Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

5. dan rada

09.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Stojković.
Nemanja Šarović je tražio povredu Poslovnika. Izvolite, kolega Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, prekršili ste član 27. Poslovnika, koji kaže da ste dužni da se starate o primeni Poslovnika. Vi znate da ja ne bežim od političke borbe i razmene stavova, ali u svemu treba imati meru.

Prethodni govornik, ne govorim o gospođi nego o prethodnom govorniku…
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ne možemo sada.
(Nemanja Šarović: Uključite mi mikrofon.)
Kolega Šaroviću, ja sam znao da će ovo da se dogodi i da ćete vi nastaviti da polemišete sa Veroljubom Arsićem kolegom i nemojte, molim vas, da me dovodite u situaciju da naše međusobno poštovanje utiče na mene kao predsedavajućeg. Molim vas da nastavimo, da se ne vraćamo na to šta je bilo. Ja sam dao pauzu, nastavio sa radom i siguran sam da nisam povredio Poslovnik tokom govora Dušice Stojković.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni?
(Nemanja Šarović: Ne, ne, želim da završim.)
Ali, ja ću vam oduzeti sada stvarno, jer nemam drugu opciju.
(Nemanja Šarović: Oduzmite, ali ću završiti.)
Ne možete…
(Nemanja Šarović: Optužen sam za likvidaciju, pogledajte stenogram.)
Niste, niste.
Moje izvinjenje, kao predsedavajućeg. Moje izvinjenje ako vas je neko uvredio, a ja ga nisam opomenuo.
Idemo dalje. Hvala vam puno na razumevanju.
(Nemanja Šarović: Ne možemo ići dalje.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Da li neko želi reč? (Ne)
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Da li neko želi reč?
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku. Stvarno nema smisla, po Poslovniku sam se javio. Sve ima svoje granice.)
Reč ima Milena Turk. Izvolite.
Hvala vam, kolega Šaroviću.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na 1. član Zakona o zaštiti životne sredine, kako bi se dodatno definisao ovaj član, ali i poseban akcenat stavio na značaju unapređenja i očuvanja ekološkog nasleđa. Posebno ističem ovu temu, jer smo dužni da vodimo računa o svom sopstvenom okruženju i o tome kako životnu sredinu i u kakvom stanju ostavljam budućim generacijama koja će tek doći.

Obzirom na to da je suština izmene o kojoj raspravljam u okviru ove rasprave o zaštiti životne sredine je da se omogući lakše i jednostavnije korišćenje sredstava Zelenog fonda, kako bi se pripremili projekti kojima apliciramo za sredstva pretpristupnih fondova EU, kako bi se obezbedili svi oni nepredviđeni ili propratni troškovi za pripremu ove dokumentacije, i iz tog razloga smatram da je potrebno da se jedna ovakva odredba nađe i u tekstu člana ovog zakona.

Sredstvima Zelenog fonda obezbeđuje se jedan stabilan i predvidiv sistem finansiranja, kontinuitet i efikasnost u ovim fondovima koje koristimo u okviru pretpristupnih pregovora. Cilj je da promenimo neke stvari koje su važne u našoj zemlji, odnosno da efikasno uprave otpadom, da uvedemo i izradimo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, ali i da inače politike zaštite životne sredine uvedemo u sve ključne oblasti i u privredu, i u poljoprivredu, i u energetiku, i u transport, i da to postane sastavni deo ovih oblasti.

Kada je reč o privredi sigurno da ćemo tu imati puno posla, jer nas očekuje prilagođavanje standarda tekovinama EU, prilagođavanje i uslovima jednom novom zakonodavstvu, uvođenje cirkularne ekonomije u našu privredu, očuvanje resursa, ali i stvaranje dodatne vrednosti. Dužni smo da uvedemo najbolje i savremene tehnologije koje su nam na raspolaganju, kako bismo obezbedili i što bolju efikasnost i postigli što bolje rezultate. Ova oblast, ma koliko da je zahtevno i skupa, nikada nije zapravo izdatak, već ulaganje u našu budućnost i prilika da pokrenemo i nove investicije.

Očuvanje životne sredine za sadašnje i buduće generacije, cilj politika životne sredine kako bismo obezbedili kvalitetniju životnu sredinu kako bismo obezbedili i unapredili zdravlje svih građana, konkurentnost privrede i na globalu borbu protiv klimatskih promena. Moramo se baviti preventivom, moramo promeniti svoj svet, razmišljati pravovremeno i obezbediti sve uslove kako bismo sprečili potencijalne opasnosti i očuvali ekološko nasleđe. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Turk.
Nemanja Šarović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, prekršili ste član 27, prekršen je član 103, 104. i 107.

