Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

6. dan rada

24.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 84 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 85 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sednici sprečen da prisustvuje narodni poslanik Duško Tarbuk.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o građevinskim proizvodima.
Saglasno članu 90. stavom 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o građevinskim proizvodima, pozvani da sednici prisustvuju: prof dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Damnjanović, Miodrag Poledica, Imre Kern i Zoran Lakićević, državni sekretari u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jovanka Atanacković, Đorđe Milić i Zoran Ilić, pomoćnici ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Božana Lukić, samostalni savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč?
Kolega LJubenoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS je podnela amandman na član 2. Predloga zakona o građevinskim proizvodima. Predložili smo da se u članu 2. stav 1. tačka 14) izmeni tako da glasi – dokument za ocenjivanje sastoji se iz srpskog i evropskog dokumenta za ocenjivanje.

Prihvatanjem ovog amandmana bili bi na bolji način definisani osnovni pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu. Inače, u daljem tekstu Predloga zakona članovi od 22. do 30. odnose se na srpske dokumente za ocenjivanje.

Kada u okviru ovog zakona pominjemo srpske dokumente za ocenjivanje, vidimo da predlagač, između ostalog, navodi u tekstu zakona sledeće - za svaki građevinski proizvod koji nije obuhvaćen ili nije u potpunosti obuhvaćen harmonizovanim standardom, tehničkim propisima, ili je srpskim standardom i za koji performanse u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama ne mogu biti u potpunosti ocenjene u skladu sa postojećim harmonizovanim standardom.

Tehničkim propisom ili srpskim standardom, na zahtev proizvođača za srpsku tehničku ocenu, telo za tehničko ocenjivanje sastavlja srpski dokument za ocenjivanje, uz saglasnost i ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva. Ovde je akcenat stavljen na građevinski proizvod koji nije obuhvaćen ili nije u potpunosti obuhvaćen harmonizovanim standardom, što podrazumeva harmonizaciju sa propisima EU.

Već sam govoreći o prethodnom amandmanu istakao stav SRS o tome i sada neću ponavljati, osim obaveze svih predlagača da u Narodnu skupštinu ubuduće dostavljaju zakone na usvajanje koji su isključivo u interesu građana Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Danica Bukvić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Bukvić, izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Danica Bukvić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana gospođo ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. ovog predloženog zakona. Amandman se odnosi na stav 1. tačku 21. i njime se vrši preciziranje zakonske odredbe.

Zakonom se uređuje tržište građevinskih proizvoda i plasiranje tih proizvoda van zemlje. Uspostavljanje nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta građevinskih proizvoda je veoma značajno, jer će se otkloniti tehničke barijere u trgovini i obezbediti slobodan protok robe.

Poštovana gospođo ministre, koristim priliku da kažem, pošto sam poslanik iz opštine Lazarevac, da je zahvaljujući sredstvima koje je Vlada Srbije, odnosno zajedno sa resornim ministarstvom, opredelila za uređenje putne infrastrukture u Lazarevcu, urađeno više rekonstrukcija ulica i puteva na teritoriji opštine u ovoj godini.

Takođe, moram posebno da istaknem da se trenutno rade trotoari u dužini od tri kilometra u selu Stepojevac, koje se nalazi na Ibarskoj magistrali, čime će se obezbediti bezbedno kretanje pešaka na ovom delu puta.

Pre mesec dana, gospođo ministre, podnela sam poslaničko pitanje u vezi pešačke pasarele u blizini jezera Očaga na ulazu u Lazarevac. Brzo sam dobila odgovor, na tome vam zahvaljujem, da ono što sam predložila nije najbolje rešenje.

Prema podacima koje imam, nakon usvajanja plana izmene detaljne regulacije biće urađen kružni tok i pešačka pasarela na Ibarskoj magistrali kod jezera Očaga.

Moje pitanje je da li je ovo tačno i kada će, u kom vremenskom periodu, ovaj višedecenijski problem, zbog koga je, nažalost, mnogo ljudi stradalo, biti rešen?

Poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati ovaj, kao i sve druge predložene zakone. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik LJubinko Rakonjac.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Vesna Ivković.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice Ivković, izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Ivković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ovim amandmanom se vrši pravno-tehnička ispravka, radi preciziranja pravno-tehničke odredbe.

Ovim članom 2. precizno se definišu pojmovi i njihovo značenje koji su upotrebljeni u ovom zakonu, kao što su – familije građevinskih proizvoda, bitne karakteristike i perfomanse, tip proizvoda, tehnička specifičnost, harmonizovana tehnička specifičnost, standardi i drugo.

Drugi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu, a nisu definisani ovim zakonom, imaju značenje utvrđeno tehničkim propisima.

