Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

4. dan rada

22.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:25 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Kompirović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas smo politički, ekonomski, investicioni i infrastrukturni, ali i sportski lideri u regionu. To dokazuje i uspeh naših odbojkašica. To su ogromni uspesi u regionu. Stabilizovali smo javne finansije za poslednje četiri godine i uspeli smo da otvorimo stotinu novih fabrika, da nezaposlenost spustimo sa 26% na 11%. Lideri smo u regionu po direktnim stranim investicijama, a treći u Evropi po rastu BDP.

Zahvaljujući politici našeg predsednika Aleksandra Vučića imamo jasnu spoljnu politiku i o svakom političkom pitanju njegova smirenost i energija nas vodi politici mira, imamo najbolje moguće odnose sa Kinom i Rusijom.

Naša zemlja se izgrađuje, imamo više autoputeva nego Hrvatska, a imali smo duplo manje. To su velike stvari za nas, a imamo i mnogo više kilometara autoputa nego Rumunija koja je članica EU, ali nećemo stati. Da ne radimo autoputeve, ne bi imali ni fabrike, ni strane investitore. Svima je lakše i lepše da idu preko uređene zemlje i javnih puteva i autoputeva, mostova, pa zahvalnost za to nosi i ministar gospođa Mihajlović i njen tim. Menjaju zakone, donose nove kako bi išli u korak sa vremenom i dostigli u tim oblastima evropske standarde. Imaćemo moderan transport i građevinarstvo.

Zakon o građevinskim proizvodima je nov zakon i kao takav će regulisati kvalitet građevinskih proizvoda i urediti tržište. Najvažniji efekat ovog zakona građevinskih proizvoda i podizanje kvaliteta materijala koji se koristi u gradnji puteva, mostova, zgrada i drugih objekata uz povoljnije cene investitore omogućene konkurencijom proizvođača. Projekti, investicije koje se ulažu na prostorima KiM, maksimalni napor našeg predsednika Aleksandra Vučića omogućuje da srpski narod traje, funkcioniše i ostane na prostorima KiM. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
Da li neko želi reč?
Kolega Veljkoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, predloženi amandman kojim se dodaje stav 2. u članu 1. predloženog zakona, odnosi se na razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na porast ulaganja. U tom kontekstu moja pažnja biće posvećena na porast stranih ulaganja, odnosno stranih direktnih investicija.

Naime, sve zemlje u razvoju, gde spada i Srbija, kao zemlja u tranziciji, smatraju strana ulaganja značajnim izvorom privrednog razvoja, modernizacije, rasta proizvodnje izvoza zaposlenosti i prihoda. Takođe, one imaju veliki politički, ekonomski značaj, jer daju signal drugima da ta zemlja ima određene performanse i ekonomsku budućnost da se ulaganje može pokazati profitabilno.

Bez investicije praktično nemoguće je ostvariti privredni rast i razvoj u globalnom okruženju. Dodatne koristi od povećanja stranih ulaganja u Srbiji obuhvataju pokretanje tehnoloških transfera i prelivanje u domaću privredu, pomoć u razvoju ljudskih resursa i upravljačke sposobnosti. Doprinos u uključivanje u međunarodnu trgovinu, pomoć u stvaranju više koherentnih okruženja, razvoj preduzetništva.

Treba istaći da budućnost srpske privrede, a posebno izvoza, u najvećoj meri zavisi od povećanja priliva stranih investicija. Iz tog razloga treba preduzeti dodatne mere na planu stvaranja kvalitetnog poslovnog ambijenta u svakom pogledu, koji će za strane investitore predstavljati izazov.

Prepoznajući višestruki značaj stranih ulaganja, Vlada Republike Srbije, najpre na čelu sa Aleksandrom Vučićem, a danas sa Anom Brnabić, preduzimala je u kontinuitetu sve raspoložive mere na planu stvaranju kvalitetnog poslovnog ambijenta koji se ogleda, pre svega, u obezbeđivanju ekonomske i političke stabilnosti, poboljšavajući kvalitet zakona i čineći birokratiju efikasnijom, davanju subvencija i podsticaja za investitore, rešavanju infrastrukturnih problema, a sve u cilju privlačenja novih investitora u korist građana.

Naravno, pozitivni rezultati nisu izostali. Za razliku od perioda do 2012. godini, kada Srbija nije uspela da privuče veći i neprekidan priliv privatnih stranih ulaganja, zbog lošeg poslovnog okruženja, kada je udeo grinfild investicija bio zanemarljiv, a strane direktne investicije odnosile se prevashodno u procesu privatizacije preduzeća iz profitabilnih delatnosti, poput cementara, pivara, industrije duvana. Srbija je sada postala lider u regionu po visini učešća stranih direktnih investicija u BDP, tako da je u poslednjih pet godina privukla više od polovinu stranih direktnih investicija na zapadnom Balkanu.

U 2017. godini strane direktne investicije iznosile su 2,4 milijarde evra, a ove godine NBS procenjuje da će dostići 2,6 milijardi, s obzirom da su već u prvih pet meseci iznosile 1,1 milijarda evra, što je za 14% više nego prošle godine.

Takođe, treba apostrofirati da su strani investitori koji posluju u Srbiji zadovoljno poslovnim okruženjem, pa oko dve trećine ostvarene dobiti ponovo ulažu u proširenje svog poslovanja u našoj zemlji, što je samo potvrda da je Srbija postala prepoznatljivo mesto za ulaganje, posebno dugoročna.

