Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2019.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

6. dan rada

21.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 11:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proisteklog iz krivičnog dela
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
 • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
 • Zakon o sprečavanju korupcije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije i Export-Import banke
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze, na teritoriji Republike Srbije, između Vlade Republike Srbije i Export-Import banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 93 narodna poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 133 narodna poslanika i da time ispunjavamo uslove za dalji rad.
  Obaveštavam vas da je danas sprečena da sednici prisustvuje poslanica Marijana Maraš.
  Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 1. do 15. dnevnog reda.
  Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim Igora Jurića, osnivača Fondacije „Tijane Jurić“, i Ivana Jovanovića, novinara redakcije „Blica“.
  (Aplauz.)
  Poštovani poslanici, Fondacija „Tijane Jurić“ u saradnji sa redakcijom „Blica“ pokrenula je inicijativu za izmene Krivičnog zakonika, tokom koje je sakupljeno 158.460 potpisa građana. Molim vas da još jednom u ime građana Srbije pozdravimo osnivača Fondacije i da se zahvalimo građanima Srbije na ovoj inicijativi.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 1. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
  Stavljam na glasanje njegov predlog.
  Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 6.
  Zaključujem glasanje: za – devet poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radeta na član 6.
  Zaključujem glasanje: za – 11 poslanika
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Stevanovića i Vladimira Đurića na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 10.
  Zaključujem glasanje: za – 10 poslanika
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 10.
  Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman poslanice Ružice Nikolić na član 11.
  Zaključujem glasanje.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 11.
  Zaključujem glasanje: za – 14 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 15.
  Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman poslanika Aleksandra Šešelja na član 15.
  Zaključujem glasanje: za – 14 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman poslanika Mome Čolakovića na član 16.
  Zaključujem glasanje.
  Da ponovimo glasanje za amandman poslanika Mome Čolakovića, jer pokazuje da niko nije glasao, a poslanici su glasali.
  Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. poslanika Vjerice Radete.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman poslanika Miljana Damjanovića na član 16.
  Zaključujem glasanje: za – 12 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. poslanika Božidara Delića.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. poslanika Petra Jojića.Zaključujem glasanje: za – 18 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. poslanika Zorana Despotovića.
  Zaključujem glasanje: za – 14 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman poslanika Tomislava Ljubenovića na član 16.
  Zaključujem glasanje: za – 11 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. poslanika Milorada Mirčića.
  Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Ljiljane Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Vesne Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Marine Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Momčila Mandića.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Miroslave Stanković Đuričić.
  Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 16.
  Zaključujem glasanje: za – 14 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Aleksandre Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Dubravka Bojića.
  Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Ružice Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Nikole Savića.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 16.
  Zaključujem glasanje: za – 17 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 16.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Nataše Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Filipa Stojanovića.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 17.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. Aleksandra Šešelja.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 18. predlaže dodavanje novih čl. 18a i 18b koje je podneo poslanik Momo Čolaković.
  Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. Marijana Rističevića.
  Zaključujem glasanje: za – šest poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. Moma Čolakovića.
  Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. Srete Perića.
  Zaključujem glasanje: za – 17 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29, sa ispravkom, Neđe Jovanovića.
  Zaključujem glasanje: za – osam poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30, sa ispravkom, Neđe Jovanovića.
  Zaključujem glasanje: za – 13 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. Nemanje Šarovića.
  Zaključujem glasanje: za – 14 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. Vjerice Radete.
  Zaključujem glasanje: za – 17 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 159 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Marijana Rističevića.
  Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Vjerice Radete.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. Aleksandra Šešelja.
  Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. Srete Perića.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 15 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku.
  Prelazimo na treću tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o sprečavanju korupcije, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 15 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Marijana Rističevića.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Vjerice Radete.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Nataše Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo četiri narodna poslanika.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Marijan Riatičević.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo pet narodnih poslanika.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela narodni poslanik Gordan Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo – 15 poslanika.
  Amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo pet narodnih poslanika.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: protiv jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - šest narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za - 15 narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - tri narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv jedan narodni poslanik.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv jedan narodni poslanik.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – šest narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje, ponavljam glasanje.
  Zaključujem glasanje: 14 narodnih poslanika.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 12 narodnih poslanika.
  Nije prihvaćen ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 24. dodaju naziv iznad člana i član 24a, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za - 16 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naziv iznad člana i član 29. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - tri narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za - 16 narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za - 15 narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naziv iznad člana i član 35. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 35. dodaju novi članovi 35a, 35b i 35v, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: za – protiv jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: jedan glas protiv.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 38. dodaju naziv iznad člana i novi član 38a koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podnela poslanička grupa SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: za – 13 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – 13 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji je podnela poslanička grupa SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 65. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji je podnela poslanička grupa SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 77. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 80. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 88. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – 17 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 93. koji je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
  Zaključujem glasanje: za – 14 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 94. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 95. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 96. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 97. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 98. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 99. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – 13 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 100. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 101. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 11 poslanika.
  Hoćete da ponovimo? Može.
  Za – 14 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 108. koji je podnela poslanička grupa SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 109. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 110. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 114. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 17 poslanika.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o sprečavanju korupcije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 17 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o sprečavanju korupcije.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 17 poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 16 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.
  Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u načelu.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu sa 140 glasova za.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 16.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 16.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 10.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 15.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – 18.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 19.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 15.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – 17.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9, sa ispravkom, koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – 13.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – 19.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – 14.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13, sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – 17.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – 17.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 16 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica Kelebija, između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao zajmoprimca i kineske Eksport-Import banke kao zajmodavca, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koji predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Eksport-Import banke, kao zajmodavca, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 156, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora – Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora – unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na tačke 14. i 15.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.
  Narodna poslanica Vjerica Radeta, na sednici 20. maja u 15 časova i 54 minuta, ukazala je na povredu Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite o tome.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Narodna poslanica Vjerica Radeta, na sednici 20. maja u 16 časova i četiri minuta, ukazala je na povredu člana 27. stav 1.
  Molim da odlučite o ovoj povredi.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Hvala.