Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

5. dan rada

09.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, odmah na početku reći ću da u potpunosti podržavam predložena zakonska rešenja.

Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine stvorićemo formalno-pravne uslove da našim poljoprivrednicima tj. individualnim gazdinstvima i fizičkim licima omogućimo da ispune sve potrebne uslove kako bi mogli da konkurišu za dobijanje sredstava iz Evropskog fonda IPARD 2 koji predstavlja pomoć državama, potencijalnim kandidatima da članstvo u oblasti ruralnog razvoja. Ta investiciona podrška namenjena je jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane koja će pomoći postepenom prilagođavanju standardima EU u oblasti higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine.

Uprošćeno govoreći, IPARD program ima za cilj pomoć poljoprivrednicima i proizvođačima hrane da se pripreme za konkurenciju kada Srbija uđe u EU. Međutim, to je svojevrstan test za srpsku poljoprivredu koji će pokazati da li je ona u stanju da koristi sve što nudi evropska zajednička poljoprivredna politika.

Cilj te zajedničke poljoprivredne politike EU je da se obezbedi stabilno snabdevanje tržišta poljoprivrednim proizvodima po pristupačnim cenama. Uz poštovanje određenih uslova, kao što su očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, bezbednost hrane, poštovanje dobrobiti životinja, održavanje zemljišta u dobrom stanju itd, poljoprivrednici u EU dobijaju podsticaje bez obzira na to kojom se vrstom proizvodnje bave iz sredstava Evropskog garantnog poljoprivrednog fonda direktnim plaćanjem ili tržišnim intervencijama.

Jedan od uslova za korišćenje sredstava iz Evropskog fonda IPARD je prihvatanje politike životne sredine EU čiji je cilj da promoviše održivi razvoj i očuva životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. Korist od ovakve politike imaće svi, a to su opšte, bolje zdravlje stanovništva, očuvanje prirodnih resursa, konkurentna privreda i na kraju bolji kvalitet života.

Propisi EU u vezi sa životnom sredinom izuzetno su obimni i čine približno jednu trećinu ukupnog broja propisa EU. Prenošenje propisa EU u naš nacionalno-pravni sistem je samo prvi korak u procesu prilagođavanja EU standardima, jer EU politika zaštite životne sredine podrazumeva i adekvatnu primenu i sprovođenje propisa, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Naš cilj, cilj SNS predvođene Aleksandrom Vučićem je da se i u Srbiji uspostavi održiv sistem zaštite životne sredine, ali i značajna uključenost ove politike u ostale sektorske politike, čime bismo obezbedili preduslove za bolje zdravlje, bolji kvalitet života građana i konkurentnu privredu.

U skladu sa potpisanim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, kojim se omogućava sprovođenje IPARD Dva programa u Republici Srbiji u periodu od 2014. do 2020. godine, našoj zemlji će na raspolaganju biti oko 175 miliona evra iz budžeta EU za podsticanje poljoprivrede, a uz očekivano kofinansiranje Republike Srbije i uz očekivana sredstava koja će uložiti sami korisnici, investicije u poljoprivredi bi mogle dostići čak i do 400 miliona evra. To je prva pomoć ovakve vrste koja je namenjena direktno korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima, pravnim i fizičkim licima.

Međutim, tom pomoći se može podržati i uspostavljanje proizvođačkih grupa, njihova obuka, uključujući i savetodavne službe, ruralna infrastruktura itd. sa ciljem postepenog prilagođavanja standardima EU u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč?
Kolega Savkiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine koji glasi – Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na očuvanje ekološke svesti.

Zaštita životne sredine je jedna od osnovnih tekovina modernog društva i jedno od osnovnih kolektivnih ljudskih prava. Republika Srbija je kandidat za članstvo u EU, a Poglavlje 27, koje se bavi pitanjem životne sredine, je jedno od najskupljih i najkompleksnijih. Sve oblasti i sektori rada i sve politike moraju biti u skladu sa principima zaštite životne sredine.

Zaštita životne sredine je pitanje koje direktno utiče na kvalitet naših života, zdravlja svih građana Srbije, te moramo stalno vršiti edukaciju građana, počev od porodice, dece u obdaništu, škole, radnog mesta, naročito javnih preduzeća koja se bave prikupljanjem i odnošenjem otpada, kako bi se podigla svest o značaju zaštite životne sredine, a to je mukotrpan i težak posao. Zbog toga je potrebno da zakonodavni okvir prati tokove i promene.

