Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Amandmanom na član 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, poslanička grupa SRS je predložila izmenu ovog člana. Članom 7. predlagač želi da izmeni član 23. osnovnog zakona koji se odnosi na radnu dozvolu za zapošljavanje. Poslanička grupa SRS je predložila ovim amandmanom izmenu u članu 23. osnovnog zakona u stavu 2. tačka 2, i to tako što će sada glasiti – dokaz da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti u slučaju kada je potrebno prilikom registracije kod nadležnih organa.

Naše mišljenje je da stranac koji namerava da se u Republici Srbiji bavi preduzetništvom ne treba da se obavezuje na način kako je to u postojećem članu zakona propisano. Predstavnici vlasti Republike Srbije koji su pred poslanike Narodne skupštine izašli sa ovim predlogom najavili su kao osnovni razlog za donošenje ovog zakona preciziranje odredbi zakona, kojima se vrši pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola za rad, a u cilju daljeg razvijanja povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija.

Sada kada se usvajaju ove izmene zakona treba imati još jednu bitnu stvar u vidu. Treba usvojiti što kvalitetniji tekst zakona, jer će za koju godinu Srbiji zaista biti potreban veći broj stranaca koji će raditi, jer ako se nastavi ovaj trend odlaska mladih i obrazovanih ljudi iz Srbije, koji je prisutan u poslednjih nekoliko godina, jedino rešenje će biti zapošljavanje stranaca. Većina srpske mladosti i pameti svoj posao uveliko traži i nalazi van Srbije, jer su svuda u okruženju mnogo povoljniji uslovi za rad. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Ljubenoviću.
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč?
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Reč ima Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, svi znamo kako je Bil Gejts došao do bogatstva, između ostalog koristio i stranu radnu snagu, ali je on 95% svog bogatstva poklonio siromašnima.

Dragan Đilas je više od 95% svog bogatstva oteo od siromašnih. Ja nemam ništa protiv da prikupi pet miliona ljudi i ono za šta se u protestima zalažu. Bio bi red da poput Bila Gejtsa, koji je nesumnjivo zaradio taj novac, da svakome od njih da po 100 evra. To je tačno onih 500 miliona evra koje je opljačkao od tih istih građana i sada multimilioner, bogataš, poziva milione na revoluciju. Dame i gospodo nije u redu da on daje samo Mariniki i Boškiću. Bilo bi u redu da podeli svima svoje enormno bogatstvo.

Boškić bi trebao da zna, kao pravoslavac, da mu je džabe materijalno bogatstvo ako je duhovno bankrotirao. Boškić Ljotić, Vuk Jeremić, reis efendija Vuk potomak i drugi ne razmišljaju više glavom, već novčanikom. Dakle, oni bi trebali da znaju da su duhovno bankrotirali, ali Boškiću i ekipi je jedino bitno da od Đilasa ne dobijaju sitno. Zato ja tvrdim da pre nego što je razvalio srpske Dveri Boškić Ljotić je imao ovaj znak, tri spojena prsta u ime pravoslavlja, a sada mu je znak bitno da ne dobije od Đilasa sitno. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Želim da se zahvalim za današnji rad.
Sa radom nastavljamo sutra u 10.00 časova. Hvala.