Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

6. dan rada

24.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Birmančeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana potpredsednice Vlade, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani, amandman koji sam podneo na zakon o građevinskim proizvodima mislim da će dodatno poboljšati taj zakon, a i očekujem da će možda taj zakon, za koliko je nedostajalo gradskoj upravi u Šapcu, da posle 18 godina vlasti, od 2000. do 1018. godine, od 46 mesnih zajednica, odnosno 46 sela, koja pripadaju opštini Šabac, u ovom trenutku 2018. godine u 42 mesne zajednice, odnosno u 42 sela nema niti metar izgrađene vodovodne, niti metar izgrađene kanalizacione mreže.

Znači, posle 18 godina vlasti žutog preduzeća u 42 sela opštine Šabac nema niti jedan metar izgrađene vodovodne mreže, niti jedan metar izgrađene kanalizacione mreže, što samo pokazuje bahatost, nesposobnost i laži koje su predstavnici žutog preduzeća pre 2000. pa na ovamo, od 2000. godine, vođeni DS, a sada Zajedno za Srbiju, i u najnovijem savezu za proneveru i prevaru Srbije pokušavaju da po ko zna koji put prevare i građane Šapca, ali ne samo građane Šapca i Srbije. Odlaze ljudi u Strazbur da se žale na svoje građane, na svoju državu i na demokratiju. U toj demokratiji oni za 18 godini nisu izgradili niti metar vodovodne ni kanalizacione mreže u 42 sela u Šapcu. Neka ponesu sa sobom, kad pođu u Strazbur, izveštaj DRI u kojoj su pet miliona evra u samo jednoj godini 2015. zloupotrebili, ukrali i oteli iz budžeta grada Šapca, drastičan i pravi primer kako se zloupotrebljava budžet i kako kradu ostaci žutog preduzeća. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar gospođa Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Hvala vam što ste to pomenuli.
Znate, ja bih razumela da, recimo, nisu imali dovoljno novca, da nisu mogli ili da ga nisu možda na pravilan način rasporedili, u smislu da nisu znali, ali stvar je u tome što u Šapcu jako dobro znaju i tamo gde god je SNS u svakom odboru, u delu Šapca gde je pobedila SNS tamo su zaustavili sve. Zajedno smo bili toliko puta i videli gde god je pobedila SNS ljudi su bili kažnjeni, nisu mogli da imaju ni put, zatvarali su im ambulante.
Sve što su mogli da uništavaju u tim delovima Šapca, oni su to radili i to je ono što je neoprostivo, da kada neko dobije vlast, da tu vlast zloupotrebljava na takav način. Zaista mislim da je Šabac primer za tako nešto šta radi ta koalicija sa kojekakvim ljudima koji su u njoj, tako da znamo. Građani vide.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice Davidovac, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, građevinska privreda je veoma važna privredna grana za funkcionisanje naše privrede u celini.

Razvojem proizvodnih snaga društva, građevinarstvo postaje značajna privredna oblast, povezana sa velikim brojem privrednih delatnosti, više od 30, čije proizvode koristi kao sredstvo za rad ili materijal za izgradnju i ugradnju u građevinske objekte.

Posledice trenutnog pravnog okvira na privredne subjekte iz ove oblasti ogledaju se u neusklađenosti domaćeg zakonodavastva sa evropskim, što za posledicu ima da subjekti koji posluju na domaćem i na tržištu EU imaju dvostruke troškove kako bi dokazali da ispunjavaju zahtevane standarde na tržištima na kojima posluju, kao i duple procedure, što automatski utiče i na konkurentnost naših proizvođača.

Većina propisa donetih osamdesetih i devedesetih godina nije do sada menjana i kao takvi stvaraju prepreke slobodnom kretanju robe.

Srbija će prvi put doneti zakon koji uređuje ovu oblast, dok sve zemlje u okruženju imaju usvojen zakon, a u EU propisi u ovoj oblasti datiraju još od 1989. godine.