Ovim zakonom definisane su obaveze privrednih subjekata, tehnički propisi za građevinske proizvode i srpske tehničke specifikacije. Radi nesmetanog funkcionisanja tržišta, potrebno je obezbediti dostupnost tehničkih propisa, kako bi se privredni subjekti, a posebno mala i srednja preduzeća, informisala o odredbama propisa koji su na snazi u Republici Srbiji.

Kako sam razumela, a vi me ispravite ako nisam u pravu, za sve kojima će biti potrebne informacije i stručna mišljenja u vezi sa građevinskim proizvodima, ministarstvo će formirati elektronsku kontakt tačku za građevinske proizvode.

Primena harmonizovanih standarda odraziće se pozitivno i na podsticaj inovativnosti i brži tehnološki razvoj privrede i Republike Srbije, kao i poboljšanje u smislu bezbednosti i zaštite životne sredine.

Ovom prilikom, ja znam da nije na redu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju, ali ja bih htela da samo jednom rečenicom spomenemo ova dva amandmana koja sam podnela. Naime, radi se u jednom amandmanu o objektima koji imaju privremenu građevinsku dozvolu, a koji su dobili istu i ne mogu da izvrše ozakonjenje iz razloga što u momentu izdavanja te privremene dozvole nisu postojala pravna odgovarajuća planska akta. To je jedan amandman.

Drugi amandman se odnosi na one objekte koji su izgrađeni na zemljištu koje je državne svojine.

Meni je žao što ta dva amandmana nisu usvojena, jer bi time rešili problem koji je na dnevnom redu. Hvala vam najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Saviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Vlada u obrazloženju ovog zakona tvrdi da će pozitivni efekti ovog zakona opravdati sve troškove koji će nastati primenom ovog zakona.

Mi u Srpskoj radikalnoj stranci tvrdimo upravo suprotno, da to nikako neće da se desi. Pogotovo ako znamo da ovde imamo i direktne, a pogotovo indirektne troškove, koje tek možemo da nagađamo, a znamo sigurno da će biti mnogo, mnogo veći od direktnih troškova. Ja ću ovde navesti neke indirektne troškove koje je ovde Vlada prikazala – troškovi prve akreditacije, 48 hiljada; troškovi proširene akreditacije, 30 hiljada; troškovi ocenjivanja po danu, odnosno po jednom ocenjivaču, 48 hiljada, govorim, naravno, u dinarima; troškovi održavanja akreditacije, 60 hiljada dinara, samo za paletu od 10 proizvoda.

Ako znamo da se ovde radi o malim, o mikroprivrednim subjektima, samo ovi direktni troškovi koji su ovde iskazani su takvi da će bukvalno dovesti do gašenja tih subjekata.

Vlada izgleda da nije svesna da je građevinska operativa naš veliki resurs, to je oduvek bio i uvek će da bude, ali, posle ovoga zakona, pitanje je šta će biti sa našom građevinskom operativom. To vam je kao kad posedujete hartije od vrednosti, ali niste svesni kolika je njihova realna cena. Te hartije od vrednosti možete menjati za bilo šta, međutim, ova Vlada se ponaša tako da te hartije koje ipak nešto vrede menjaju za nekakve imaginarne evropske vrednosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Stojanoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o građevinskim proizvodima. Već sam govorio o tome da ovaj zakon predstavlja dodatni namet na proizvođače građevinskih proizvoda i uspostavljanje monopola u ovoj oblasti od strane nekih interesnih grupa.

Početno ispitivanje i fabrika kontrole proizvoda nameće proizvođačima dodatne zahteve i samim tim i dodatne troškove. Uvodi se nekakva izjava o stalnosti, performansi proizvoda, bezbednosni list, uputstvo za upotrebu i mnoge druge stvari. Uvodi se neko telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, koje nadgleda sprovođenje fabričke kontrole proizvodnje.

Za neke proizvode, kao što su, recimo, betonske cigle, strožiji su uslovi izrade i kvaliteta, što će proizvođače dovesti do dodatnih troškova.

Država Srbija ima dugu tradiciju u ovoj oblasti, tako da još uvek imamo ovakvih proizvoda koji su proizvedeni pre sto i više godina, koji još uvek služe svojoj nameni. Pre 100 godina sigurno nije moglo biti reči o nekakvim evropskim standardima, a vidimo da su proizvodi bili i te kako kvalitetni i dugovečni. Dakle, sve se na kraju svodi na ostvarivanje nečijeg interesa i to pod plaštom evropskim standarda i nekakvih vrednosti. Zbog toga zakon treba da se povuče iz procedure, a ministar da podnese ostavku. Zahvaljujem.