske stabilnosti.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zašto niste onda stavili na osnovu finansijske stabilnosti budžeta Vlade, ako je toliko fiskalno konsolidovan? Zašto? Vi ste stavili finansijsku održivost sistema PIO fonda, koji je sam po sebi neodrživ u ovom trenutku zbog demografskog starenja. Dakle, zbog takvih mutnih definicija mi ne verujemo i postavljamo pitanja, a vi ne odgovarate već dva dana.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Nikoliću.
Reč ima dr Siniša Mali. Izvolite, ministre finansija.
...
Srpska napredna stranka

Siniša Mali

| Ministar finansija
Gospodine Nikoliću, malopre ste rekli da je zamrzavanje penzija u tom vašem trenutku bio izraz stabilnosti i pominjete da su to radile i neke druge zemlje. Gospodine Nikoliću, vi ste povećali penzije četiri puta 2008. godine kada je izbila svetska ekonomska kriza, kada su upravo posledice toga bile u tim zemljama koje ste naveli, pa to je bio katastrofalno neodgovoran potez koji je nas doveo i u problem, doveo nas i u povećanje javnog duga i u negativne stope rasta i sve ostalo. Dakle, dva loša ne čine dobro.

Nije sistem PIO fonda neodrživ. Varate se, gospodine Nikoliću, ove godine do kraja godine samo 26% PIO fonda biće potpomognuto budžetom Republike Srbije. Pre samo četiri godine to je bilo skoro 50%. Dakle, svaki drugi dinar koji je isplaćivan penzionerima u Republici Srbiji išao je iz budžeta Republike Srbije. Imate jasnu trajektoriju nadole kada se radi o podršci budžeta PIO fondu. E, to je put ka održivom sistemu. Zato se borimo za svako novo radno mesto, za svakog novog zaposlenog u privredi, jer taj zaposleni svojim doprinosima uplaćuje u PIO fond. Što više takvih imamo, imamo manju potrebu za podrškom iz budžeta, imamo održiviji i stabilni penzioni sistem. To je samo ono što vi ne razumete. Tako sistem radi.

Zato se borimo sa svaku novu investiciju, za svaku novu fabriku, za svaki novi kilometar auto-put, jer taj kilometar auto-puta dovodi neke nove investitore, a to onda puni budžet i onda kažemo – da, mi smo na najzdraviji mogućim osnovama napravili fiskalnu stabilnost. Pa, nije suficit u budžetu u treću godinu za redom slučajnost, nego je posledica ispravne odgovorne politike. Kaže u budžetu, izvinjavam se, u Zakonu o budžetu i budžetsko sistemu, pa eto vam zakon. Videćemo kakva će vam situacija biti sledeće godine ako bude dobra imaće penzioneri i veće povećanje penzija, zašto da ne.

