Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

4. dan rada

22.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:25 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvažena ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, da bi moglo da se gradi prema jedinstvenoj proceduri usklađenoj sa standardima i najboljom praksom EU, Vlada Republike Srbije donosi ovaj zakon.

Na ovaj način će biti uređeno tržište građevinskih proizvoda, podignut nivo kvaliteta materijala koji će se koristiti u izgradnji puteva, mostova, zgrada, pri čemu će se obezbediti najpovoljnije cene za investitore, jer će biti povećana konkurencija. Naime, Srbije će usled povoljnih uslova biti privlačnija za investitore, pa tako možemo očekivati i više investicija.

Na ovaj način se zaokružuje jedan uspešan ciklus napretka u građevinarstvu. Kao ključno poboljšanje u oblasti građevinskog zemljišta i izgradnje ističu se efikasnost u sprovođenju postupka konverzije, rekordan broj izdatih građevinskih dozvola zahvaljujući uvođenju objedinjene procedure i e platforme, kao i stalna spremnost za dijalog sa privatnim sektorom.

Napredak je vidljiv u radovima na Koridorima 10 i 11, završen je i otvoren za saobraćaj auto-put Pirot-Dimitrovgrad, a u toku su i radovi na deonici Obrenovac-Surčin koji treba da budu završeni do kraja 2019. godine.

Na Koridoru 10 su postavljene dve stanice za punjenje vozila na električni pogon. U budućem periodu fokus treba usmeriti na nastavak unapređenja kapaciteta i kvaliteta transportne infrastrukture i usluga, treba snažnije podsticati javno privatna partnerstva i učešće privatnog sektora u izgradnji glavnih drumskih saobraćajnica i železničkih pruga u Srbiji i građevini uopšte, kako bi se zadržao visok nivo kvaliteta radova i konkurentnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra u 10.00 sati.
Hvala.