Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Kovačeviću.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Jasmina Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi ministri, cenjene kolege, poštovani građani, podnela sam amandman na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i u ovoj raspravi želim da se osvrnem i na ostalu problematiku koja je na današnjem dnevnom redu, zakone iz sfere finansija, a posebno na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

kao najvažniji zakon u godini.

Najvažnija stvar za nas je da naša privreda nastavi da raste na način na koji je rasla u periodu od kako je brigu o državi preuzela SNS. Tako se u budžetu, između ostalog, nalaze sredstva za nastavak radova na obilaznici oko Beograda, završetak puta Surčin – Obrenovac, izgradnja auto puta Obrenovac – LJig, put Preljina – Požega, Moravki koridor, itd.

Takođe, izdvojen je novaca za naučno – tehnološki park u Novom Sadu, digitalne učionice, izgradnju Data centra u Kragujevcu, kao i sredstva za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova.

Srbija se, nakon sprovedenih mera fiskalne konsolidacije i uspostavljanja ekonomske stabilnosti, nalazi na dobrom putu.

Kao primer realizacije ove politike pomenuću samo neke primere realizacije investicija i sveukupnog napretka iz sredine iz koje ja dolazim, iz grada Novog Sada u poslednjih godinu dana. Za saobraćaj je otvoren Žeželjev most, obnovljena je putna infrastruktura u Novom Sadu i prigradskim naseljima. Obavljeni su radovi na kanalizacionoj mreži u Novom Sadu i prigradskim naseljima. Obnavljaju se vrtići, škole, zgrada RTV-a, bolnice i sportski centri širom Novog Sada i prigradskih mesta.

Nabrajanje šta smo sve uradili, kako u gradu iz kog dolazim, tako u celoj Srbiji, moglo bi da traje danima i opet ne bismo stigli sve da pomenemo. Zemlji Srbiji potreban je razvoj i napredak i to je ono što realizuje SNS sa Aleksandrom Vučićem na čelu.

Treba nam očuvanje mira i stabilnost u svim oblastima. Ne treba nam žuti prsluk, žuto jeleče i sve ono što nose kao poruku takvim ponašanjem i nude nam kao alternativu Ramuševi pešadinci.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dragan Savkić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na efikasnost institucija socijalne zaštite“.

Kako je Centralni registar elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji je zasnovan na IT tehnologijama, neophodno je bilo obezbediti i zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji, kako bi se omogućilo efikasnije i brže ostvarivanje prava i ispoštovali zahtevi u pogledu elektronske razmene podataka državnih organa, odnosno razvoja e-uprave, a sve u cilju povećanja efikasnosti kako Centralnog registra, tako i drugih organa i organizacija, korisnika podataka iz Centralnog registra, a to će omogućiti bolje punjenje budžeta Republike Srbije za narednu godinu, tako da možemo očekivati da rast BDP-a u Republici Srbiji za 2019. godinu bude veći nego 2018. godine, a to je rezultat reformskih procesa koji su započeti 2014. godine, a koji su rezultirali sjajno u 2018. godini.

Rasterećenjem privrede, pre svega kroz smanjenje poreskih opterećenja rada, podstiče se rast i otvaranje novih radnih mesta. Uštede koje smo napravili kroz suficit u budžetu ostvaruju prostor za veće investicije za 2019. godinu, a sve ovo je rezultat ekonomski i socijalno odgovorne politike Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Krsto Janjušević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, uvažene kolege, odredbe ovog zakona su svakako u funkciji ekonomskog razvoja i Centralni registar je jedinstvena baza podataka. Podizanje nivoa kvaliteta i kontrole podataka su svakako u funkciji razvoja i rasta i još jedan razlog gde pokazujemo da, gde god možemo, stvaramo uslove za kreiranje novog rasta.

U Lučanima je napadnuta Nada Jovanović, žena koja ima 64 godine. Dobila je pesnicu u lice samo zato što podržava politiku koja kreira rast, samo zato što svima želi dobro, samo zato što podržava politiku koja je Lučanima obezbedila 500 miliona evra zaštite od poplava, koja podržava politiku koja je desnu obalu Bjelice zaštitila nasipom od 303,2 miliona dinara, levu obalu i naselje Đerać 75,2, politiku koja ulaže u namensku industriju „Milan Blagojević“.

