Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam puno.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Živan Đurišić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Živan Đurišić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Živan Đurišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, poštovani ministri sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, amandman koji sam podneo na član 3. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja glasi: „U članu 3. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi - primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na monetarnu politiku.

Članom 3. Predloga zakona, koji nosi naslov „Načela“, navode se načela kojima se Centralni registra rukovodi u obavljanju poslova propisanih ovim zakonom. Ta načela su nezavisnost Centralnog registra u svom radu u okviru ovlašćenja propisanih ovim zakonom, efikasnost, jer se svi prijavljeni podaci bez odlaganja unose u jedinstvenu bazu, kao i načelo ekonomičnosti, jer se svi podaci upisuju i prenose organizacijama socijalnog osiguranja bez odlaganja i uz što manje troškove.

O značaju ovog zakona, kao i drugih zakona koji su na dnevnom redu ove sednice, a posebno zakona o budžetu za 2019. godinu za sve sveukupni razvoj Republike Srbije i njen fiskalni i monetarni sistem govorio sam prilikom obrazlaganja prethodnih amandmana, a sada ću samo navesti da će ovakav budžet omogućiti zadržavanje stabilnog kursa dinara, uz prosečnu inflaciju od 2,2% i uz realni rast BDP od 3,5%, kako je to navedeno u obrazloženju Predloga zakona o budžetu za 2019. godinu i da će ovakav budžet omogućiti i dalje vođenje ovakve monetarne politike.

Zbog svega ovoga pozivam poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj zakon, zakon o budžetu za 2019. godinu, kao i ostale zakone koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela poslanik Stanislava Janošević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice Skupštine.

Poštovani predstavnici Vlade Republike Srbije, kolege poslanici, pored zakona o Centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje, pored budžeta za 2019. godinu i mnogih drugih zakona koji su veoma dobri za efikasno funkcionisanje naše države, mi imamo konstantno osporavanje i vođenje ove rasprave, kao i donošenje svih tih zakona.

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja vodeći računa o tome da privrednici i poslodavci vode svoje obaveze onako kako bi trebalo, da redovno uplaćuju socijalno, zdravstveno, penziono i invalidsko osiguranje budžet će uticati da se Republika Srbija ravnomerno razvija.

Na primer i Zakon o privrednim društvima će uticati da Republika Srbija i dalje bude atraktivna lokacija za sve investitore, jer je nama cilj da utičemo na smanjenje stope nezaposlenosti koja danas iznosi 11,9%. Zašto? Zato što je zaposleno 370 hiljada ljudi i to definitivno niko ne može da ospori.

Neophodno je da u ovom turbulentnom periodu budemo jedinstveni, da se ne osvrćemo na provokacije, neophodno je da poštujemo sve regionalne i međunarodne sporazume. Samo nas to može činiti sigurnim jer je apsolutno politika Aleksandra Vučića politika stabilnosti koja će obezbediti sigurnost svih građana Republike Srbije. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela poslanica Studenka Kovačević.
Na član 3. amandman je podnela narodna poslanica Tanja Tomašević Damnjanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala poštovana predsednice.

Poštovani ministri, kolege i koleginice narodni poslanici, svi zakoni o kojima raspravljamo doprineće daljem podizanju životnog standarda građana, privrednom rastu i još intenzivnijem ekonomskoj napretku naše zemlje.

Ovim predlozima zakona omogućiće se rasterećenje privrede kroz olakšice koje će joj dati mogućnost da bude još konkurentnija i atraktivnija, a time će se dodatno doprineti ekonomskom rastu u 2019. godini.

Ja bih samo da podsetim da je Srbija u prvoj polovini 2018. godine imala privredni rast od 4,9%, što nas svrstava među najbrže rastuće ekonomije u Evropi. Ovaj trend nastaviće se i u 2019. godini, a trebalo bi se i podsetiti da je ne tako davno, tačnije 2009. godine rast bio negativan, iznosio minus 3.1% BDP. Danas su glavni pokretači rasta i razvoja održivi izvori finansiranja, izvoz i investicije. Strani investitori sve više dugoročno ulažu u Srbiju, strane direktne investicije su 2014. godine iznosile 1,2 milijarde evra, prošle godine 2,6 milijardi evra, a do kraja ove godine biće oko 3 milijarde evra.

Sve su to rezultati odgovorne politike koju vodi SNS, predsednik Republike Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

(Balša Božović: Poslovnik reklamiram.)

Samo što niko nije povredio Poslovnik.

Na član 3. amandman je podnela Svetlana Nikolić Pavlović.

Na član 3. amandman je podnela poslanica Olivera Ognjanović.

(Balša Božović: Po Poslovniku, nešto da pitam.)

Prekidamo rad. Sutra u 10,00 časova nastavak.