Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

5. dan rada

03.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 77 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 93 narodna poslanika i da možemo da nastavimo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Hadži Milorad Stošić i Gordana Čomić.
Nastavljamo rad.
Prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici danas prisustvuju ministri Vlade Republike Srbije i njihovi saradnici.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika odbacuje amandmane narodnih poslanika: Sonje Pavlović, Marinike Tepić, Aleksandre Čabraje, Jovana Jovanovića i Zorana Živkovića na nazive glava od I do XIV.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mi danas počinjemo raspravu u pojedinostima i radi podsećanja javnosti, pre svega, očekuje se da mi govorimo o budžetu Republike Srbije jer to je ono što je aktuelna tema, ali mi ćemo govoriti samo o nekih 500 i nešto amandmana na ovaj Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Da se razumemo, i mi iz SRS smo podneli dosta amandmana na ovaj zakon jednostavno zato što ne želimo da ne učestvujemo u raspravi. Mi znamo, kao što smo to već navikli, da će poslanici vlasti kroz ove amandmane hvale vlast, a mi ćemo onoliko koliko nam vreme dozvoljava govoriti šta su naše zamerke na vlast i šta su naše zamerke, između ostalog, i na predlog budžeta.

Mi smo prošli načelnu raspravu u odsustvu predsednika Vlade Republike Srbije, što je apsolutno nedopustivo, uz uvažavanje činjenice da ova tri ministra koja su i danas tu su skoro sve ove dane uz kratka napuštanja sednice proveli ovde u Narodnoj skupštini, ali jednostavno niko od ovih ministara nije mogao da nam odgovori na pitanja na koja je trebalo da nam odgovara Ana Brnabić.

Takođe, ovde nema nikoga od potpredsednika Vlade, što je takođe nedopustivo. Znamo da je Ana Brnabić i ostalim potpredsednicima zabranila da dolaze ovih dana u Skupštinu da bismo izbegli prisustvo Rasima LJajića i naše pitanje i Ani Brnabić i Vučiću i LJajiću – da li je moguće da je on i dalje potpredsednik Vlade i posle toga što je ovog DŽudžu postavio za predsednika Bošnjačkog nacionalnog veća? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Branimir Jovanović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Branimir Jovanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala predsedavajuća.

Javljam se da ukažem na povredu Poslovnika. Prekršen je član 106. stav 1. koji kaže – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

Tačka dnevnog reda, odnosno tema je Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. Prethodna govornika očigledno nije govorila o tome. Govorila je o svemu drugom. Nažalost, nismo počeli onako kako treba raspravu o amandmanima. Očekivao sam da ćemo imati kvalitetniju raspravu, s obzirom da imamo 62. zakona na dnevnom redu, da je na dnevnom redu i budžet.

Vidimo samo da u sali imaju svega dva poslanika opozicije. Daleko nas je više sa ove strane vlasti, tako da ni oni nisu pristupili ozbiljno ovoj temi.

To je jedino što mogu da kažem o povredi Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala poslaniče.
Da li želite da glasamo o povredi Poslovnika? (Ne.)
Zahvaljujem.
Vjerica Radeta povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 107. Povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine i to iz tri razloga.

Prvo, mi danas ne pričamo o Centralnom registru, već o Predlogu zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Drugo, mi danas, odnosno na ovoj sednici nismo imali predloge 62. zakona, već ukupno 62. tačke gde ima zakona, gde ima sporazuma, gde ima odluka. Dakle, narodni poslanik koji je malopre govorio nema pojma šta je na dnevnom redu.

Pogotovo je uvredljivo za poslanike SRS da poslanik kaže da ovde sede samo dva poslanika opozicije. Čini mi se da je on na ovaj način poslao poruku vladajućoj većini, ali vi ćete već da vidite šta ćete sa Rasimom LJajićem i sa ovim njegovim poslanikom. Ovde su poslanici SRS kao najozbiljnija opozicija vlasti i najveća opoziciona politička stranka u Narodnoj skupštini. Ako to nekome smeta, ne možemo im pomoći, ali to jeste tako i to jeste činjenica.

Naravno da ovi LJajićevi poslanici imaju problem zato što je izvesno da će zbog ove afere koju smo otvorili kada je u pitanju Rasim LJajić da će verovatno imati problema sa kim će na sledeću listu.Prosto, ne mogu da verujem da bi ih posle ovoga Aleksandar Vučić stavio na svoju listu, a onda oni sada pokušavaju da se nekakvim dodvoravanjima, da li pojedinačno, da li kao grupa, negde smeštaju, ali njihov problem jeste što njih na narednim izborima neće niko. Neće biti ni na čijoj listi. Neće ih ni ovi iz ovog saveza zato što su prešli u SNS, u Vladu SNS, što su tada zapravo …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem. Dve minute, dovoljno.
Po Poslovniku, Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Sada je upravo godinu dana kako se krenulo sa ovom praksom, odnosno kako je vladajuća većina krenula sa ovom praksom podnošenja amandmana na prve članove prve tačke dnevnog reda i to uvek preko 300 ili 350, tako da bi se, 300 puta dva, potrošilo onih 600 minuta predviđenih za raspravu u pojedinostima. To se nekada ne vidi tako jasno, pogotovo ne u TV prenosu, građani to ne mogu da vide kada krene neka polemika, rasprava povodom Poslovnika i slično, ali u suštini od tada, evo već godinu dana tačno, svaka sednica i svaka tačka je zapravo kontaminirana tom praksom koju ponavljam i naglašavam, sviđalo se to nekom ili ne, kakva ne postoji nigde u parlamentarnom svetu, da vladajuća većina podnosi amandmane na svoje predloge zakona, da onda Vlada nama odbaci te amandmane, a da se na taj način uskrati mogućnost opoziciji da raspravlja o nekim konkretnim stvarima.

Šta to konkretno znači u praksi? Mi sada imamo Predlog budžeta među svim drugim tačkama, kao najvažniju stvar, koju ova Skupština donosi i treba da donese u toku jedne godine i što direktno utiče na život građana. U tom budžetu ima raznih stvari. Neke su dobre, neke su manje dobre, neke su prihvatljive, neke su manje prihvatljive, ali jeste neobično, rekao bih i skandalozno, u svakom slučaju veoma loše, da se o tim argumentima za i protiv neće moći raspravljati u pojedinostima, već ono što smo rekli u načelu.

Recimo, smatram da stavka od 250 miliona evra za nacionalni stadion je pogrešna, treba da postoje mnogo veći prioriteti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, neću dozvoliti sada da raspravljati o tački koja nije na dnevnom redu. Mi raspravljamo o pojedinostima.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Da, ali to je poenta mog govora.