Trenutna praksa finansiranja zaštite životne sredine ne može da zadovolji potrebe za dugoročnim finansiranjem. Međutim, Republika Srbija kao kandidat za članstvo u EU ima pravo na korišćenje pretpristupnih pomoći EU kako bi se dostigli standardi EU u određenim oblastima.

Zakonom o zaštiti životne sredine propisano je da se sredstva Zelenog fonda dodeljuju korisnicima u svrhu finansiranja zaštite i unapređenja životne sredine, a na osnovu javnog konkursa. Predlogom o izmenama i dopunama ovog zakona propisano je da se izuzetno sredstva mogu dodeliti i bez javnog konkursa, a to uključuje i slučajeve sufinansiranja i pripreme projekata iz pretpristupnih pomoći EU. Na taj način se doprinosi sveukupnom razvoju Republike Srbije i očuvanju ekološke svesti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč?
Kolega Pantoviću, izvolite.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, danas kada govorimo o zaštiti životne sredine, govorimo o budućnosti naše zemlje, govorimo o tome kakvu ćemo okolinu ostaviti generacijama koje dolaze. Veoma je bitno da se donese najbolja regulativa i da se ona primenjuje i da se kroz aktivnu promociju zaštite životne sredine dodatno utiče na svest svih o tome koliko je bitno da očuvamo našu prelepu zemlju.

Danas kada Srbija ima mnogo investicija, kada se grade novi putevi, fabrike, veoma je bitno da se smanji uticaj tih investicija na životnu sredinu. Kao pozitivan primer naveo bih i program zelenih inovacionih vaučera Evropske banke za obnovu i razvoj, gde kroz ovaj program se pomoglo malim i srednjim preduzećima da vrše istraživanja i da unapređuju svoje proizvode i tehnologije u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu i na efikasniju upotrebu resursa. U okviru ovog programa zelene tehnologije jesu tehnologije koje podržavaju prelazak na privredu tako što smanjuju korišćenje posebnih goriva, tako što se povećava upotreba obnovljivih izvora energije, tako što se smanjuje korišćenje vode i materijala u proizvodnji, itd.

Ono što je posebno bitno jeste da je i Vlada ovaj program prepoznala kao bitan i da je ovaj program imao i podršku ministarstva sa vama na čelu, ministre, i kabineta ministra Popovića za inovacije i tehnološki razvoj.

Takođe Srbiji je veoma potrebno više ovakvih programa i kampanja koje promovišu zaštitu životne sredine i na taj način sam siguran da ćemo postići dobre rezultate. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Pavlović samo trenutak da proverim da li imate još preostalog vremena. Izvolite.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Dakle, zaista neverovatno. Svi se zalažemo za zaštitu životne sredine. Svi smatramo da treba da budu velika sredstva. Kolega Pantović značaj je istakao, prethodne kolege iz vladajuće koalicije takođe, ali svi ste se veoma potrudili da o budžetu i o tih 0,4% ne diskutujemo onda kada smo trebali. Sve ovo što ste sada rekli mogli ste da kažete kada smo govorili o budžetu. Mogli ste da se potrudite da ta sredstva budu veća. Ovo sada je za mene samo prazna priča i apsolutno nema težinu kojom može da se donese sistemsko rešenje.

Verujem da vi poštujete ministra. Verujem da ministar poštuje vlast. Verujem da sve to tako treba reći, ali ste doneli tolike amandmane za koje ja uopšte ne razumem o čemu se tu radi. Znači, svi smo divni, svi volimo zeleno, a svi se ponašamo kao da volimo belo. Ne može tako. Životna sredina ili se štiti ili se ne štiti. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu narodni poslanik Mihailo Jokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Meni je žao što koleginica ne sagledava budžet u celini. Tačno je da je malo 0,4%, ali gde ćemo da uzmemo da bude 0,8%. Morali ste sagledati budžet u celini da bi sada stavili tu primedbu koju ste stavili.

Znači, tako parcijalno posmatranje budžeta liči mi na malog Mikicu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Ognjanović, izvolite.