Mislim da sam dovoljno jasno odgovorio na vaša pitanja i da po pitanju građana Srbije, naših najstarijih sugrađana, još jedanputa veliko hvala na svemu onome kroz šta smo zajedno prošli u protekle četiri godine, ukoliko nastavimo ovim tempom, a nema razloga da ne nastavimo, naš ekonomski rezultati mogu da budu samo bolji i bolji. Još jedanputa to znači veće penzije i znači veće plate u javnom sektoru, znači bolju i sigurniju budućnost za našu decu. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, ministre Mali.
Reč ima ministar Zoran Đorđević.
Posle njega ministar Šarčević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Pa, evo, ja ću samo kratko da probam i ja da objasnim nešto što možda vama nije baš bilo jasno, bar koliko vidim iz vašeg izlaganja. Prvo, ne postoji predvidljivost sistema i gospodin Siniša Mali je rekao da i kada ste imali utemeljenje u zakonu vi ste zamrzavali penzije i dešavalo se 2009. i 2010. godine da Ministarstvo finansija i Vlada proceni da treba nešto da se zamrzne.
Ali, sve da bi se to i desilo Vlada mora da tu odluku donese u Narodnoj skupštini, mora da ima većinu, ne može svojom odlukom ili bilo kojim pravilnikom da reguliše uredbom da kaže da se nešto zamrzne.
Što se tiče samog sistema, vi ste bili u pravu kada ste rekli kraljevina, ali ne tamo neka kraljevina, Kraljevina Holandija, Danska, pa onda Irska kao zemlja, Austrija, imaju ovaj sistem penzija i usklađivanja penzija kao što mi sada radimo ovde. Vi pričate o jednom sistemu koji postoji, taj sistem usklađivanja penzija postoji u nekim zemljama, gde se on usklađuje sa rastom cena, bruto domaćih proizvoda, inflacija, platama itd, itd. To možete da radite u sistemima kada ste zadovoljni, odnosom penzija i plata, penzija i bruto domaćih proizvoda, penzija i potrošačke korpe. Srbija nije zadovoljna sa tim i mislim da, vi se slažete sa mnom da penzije treba da sustignu više potrošačku korpu i više prosečnu platu i treba da im se približi, jer smatramo da penzije su niže nego što treba od neke prosečne minimalne potrošačke korpe, da bi to funkcionisalo onda se koristi sistem ovaj kao u ovim zemljama koje sam vam nabrojao, ove četiri. Znači, nije Tunis, nije Alžir, nego ove četiri evropske zemlje.
Znači mi želimo da u skladu sa mogućnostima države približavamo penziju minimalnoj potrošačkoj korpi, kao i minimalnoj ceni rada. Znači, identičnu stvar želimo da radimo. Želimo neki minimalne uslove građanima Srbije da u nekoj vrlo bliskoj budućnosti omogućimo, a to je da njihov materijalni položaj bude bolji. Biće bolji ukoliko ta minimalna plata, ukoliko ta minimalna penzija bude na nivou minimalne potrošačkih korpi. To je, mislim ideal za koji svi živimo.
Kada kažete nije nigde usklađena i to će Vlada nekim svojim aktom ili propisom. Ne može Vlada aktom i propisom to da radi. Znači, to mora da se desi u Zakonu o budžetu i budžetskom sistemu na kraju godine. Ja sam gospodinu Marku Đurišiću, obećao petak 16 do 16 i devet, on je to izlagao i rekao je da ne veruje. Ja ću ga pozvati datum znam, datum sam sebi upisao da zajedno pročitamo šta je on rekao i ja očekujem izvinjenje sa njegove strane kada bude u Zakonu o budžetu i budžetskom sistemu definisane veće penzije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre.
Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

Neću dugo, mislim da je ostala jedna rečenica da visi u vazduhu vezano je verovatno o nemari da se ministar prosvete bahati time što u 10 škola se štrajkuje, jer je loše postavio direktore.
Evo, ovako, pre godinu i po dana donet je zakon gde ta kategorija stoji da ministar može da se umeša. Od 1741 škole, ja ne znam da ih ima 10, morali bi da mi pomognete, možda ima četiri koliko ja znam i ne štrajkuje niko, bilo je pretnje štrajkom.
Ali, poštujući demokratsku većinu, znači negde 99,4% se sve dešava demokratski, čak po vašoj matematici da je 10, to je samo šest promila. Tamo gde većinu ima kandidat iz kolektiva, ispunjava druge zakonske uslove, gde se traži neki kvalitet, poštujem volju kolektiva, gde su pata karte, gde je podela kolektiva, onda se gleda šta radi školski odbor gde je data većina. Tamo gde se inadžijski tera kandidat koji ima problem sa korupcijom, sa Agencijom za borbu protiv korupcije i sve one razloge koji su navedeni u zakonu insistiram da se ponovi konkurs. Više puta je bilo, čak u Vojvodini, zato što se zloupotrebljava kategorija prenetih prava na pokrajinu.
Možete da proverite, ja ću vam sve podatke doneti do srede, možda ste u žaru nečega rekli, strogo vodimo o tome računa, zato što smo o tome diskutovali, donošenjem zakona ta kategorija je samo poslužila da se priča brže disciplinuje. Verujte da ima efekata na terenu. Hvala vam.