S obzirom na činjenicu da u Srbiji ne postoji akreditovano domaće telo za ocenu usaglašenosti, iako smo u proteklom periodu usvojili sve harmonizovane standarde u cilju realizacije projekata, do sada smo angažovali akreditovana tela iz EU koja su vršila ocenu kvaliteta građevinskih proizvoda. Usvajanjem ovog zakona i ovaj problem će biti blagovremeno rešen, što će doprineti povećanju iskorišćenja sredstava iz pristupnih fondova EU.

U danu za glasanje poslanička grupa SNS će podržati sve predložene zakone. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, kao što smo mogli da čujemo, Predlog zakona o građevinskim proizvodima će na sveobuhvatan i jedinstven način urediti ovu oblast i uskladiti je u svim segmentima sa standardima i najboljom praksom EU. Dakle, mi svoju legislativu usklađujemo sa legislativom EU, što će imati višestruki značaj i svrhu i za nas.

Naime, imaćemo uređeno tržište građevinskih proizvoda, visok nivo kvaliteta materijala koji se koristi u građevinskoj industriji i građevinskoj delatnosti, a sve to će omogućiti povoljnije cene za investitore kroz pospešivanje konkurencije među samim proizvođačima.

Osim toga, podići ćemo standarde u našoj građevinskoj industriji u Srbiji i naši domaći proizvođači biće na taj način konkurentni na evropskom tržištu, pošto ćemo imati standarde identične standardima u EU. To znači da će naši proizvođači moći svoje proizvode da plasiraju i na tržište EU, što smatram da je jako bitno i jako značajno i za njih i za našu zemlju.

Predloženi zakon biće podsticaj daljem razvoju građevinarstva i izgrađeni objekti biće i bezbedni i sigurni i ekološki prihvatljivi, čuvajući život i zdravlje ljudi tokom čitavog životnog ciklusa građevinskih objekata.

I o ovom predlogu zakona održana je javna rasprava u gradovima Srbije, kao i u gradu Nišu 16. avgusta 2017. godine, tako da su sve zainteresovane strane imale priliku da diskutuju o zakonu, da iznesu svoje stavove, primedbe, predloge, naravno i sugestije.

Još jedna informacija kada je u pitanju Zakon o planiranju i… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Todorović.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stanislav Janošević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Radičeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o građevinskim proizvodima, gde sam predložio da se doda stav 3, a sve sa ciljem da se dodatno definiše predmet ovog zakona.

Građevinski sektor, gde spadaju građevinski proizvodi, smatraju se jednim od glavnih izvora ekonomskog rasta, razvoja, kao i ekonomskih aktivnosti. Nema ekonomskog razvoja zemlje bez jake industrije, a pogotovo građevinske industrije i dobro je da Ministarstvo građevinarstva je to prepoznalo i uređuje oblast građevinskih proizvoda ovim Predlogom zakona.

Iz godine u godinu, građevinski sektor beleži rast proizvodnje i to je još jedan dokaz da se naša zemlja nalazi na dobrom putu ekonomskog oporavka i to zahvaljujući SNS i našim ministrima kojima nije glavni zadatak punjenje ličnog budžeta, već punjenje državne kase i razvoja industrije i industrijske proizvodnje.

Građevinski sektor je glavni izvor zapošljavanja, imajući u vidu da je to radno intenzivna industrija, to ne zavisi od toga, da li je zemlja visoko razvijena, ili ne razvijena, već je to posledica činjenice da sve zemlje zavise od građevinskih projekata koje imaju.

Gledajući na globalnom, svetskom nivou, u razvijenim zemljama građevinarstvo ima veći udeo u povećanju proizvodnje, dok u manje razvijenim zemljama veći značaj se ogleda u smanjenju nezaposlenosti, što sigurno ne umanjuje značaj proizvodnje, sa ekonomske tačke gledišta.

Zato, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ima podršku mojih kolega i mene, ne samo za ovaj zakon već i za sve infrastrukturne objekte koji se danas grade u našoj lepoj zemlji. Hvala.