Ako analiziramo sve relevantne parametre iz ove oblasti, možemo biti ponosni na ono što smo postigli. Mnoge poznate kompanije iz Kine, Rusije, EU i drugih država izabrale su Srbiju za investiranje svog kapitala, a mnogi od njih imaju dugoročne planove, što znači da su u Srbiju došli da ostanu. Takav trend će se sigurno nastaviti sve dok je na vlasti SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Hvala.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, Zakon o građevinskim proizvodima kao potpuno nov zakon uvodi red u oblasti građevinskih proizvoda i po pitanju tehničkih zahteva, a i po pitanju usklađenosti sa naprednom tehnologijom u ovoj oblasti.

Tržište građevinskih proizvoda je u konstantnom razvoju, a naši proizvođači koji su i izvozno orjentisani imaju problema sa usklađivanjem propisa domaćeg zakonodavstva sa regulativama stranog tržišta. Upravo je razvoj u oblasti građevinarstva jedan od pokretača razvoja privrede i izuzetno je važno omogućiti domaćim građevinskim kompanijama da učestvuju u trci na evropskom, pa i svetskom tržištu.

Svi smo svedoci koliko je infrastruktura važna za razvoj jedne zemlje, a svedoci smo i koliko je Srbija poslednjih godina posvećena izgradnji infrastrukture, odnosno izgradnji puteva, mostova, zgrada i drugih objekata. Novi propisi omogući će i razvoj građevinarstva i da objekti koji se grade budu bezbedni i ekološki prihvatljiviji tokom čitavog svog veka trajanja.

Strateški je građevinarstvo jedna od najvažnijih privrednih grana i obezbeđuje objekte i infrastrukturu za sve ostale privredne i socijalne kategorije. Uvođenjem pravnog okvira u ovoj oblasti dostižemo standarde koji nam garantuju da će se na tržište stavljati samo bezbedni i sigurni građevinski proizvodi i definiše se jasna podela odgovornosti u lancu.

Dakle, gradićemo kvalitetno, sigurno i bezbedno, što je, naravno, osnov za infrastrukturu dugog veka trajanja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovani potpredsednice Vlade sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o građevinskim proizvodima sa ciljem da se dodatno definiše predmet ovog zakona.

Najvažniji razlog za donošenje ovog zakona jeste potreba da se opštim propisom uredi stavljanje na tržište građevinskih proizvoda, što do sada nije bilo uređeno. Drugi najvažniji razlog jeste ispunjavanje obaveze usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima EU.

Put Republike Srbije ka pridruživanju EU podrazumeva, pored mnogih drugih reformskih procedura, i pripremu za prilike i zahteve konkurentnog zajedničkog tržišta. Ovo zahteva veliku posvećenost kvalitetu proizvoda i usluga. Bez pravnog uređivanja ove oblasti nije moguć ni razvoj građevinarstva kao kompleksne delatnosti, koja podrazumeva različite usluge i procese, kao i ugradnju gotovih proizvoda u objekat, pri čemu je završni rezultat proizvod koji u svakom pogledu treba da zadovolji propisane osnovne zahteve. Građevinarstvo kao bitan faktor održivog razvoja u strateškom smislu predstavlja jednu od najvažnijih privrednih grana, jer obezbeđuje objekte infrastrukturu za sve ostale privredne i socijalne kategorije.

Srbija danas beleži pozitivna kretanja u svim sektorima, a sektor građevinarstva je glavni pokretač privrednog rasta, s obzirom da je upravo tu, u drugom kvartalu ove godine, zabeležen najveći realni rast bruto dodate vrednosti, 22,9% i to sve usled velikih infrastrukturnih projekata od državnog značaja.

Srbija je postala zemlja sa stabilnim privrednim rastom i sa stabilnim finansijama i to sve zahvaljujući odgovornoj politici koju vodi SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Vlada Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Pešić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena potpredsednice Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona kojim sam predložila dodavanje stava 2. s ciljem da se ovaj zakon poveže sa sveobuhvatnim razvojem Republike Srbije.

Činjenica je da će se usklađivanjem našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU doprineti sveobuhvatnom razvoju Srbije. Kao prvo, dobićemo bolji kvalitet materijala koji se koristi u gradnji puteva, mostova, zgrada i drugih objekata, a samim tim što ćemo dobiti bolji kvalitet materijala koji se ugrađuje, imaćemo i bezbednije objekte po život i zdravlje građana.

Kao drugo, domaći proizvođači koji posluju u Srbiji, ali i na tržištu EU neće više imati duple troškove i duple procedure koje su imali do sada. Treće imaćemo domaća akreditovana tela za ocenu usaglašenosti, tako da nećemo morati više da angažujemo strana tela iz EU. Zatim, lakše ćemo realizovati projekte koji se finansiraju sredstvima EU, inovativni proizvodi će lakše i ubrzano moći da se stave na tržište, zatim, uvešće se različiti nivoi kontrole tokom proizvodnje, čime će se obezbediti stalan kvalitet proizvoda.

Sve ovo što sam pomenula doprineće razvoju građevinarstva u Srbiji, kao jedne od najvažnijih grana i naravno, sveobuhvatnom razvoju Republike Srbije. Hvala.