Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

27.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, tvorci afere su Boris Tadić i Đorđe Vukadinović, zvani Đoka Vlah, koji je promenio naciju i koji je u vreme Borisa Tadića, zajedno sa Tadićem, „Lutriju Srbije“, koja nikada nije bila u minusu, gurnuo u minus. Cela država je bila zapuštena, napuštena, bez ikakvih šansi za sadašnje i buduće generacije. Oni su pljačkali Srbiju, uspeli su čak da opljačkaju „Lutriju Srbije“ i da je gurnu u minus.

Boris Tadić, Boris Lepomir, Boris drugi, Boris prijatelj Dragana Đilasa tajkuna, je omogućio da Dragan Đilas uđe u DS 2004. godine, da se obogati, da kupi DS, da je pretvori u taoca, da je gurne u dužničko ropstvo i da njome pokuša ponovo da ostvari svoje prljave ciljeve, da ponovo isprazni džepove građana, da ponovo napuni svoje džepove. Boris Tadić koji osuđuje vladajuću koaliciju zbog bekstva Georgijevskog zbog kupovine mercedesa je suđen u Makedoniji. Taj Boris Tadić je zaboravio da je isti mercedes kupio on, po istoj ceni i bez javne nabavke.

Boris Tadić koji je, da se usudim, pod znacima navoda, ali gotovo bez navoda, prodao zemlju za fotelju, Boris Tadić koji je zamenio KiM za reizbor na predsedničkim izborima, koji je Amerikancima preko Vuka Jeremića i preko Borka Stefanovića obećao da će biti za nezavisno KiM samo da Albanci pričekaju, da ne proglašavaju nezavisnost KiM, dok on ne bude izabran. To se i desilo. Boris Tadić je 14. februara položio zakletvu, a Albanci su odmah 17. februara proglasili nezavisnost.

Boris Tadić je ispunio obećanje. Boris Tadić je opljačkao građane Srbije. Dok je pljačkao, učestvovao je aktivno sa Draganom Đilasom u pljački, aktivno je učestvovao u izgradnji divlje države KiM na teritoriji Republike Srbije tako što je naručio mišljenje Međunarodnog suda pravde, sud koji su činili sponzori, sudije, sponzora divlje države Kosovo. Takođe, uveli su granice između Srba i Srba na Brnjaku i Jarinju. Takođe su UN zamenili Euleksom i na takav način lišili Srbiju pomoći Rusije i Kine.

Ja mislim da za tu vrstu veleizdaje treba naši organi, pre svega tužilaštvo da gone pomenute Borisa Tadića, treba da gone Vuka Jeremića, koji danas svedoči odakle mu 7,5 miliona evra koje je dobio iz Hong Konga. Dakle, protiv njih treba da se povede postupak za veleizdaju, pljačku zemlje, za siromaštvo koje je bilo neizdrživo za gledanje, siromaštvo koje su proizveli običnim ljudima, građanima, radnicima koji su tumarali, nezaposleni, otpušteni po gradskim predgrađima bez kore hleba. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim pokrajinskim sekretarom za sport i omladinu Marinikom Tepić i nenamenskim trošenjem sredstava.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za privatizaciju duvanske industrije i umešanosti u to tadašnjeg državnog vrha na čelu sa tadašnjim premijerom Zoranom Živkovićem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koje je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg predsednika Republike Srbije Borisa Tadića.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim ministrom odbrane Draganom Šutanovcem i nenamenskim trošenjem sredstava.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četvoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za izjave Sande Rašković Ivić o Srebrenici i „Oluji“.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četvoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za stečajnu aferu povezanom sa bivšim ministrom privrede Sašom Radulovićem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i nenamenskim trošenjem sredstava.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koji je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg predsednika Republike Srbije Borisa Tadića.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koji je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg ministra inostranih poslova Vuka Jeremića.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četvoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim pokrajinskim sekretarom za sport i omladinu Marinikom Tepić i nenamenskim trošenjem sredstava.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Nenadom Konstantinovićem i nekadašnjom organizacijom „Otpor“.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četvoro, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, pre nego što pređemo na glasanje, samo da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da su u sali prisutna 133 narodna poslanika.
Narodni poslanik Aleksandar Marković na osnovu člana 92. stav 2. člana 157. stav 2. i čl. 170, 192, 195, 201. i 202. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički, načelni i jedinstveni pretres o tačkama predloga dnevnog reda od 1. do 62.
Da li poslanik Aleksandar Marković želi reč? Ne, hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, u celini.
D n e v n i r e d:
1) Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je podnela Vlada;
2) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu, koji je podnela Vlada;
3) Predlog carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
4) Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, koji je podnela Vlada;
5) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
6) Predlog zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada;
7) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada;
8) Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
60/3MG/LJL
9) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada;
10) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
11) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada;
12) Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je podnela Vlada;
13) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada;
14) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
15) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
16) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;
17) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
18) Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je podnela Vlada;
19) Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
20) Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, koji je podnela Vlada;
21) Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada;
22) Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je podnela Vlada;
23) Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza), koji je podnela Vlada;
24) Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom, koji je podnela Vlada;
25) Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
26) Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada;
27) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je podnela Vlada;
28) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, koji je podnela Vlada;
29) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je podnela Vlada;
30) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada;
31) Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima, koji je podnela Vlada;
32) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela Vlada;
33) Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
34) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, koji je podnela Vlada;
35) Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;
36) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;
37) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je podnela Vlada;
38) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
39) Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
40) Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;
41) Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada;
42) Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;
43) Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
44) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je podnela Vlada;
45) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada;
46) Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković;
47) Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor, koji je podnela Vlada;
48) Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok", koji je podnela Vlada;
49) Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, koji je podnela Vlada;
50) Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija, koji je podnela Vlada;
51) Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;
52) Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;
53) Predlog odluke o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja;
54) Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
55) Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
56) Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
57) Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
58) Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
59) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
60) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
61) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
62) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Zahvaljujem.
Ovim završavamo rad.
Sutra počinjemo raspravu u 10.00 časova.
Hvala.