Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
Izvolite, dr Kneževiću.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Taj član 3, radi gledaoca koji prate prenos, u stvari govori kojim se načelima rukovodi Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a on se rukovodi načelima nezavisnosti, efikasnosti i ekonomičnosti.

Ono što trebamo, a mislim da nismo pomenuli u ovoj detaljnoj diskusiji o ovom Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja jeste da su sprovođenjem ovog zakona obezbeđena potrebna finansijska sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu. Znači, ovde nisu neophodna nova sredstva, jer su ona već planirana za budžet 2018. godine.

Druga stvar, koju isto treba da kažemo, za uspostavljanje registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, kod Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, nije potrebno novo upošljavanje, znači, ne uvećava se administracija i isto tako niti je potrebno neko novo radno angažovanje lica po bilo kom osnovu. Tako da je i ovo informacija koju bi trebali naši građani da znaju. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik mr Igor Bečić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Predlogom zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja dobićemo jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obaveznika doprinosa. Znači, Vlada Republike Srbije imaće kvalitetne podatke u preciznom planiranju budžetskih sredstava, ali i u preciznom vođenju makroekonomske politike. Ovo je još jedan dokaz u nizu da je Vlada Republike Srbije posvećena stvaranju zdravog privrednog ambijenta i potpuno ozdravljenju privrede od žute bolesti koja je trajala do 2012. godine.

S obzirom da dolazim iz Kuršumlije, osećam dužnost prema svojim sugrađanima da kažem da je lokalna samouprava potpisala ugovor o zakupu sa izraelskom kompanijom „Vudfil“ u trajanju od pet godina, da je u toku obuka budućih radnika u pomenutoj kompaniji koja će se baviti proizvodnjom nameštaja, da je u toku nabavka opreme i da je sasvim izvesno da će fabrika početi da radi. Jedini problem je što je predmet ugovora o zakupu poslovni prostor površine od 7.000 kvadrata, gde je poslovala do 2003. godine modna konfekcija „7. juli“.

Podsetiću, modna konfekcija „7. juli“ je prodata 2003. godine za smešnih 31 milijardu dinara. Sva oprema je rasprodata, 16 prodavnica koje su bile u sklopu modne konfekcije „7. juli“, počupani su svi kablovi i problem zašto izraelska kompanija još uvek nije počela sa radom je priključak za struju i elektro-instalacije. Nakon priključivanja na elektro-mrežu krenuće se sa instalacijom opreme i mašina i fabrika će krenuti sa radom. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Čarapić.
Na član 3. amandman je podnela narodna poslanica Ana Karadžić.
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Ana Karadžić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kao i u svojim prethodnim izlaganjima, fokus će biti na digitalizaciji, jer smatram da se kroz digitalizaciju vrši napredak zemlje, kako u razvojnom, tako i u socijalnom smislu.

Mi danas slušamo o tome kako je način na koji vodimo statistiku u stvari zaslužan za to da imamo podatak da je nezaposlenost smanjena. Ja bih samo rekla njima da treba da provere koliko fabrika je izgrađeno u zemlji od 2012. godine, što je neka cifra preko 50, i koliko ljudi je zaposleno zaista u tim fabrikama od 2012. godine.

Mi takođe imamo imamo izgradnju auto-puteva veću nego u poslednjih 35 godina, što je nekih 160 km, a to značajno privlači strane investicije.

Što se tiče obrazovanja, takođe slušamo da je smanjenje nezaposlenosti proisteklo iz toga što mladi ljudi odlaze iz zemlje. To takođe nije istina. Ja bih u ovom trenutku pohvalila ministra prosvete i Ministarstvo, jer se ulažu sredstva, kako u digitalizaciju, tako i u obrazovanje, opremanje preko 2000 smart učionica, sa pametnim tablama, u obrazovanje, predškolsko obrazovanje, obavezno srednje obrazovanje, kao i uspostavljanje boljeg učeničkog i studentskog standarda.