Kao što rekoh, nemam ništa protiv političke borbe, ali ako vas neko optuži za likvidaciju i to ni manje ni više nego čitave odborničke grupe, onda treba znati i šta znači likvidacija i da je pet ljudi minimum koliko može formirati odborničku grupu, ja nit sam bilo koga likvidirao nit sam ubica i te su optužbe ozbiljne. Ja sam rekao, doći ću pre svega, zarad javnosti, da se obratim i da kažem da to nije istina.

Istine radi, ponovo, SNS nikada nije ni imala odborničku grupu u tom periodu u Skupštini grada Beograda, jer nije izašla na izbore. Prema tome, nemoguće ih je bilo i likvidirati, nikada je nisu formirali, jer je poštovan član 102. Ustava Republike Srbije. Ustava Republike Srbije koji se nije poštovao u Narodnoj skupštini Republike Srbije, baš zbog toga što su njihovi koalicioni partneri iz DS sprečili da se Ustav primeni. Prema tome, molim vas, kada su ozbiljne neke optužbe u pitanju, onda je minimum nekog poštenja i političke korektnost da se dozvoli da se odgovori na tako nešto.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Šaroviću.
Smatram da nisam povredio Poslovnik. Moram da vam oduzmem jedan minut i 13 sekundi od vremena poslaničke grupe zato što ste replicirali. Hvala.
Želite da se izjasni. Hvala.
Na član Vjerica Radeta, po Poslovniku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Na član 27. stav 1.

Gospodine Marinkoviću ovo što ste sada uradili je veoma nekorektno. Niti je Nemanja Šarović replicirao, niti ste imali osnov da mu uzmete to vreme, to što ste vi iznervirani zato što se on javljao po Poslovniku, to je zaista vaša stvar. Vi dobro znate šta sve poslanici vladajuće većine govore kroz povredu Poslovnika, najčešće ne kažu ni član, ili u neko vreme kada ih podsetite, kažu koji je član, nijedna takoreći nijedna njihova rasprava nema veze sa povredom Poslovnika sve su klasične replike, često i sa uvredama itd.

Zaista je nekorektno prema poslaničkoj grupi SRS da na ime povrede Poslovnika uzimate vreme poslaničke grupe i zaista neka vam je na čast.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Kao što ste i mogli da čujete i da vidite ja sam kolegi Šaroviću i rekao i upozorio da ću morati, nemam drugu opciju, ne samo njemu, nego bilo kome, da li pripadao poslaničkoj grupi SNS ili bilo kojoj drugoj grupi, da to moram da uradim kako bi nastavili sa normalnim radom. Stvarno sam izbegavao da to uradim i vi to znate dobro da sam izbegavao stvarno. To je baš krajnja mera, ali morao sam to da uradim kako bi nastavili da radimo.
Da li želite koleginice Radeta da se Skupština izjasni u danu za glasanje? (Da.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč?
Mladen Lukić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, na području opštine iz koje dolazim nalazi se Nacionalni park Tara čija je funkcija da štiti ekološku celovitost više eko sistema za sadašnje i buduće generacije, onemogući eksploataciju ili druge štetne aktivnosti i obezbedi osnove za duhovne, naučne, obrazovne, rekreativne potrebe i potrebe posetilaca od kojih sve treba da budu saglasne sa životnom sredinom i kulturom.

Nacionalni parkovi su brzo postali prostori namenjeni odmoru, rekreaciji i sportu i uživanju. Značaj turizma za zaštićena prirodna dobra prvenstveno se ispoljava kroz snažne ekonomske prihode koje ova delatnost ostvaruje. Ovde se misli na snažan ekonomski potencijal turizma koji od naplate turističkih usluga može da pomogne u finansiranju zaštite prirode. To zavisi od tipa i stepena dozvoljenih aktivnosti u tom zaštićenom prirodnom dobru i politike zaštite prirode u državi. Prihodi od turističkih prometa u objektima zaštićene prirode realizuju se kroz naplatu ulaznica, usluga turističkih vodiča, iznajmljivanje raznovrsne rekreativne opreme, izradu i prodaju suvenira i davanje drugih turističkih i ugostiteljskih usluga.

Da bi se unapredila ova ponuda potrebno je planski aktom predvideti sve destinacije pogodne za izgradnju turističke infrastrukture, odrediti prioritete i ponuditi investitorima iz celog sveta da poštujući propise zaštite životne sredine izrade potrebnu turističku infrastrukturu i na taj način omoguće maksimalno iskorišćen potencijal koji ovo područje nudi. Zahvaljujem na pažnji.