Vladan Marković iz Užica, odbornik koji je preminuo od ujeda stršljena, doživeli smo da pročitamo od stručnjaka iz tzv. Saveza za Srbiju - kada mi nećemo da učinimo ništa, neka priroda učini svoje. Da li je to zato što se Vladan borio za Koridor 11 koji će na proleće krenuti ka njegovom Užicu i rekonstrukciju pruge Beograd – Bar?

Pesnica u lice Nade Jovanović je ucrtala jedini plan i program onih koji sebe zovu Savez za Srbiju. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Janjušević.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik LJiljana Malušić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima iz ministarstva, Vlada Republike Srbije kroz različite projekte doprinosi smanjenju siromaštva, smanjenju broja socijalnih slučajeva.

Naime, kroz programske aktivnosti, na primer, naknada za slučaj nezaposlenosti, obezbeđuje se ostvarivanje prava nezaposlenih lica po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti i to, pre svega, pravo na novčanu nadoknadu, pravo na zdravstveno osiguranje i pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje.

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja ima za cilj, pre svega, obezbeđivanje efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, zatim smanjenje troškova administracije i, na kraju, efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

Ekonomski napredak je osnov za finansiranje institucija socijalne zaštite. Socijalna pravda predstavlja jedno od osnovnih načela sadržanih u Ustavu Republike Srbije. Socijalna politika, ako je dobro koncipirana daje doprinos privrednom rastu, služi kao ekonomski stabilizator i štiti ljude od siromaštva, smanjuje broj socijalnih slučajeva.

Cilj Vlade Republike Srbije je prosperitet za sve građane, a to se postiže dobro vođenom socijalnom politikom. Socijalni aspekt je uz razvojni glavna karakteristika budžeta.

Set finansijskih zakona koji idu uz budžet treba da doprinesu postavljanju zdravih osnova za povećavanje standarda građana i smanjenje siromaštva.

S obzirom da smo zemlja pristupnica EU i da implementiramo u svoje zakonodavstvo direktive EU, Srbija je među prvim zemljama usvojila i program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike kao strateški dokument. Srbija je respektabilna zemlja u svetu i zato danas mi, otvorili smo preko 200 kompanija i zaposlili preko 300 hiljada ljudi. Tako smanjujemo broj siromašnih u Republici Srbiji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospođo Malušić.
Tatjana Macura, po amandmanu. Izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanički klub Slobodni poslanici
Biću jako kratka.

Zaista, ministre Đorđeviću, moram da poručim da su mame ljute. Ja moram da kažem koje su sve to žene ugrožene primenom lošeg zakona koji je stupio na snagu od jula ove godine. U pitanju su sve one mame koje imaju manje od 18 meseci radnog staža u svojim, nazovimo, radnim knjižicama. U pitanju sve mame koje imaju decu sa invaliditetom. U pitanju su sve mame koje su preduzetnice, a posebno one koje se bave pružanjem zdravstvenih usluga. U pitanju su sve one mame koje su najuspešnije među nama i koje imaju visoka primanja, zato što su to zaslužile. I na kraju, u pitanju su one žene koje mi nazivamo nevidljivim radnicama.

Zaista bi bilo dobro, dakle, bilo bi dobro da makar dobijemo neko preciznije uveravanje kada ćemo rešiti problem ovih žena u Srbiji. Dakle, kada možemo da očekujemo izmenu ovog zakona?

Ja se slažem da Vlada Srbije odvaja sredstva i da su neke grupe žena prepoznate. Međutim, to nije dovoljno. vi ste, sigurna sam u to, upućeni koliko je ovaj problem veliki.

Dakle, ja vas još jednom molim, u ime dobre prakse koju imamo, da mi pomognete, odnosno da nam pomognete i da nam kažete da li postoji prostor da se u 2019. godini da reši ovaj problem? Hvala.