Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.03.2019.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/55-19

20.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Samo bih molio, gospodine Bajatoviću, da mi kažete gde ste vi našli to – polazeći od prava itd, itd? Gledam sada ove dokumente o kojima razgovaramo, rezoluciju o Vojvodini, Predlog zakona o finansiranju AP Vojvodine, gde ste to pročitali? Gde ste pročitali?

(Dušan Bajatović: Kad ste predlagali.)

Gde ste pročitali?

(Dušan Bajatović: Imate genezu korišćenja istih stvari, kao što su…)

Uvaženi gospodine Bajatoviću, ovde ne govorimo o genezama, ne govorimo o programu LSDV, govorimo o dva vrlo konkretna dokumenta.

(Dušan Bajatović: Ako tako nastavite, imaćete dva, tri glasa u Skupštini Vojvodine.)

Ja zaista želim samo da predočim da je u pitanju dobra volja i namera u ovim dokumentima koji su vam predočeni.

(Dušan Bajatović: Zašto? Vi imate dobru volju, a mi nemamo?)

Uvaženi gospodine Bajatoviću, molim vas da pročitate ove dokumente, pa onda da razgovaramo, molim vas.

(Dušan Bajatović: Sve sam pročitao i podvukao.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Čanak.
Povreda Poslovnika, Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pokušavam kao potpredsednik da vam pomognem da ipak skrenem pažnju da je trebalo svi da budemo pripremljeni za ovu sednicu.

Očigledno ovde postoji nesporazum ili nerazumevanje onoga što gospodin Bajatović kaže i od strane predlagača ovog akta. Činjenica jeste i pretpostavljam da ste to hteli da kažete, gospodine Bajatoviću, da je Ustavni sud 2012. godine poništio, odnosno stavio van snage, finansiranje nadležnosti AP Vojvodine onako kako je bilo predviđeno Statutom. To je dovoljan razlog da ovakav zakon nikako ne može ni da se stavi na dnevni red. Znate, ne možemo mi sad, imamo Ustav, pa neko donese nešto neustavno, pa onda Ustavni sud kaže da je to neustavno i mi sad uporno – e, mi sad hoćemo opet. Dakle, to je samo jedan od razloga, ta činjenica da je 2012. godine Ustavni sud stavio van snage odredbe Statuta AP Vojvodine, gde je bilo propisano finansiranje nadležnosti.

Kada govorimo o ovom predlogu, nemoguće je, na način kako je predloženo u ovom zakonu, čak i da nemamo ovu smetnju od strane odluke Ustavnog suda, kako je moguće, recimo, da se PDV izračunava na nivou AP Vojvodine? Pa ko je i u srednju ekonomsku školu išao, zna da to nije moguće. Znate, ni u državama koje imaju neku federalnu organizaciju ne može se PDV računati na osnovu neke tamo, bilo koje jedinice, znači, ne može ni na delu AP Vojvodine, nego može samo na nivou cele Srbije. Ovo sam samo htela čisto malo da bi se usmerila dalja diskusija. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni? Ne. Hvala.
Reč ima Neđo Jovanović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Član 107. Poslovnika.

Imajući u vidu da se daje jedna vrsta tumačenja čak i Ustava, koje je pravno nedopustivo, a u svakom slučaju neprimereno za ovu sednicu, morao sam da reagujem sa jednim pitanjem i konstatacijom.

Gospodin Čanak se poziva na član 182. Ustava Republike Srbije i kaže da u tom stavu 1. člana 82, pomenuli ste 182, i to je tačno, da su autonomne pokrajine autonomne teritorijalne zajednice, gospodine Čanak. Ne 184, nego 182, da se razumemo. E sad, imajući u vidu da kažete: „teritorija“, teritorija kao pojam, a naročito ustavno određenje, jako je kompleksno i široko. Teritorijalna zajednica i teritorija nisu isto. Da ste naveli bilo gde u predlogu, bilo zakona, bilo rezolucije, da ste naveli da se radi o teritoriji u administrativnim granicama ili na bilo koji način odredili bliže teritoriju, onda bi to bilo razumljivo. Ovako nas dovodite u jednu vrstu rizika, rizika da komentarišemo nešto protiv čega smo izričito protiv i bićemo protiv, a to se prevodi na prost, jednostavni jezik. Kažete – teritorija, bez određenja, koja, kolika i gde. Ako je teritorija AP Vojvodine, ona je omeđena administrativnim granicama. Ako je teritorija bilo koje lokalne samouprave, takođe postoje administrativne granice. O kojoj teritoriji govorite?

Dalje, zaboravljate da je u članu 1. tog istog Ustava, pa ako ne znate vi, kako ćemo da znamo mi?

(Nenad Čanak: To je Bajatović rekao, nisam ja.)

Nije tačno, niste u pravu, gospodine Čanak. Bajatović je bio vrlo određen i dao vam je jednu kritiku koja je, po meni, krajnje opravdana.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Vreme.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Izvinjavam se, samo još jedna rečenica.
Zbog čega se prema tome vi ne određujete na adekvatan način, to je opet vaš problem. U članu 1. Ustava, i to je poslednje što ću reći, Republika Srbija je država srpskog naroda i svih građana i to je početna stavka koja se vezuje za ono što treba da imate u vidu kada obrazlažete i rezoluciju i zakon o finansiranju AP Vojvodine. Zahvaljujem se.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jovanoviću.
Smatram da nisam povredio Poslovnik.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje? Ne.
Hvala.
Gospodin Nenad Čanak ima reč. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Osnovni nesporazum, koliko vidim, u tome je što je gospodin Bajatović komentarisao neke prethodne dokumente, a ne ove konkretne, jer ovde ni u Predlogu zakona o finansiranju ni u Predlogu rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini ne postoji reč: „teritorija“, nema je nigde. U pitanju je nešto sasvim drugo. Statut koji je bio proglašen neustavnim od strane Ustavnog suda je promenjen. Posle promene Statuta napravljen je ovaj predlog, kao što sam rekao, koji je promovisan 20. februara 2015. godine u Izvršnom veću AP Vojvodine i to nema nikakve veze jedno sa drugim. Upravo o tome se radi. Tako da se mi ovde sada udaljavamo od osnovne ideje koju smo imali kada smo predlagali ovo. Znači, da upotrebimo jedan usaglašen i balansiran dokument o kome sam govorio, da se izađe iz neustavnog stanja nastalog nedonošenjem zakona o finansiranju Vojvodine, koji je po Ustavu morao biti donet do 31. decembra 2008. godine. Samo o tome govorim.

Teritoriju je prvi put spomenuo gospodin Bajatović, ponoviću, aludirajući na neke prethodne dokumente, verovatno i taj statut koji je proglašen neustavnim, pa je u istoj ovoj Skupštini 2014. godine bila data saglasnost za taj novi statut.

U tom smislu, mislim da je ovde čist nesporazum u pitanju, jer ja ne vidim gde se u ovim dokumentima, ja vas molim da mi pokažete gde u ovim dokumentima se nalazi bilo šta što mislite da je u tom smislu pogrešno i da se spominje neka teritorija.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Čanak.
Pravo na repliku ima dr Vladimir Orlić. Izvolite.