Sve ovo se radi u cilju smanjenja odlaska broja mladih u inostranstvo. Dakle, Vlada sve radi u cilju da mladi ljudi ne idu.

Ista situacija je i u zdravstvu. Plate se povećavaju, radi se na digitalizaciji zdravstvenih ustanova, olakšava se rad lekara i zdravstvenog osoblja i takođe je cilj Vlade da što manje zdravstvenih radnika i lekara odlazi iz ove zemlje.

Dakle, digitalizacija prožima sve sfere života, kako bi se na lakši i efikasniji način vršile usluge, kako bi administracija bila u službi građana i nadamo se da će na taj način standard građana biti poboljšan. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Karadžić.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik dr Desanka Repac.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Desanka Repac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Cenjeni ministri u Vladi Republike Srbije, poštovane kolege, socijalno osiguranje je stara tema, kao što je staro i samo čovečanstvo. U obavljanju poslova registracije i vođenje jedinstvene baze podataka, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja rukovodi se načelima nezavisnosti, efikasnosti i ekonomičnosti.

S obzirom na stalne promene u društvu, u skladu sa ekonomskim razvojem Republike Srbije i međunarodnim standardima, u ovoj oblasti imamo kontinuiran proces izmene i dopuna određenih zakona.

Oblast socijalnog osiguranja je uređena i međunarodnim bilateralnim ugovorima o socijalnom osiguranju koje je Republika Srbija zaključila sa drugim zemljama, kao i konvencijama i aktima međunarodnih organizacija, kao što su Organizacija rada i Savet Evrope.

Osnovna prava iz Zakona penzijskog i invalidskog osiguranja garantovana su zakonom. Zakonom su predviđeni i obavezni vidovi zdravstvene zaštite za sve građane.

Republika Srbija je ekonomski stabilna zemlja, a među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi.

Paralelno sa ekonomskim jačanjem imamo i ulaganje u zdravstvo. To je strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije i Vlade AP Vojvodine.

Vlada AP Vojvodine od juna 2016. godine je uložila u zdravstvo 3,7 milijardi dinara. U 2018. godini u budžet za zdravstvo u AP Vojvodini je bilo uloženo 2,8 milijarde dinara za nabavku opreme, kao i za poboljšanje uslova za lečenje pacijenata. Ovo je veliki iskorak da se nadoknadi višegodišnje nedovoljno ulaganje u zdravstvo u AP Vojvodini. Sredstva su obuhvatila sve zdravstvene centre u AP Vojvodini, od Novog Sada, Subotice, Sombora, Pančeva, itd.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, doktorka Repac.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.

Aleksandra Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, budžet Republike Srbije za 2019. godinu predviđa nizak deficit i samim tim manju inflaciju, kao i stabilan kurs dinara.

Osnovna karakteristika budžeta je uravnoteženost i socijalni aspekt kroz povećanje plata, penzija i minimalne cene rada, koja će iznositi 27 hiljada dinara.

Ono što mene posebno raduje, jer dolazim iz najlepše banje u Srbiji, iz Vrnjačke Banje, je što su u budžetu opredeljena sredstva i ove godine za vaučere.

Naravno, i naši poljoprivrednici će i te kako osetiti benefit, jer je u budžetu predviđeno povećanje od 51,7 milijardi dinara, što iznosi negde oko 17,4%. Najveća povećanja su u razdelu za agrarna plaćanja i ona iznose 24,7%. To će biti ostvareno preko direktnih plaćanja, preko mera ruralnog razvoja, IPARD fondova, zaštite voda, ulaganje u protivgradnu zaštitu, oko 100 tih protivgradnih stanica.

Povećanje od 16% opredeljeno je za Ministarstvo zaštite životne sredine, za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda.

Upravo ova povećanja koja sam napomenula, kao i ona koja nisam pomenula, će, naravno, pokazati da su sprovedene reforme dale rezultate i da će već od 1. januara građani Republike Srbije videti upravo efekte tih reformi. Zahvaljujem se.