Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, gospodine predsedavajući.

Evo, prvi put kada govorimo o ovim izuzetno važnim zakonima da u ovom visokom domu imamo četiri ministra. Sedeo sam sve vreme, sve vreme sam pratio, ovo je prvi put da je malo povećan broj ministara, bez obzira, pošto je najbitniji zakon, što bi bilo za logično očekivati da je ovde i premijer i maltene cela Vlada.

Moj amandman je u skladu sa svim do sada podnetim amandmanima gde se radi o tehničkim ispravkama, a vezanim za ispravnost srpskog jezika i naravno to je odbijeno. Mogu da razumem, a mogu i da ne razumem. Međutim jedna druga stvar koju ne mogu da shvatim jeste da se ovde non stop postavlja pitanje ima li ovde želje od opozicije za opstrukcijom. Dakle, nema želje za opstrukcijom, jedina želja opozicije je bila da govorimo o onome za šta ste vi sami rekli da je najvažnije, o budžetu Republike Srbije. Nažalost, na ovaj način smo sprečeni da u tome učestvujemo, jer do tog zakona nećemo ni doći u amandmanima, i to je ono, kako bi rekao ….
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zatražite ponovo kolega Vesoviću reč. Ponovo zatražite reč. Izvolite.
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Nisam strašljiv da bih pomislio da je bila u smislu smišljena opostrukcija, vraćam se na Branimira DŽoni Štulića, koji je rekao kako je do neprepoznavanja dovedena suština prevare. To se videlo i u govoru uvaženog gospodina ministra, Antića, koga ja izuzetno cenim, koji je objašnjavao cene goriva, a ja bih rekao: „Janko brani Vladislava mrtva, što ga brani kad ga ne odbrani“. Znamo da je pala cena nafte, o akcizama pričamo ministre, njih spustite. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Reč je sve vreme kada je ovaj zakon u pitanju, o Centralnom registru, ali mislim da mi zapravo gubimo vreme, jer centralni registar u Srbiji koji je na snazi jeste registar članova SNS. Dakle, ako ste član SNS vi ništa drugo ne morate da imate, ni od dokumenata, ni diplome, ni doktorate itd, a sada vidimo da i medijski prostor se potpuno centralizuje, da je vlasnik Kopernikusa, koji je inače, rođeni brat predstavnika SNS iz Niša, sada kupio i Prvu televiziju i O2, i da praktično Pink dobija konkurenciju. Sada nijedna televizija nacionalne frekvencije neće biti slobodna za glas opozicije, za glas svih onih građana koji ne žele da ih vodi Aleksandar Vučić. Ja vam i na tome čestitam, i zato nemojte svaljivati krivicu na …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zatražite ponovo reč.
Zatražite ponovo reč koleginice.
Pauza pet minuta dok se ne stabilizuje sistem.
Zbog tehničkim problema određujem pauzu u trajanju od 15 minuta.
Znači, sa radom nastavljamo u 15 sati i 45 minuta.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Možemo da nastavimo sa radom.
Reč ima koleginica Marija Janjušević. Izvolite.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Za ovih 50 sekundi ja stvarno, s obzirom da smo imali problem sa električnim napajanjem, mogu samo da vam kažem tako se to dešava kad vam Nikola Petrović prodaje struju proizvedenu onim cevima u koje je smestio reke koje pripadaju čitavom narodu. Dakle, čitave reke smestio je u cev.
Mini hidroelektrane su zlo koje mi moramo da sprečimo i ja ne mogu ni o čemu drugom da vam pričam kad se ovakve stvari dešavaju. Sprečite mnogo veće katastrofe, sprečite izgradnju mini hidroelektrana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Bojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
U nadi da je sa tehnikom sve u redu i da neću imati osnova da vas optužim za pretrpljeni strah, reći ću nekoliko rečenica o ovom Predlogu zakona.

Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja je jedan od onih tehničkih zakona koji popunjavaju ukupni fond predloženih zakona Narodnoj skupštini od strane Vlade Republike Srbije. Čak sam sve više uverenja da se ova oblast mogla regulisati podzakonskim aktima, tako da zakon u ovoj formi nije bio ni potreban, ali Vladi se broji ovaj mini zakon od pedesetak članova, da budem precizan 52 člana, pa tako kao ovlašćeni predlagač zakona polako namiče na svoj konto jedan po jedan zakon, a to je broj predloženih zakona u svom mandatu.

Zakonom se, makar je tako predviđeno, treba postignuti sledeći ciljevi – poboljšanje kvaliteta podataka, kontrola istih, poboljšanje kontrole naplate doprinosa za socijalno osiguranje. Sve ovo ako bi prihvatili pitam se da li nam je bila neophodna tehnika i umnožavanje? Mislim da su bile dovoljne redovne analize i bolja saradnja državnih organa na svim nivoima, počev od dnevnog, mesečnog do dugoročnog.

Tu je, svakako, i saradnja i sa drugim centralnim registrima, ali ipak najvažnije je sve ono što se odigrava pre i posle unošenja podataka u jedinstvenu bazu, a ona nikako ne sme biti sama sebi cilj i svrha. U protivnom sve je ponovno gubljenje vremena. S druge strane, povećava i pravi štetu i trošak svim korisnicima socijalnog osiguranja. Preživeo.