Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama.
Za reč se javio prof. dr Miladin Ševarlić. Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala lepo.

Ja sam razočaran što u odnosu na načelnu raspravu kada sam postavio određena pitanja, za koja je potpredsednica Vlade i ministarka, rekla da ću dobiti odgovore. Do danas nisam dobio odgovore, da bih te odgovore mogao da koristim u ovoj raspravi.

Imajući u vidu da je Srbija od 1960. do 2012. godine izgubila milion i po hektara sa jedne strane i činjenicu da za jedan santimetar orničnog sloja potrebno je minimum hiljadu do 25 hiljada godina u zavisnosti od podloge da se formira u prirodi, dakle za 60 santimetara orničnog sloja treba između 60 hiljada i milion i po godina, odnosno ako je prosečna starost stanovništva između 800 i 20 hiljada generacija.

Dakle, kada procenjujemo vrednost zemljišta kao majku svih stvari, treba da imamo u vidu koja je korist za 20 hiljada narednih generacija. S tim u vezi, pošto je ministarka u načelnoj raspravi rekla da postoji projekat, tražio sam koliko će hektara zemljišta poljoprivrednog biti izuzeta i njegovu strukturu. Ako se radi o priobalju Morava, onda je to zemljište između prve i treće klase i spada u red posebno zaštićenih klasa zemljišta. To je jedno pitanje.

Drugo, da li na tom području ima zemljišta koje je sertificirano za organsku poljoprivredu, jel tu treba da protekne još i rok od pet godina ako se radi njivskim kulturama, da bi se ponovo neko zemljište privelo organskoj poljoprivredi.

Imajući u vidu sve to, mislim da rasprava bez ovih podataka i pored činjenice da smo mi svi zainteresovani za izgradnju autoputeva, posebno ja, jer sam rodom iz Preljine, ali imajući u vidu interes vlasnika tog zemljišta, nemogućnost uređenja većih zalivnih sistema na tom području koje će biti ispresecano tim koridorom, nema podataka da su postojale alternativne trase i koji su razlozi da te alternativne trase po brdima ne idu, jer između Čačka i Kraljeva, odnosno Adrana nema nijednog izlaza, odnosno Preljine pardon, i Jadrana nema nijednog izlaza, čak ni izlaza kod Mrčajevaca za jedan magistralni put koji povezuje Mrčajevce i Ravni Gaj, odnosno Kragujevac, itd.

Mislim da je bilo dosta pitanja na koja nismo dobili odgovore. Jedno od pitanja je recimo i kako će biti regulisano post faktum, znači posle otpočinjanja radova, pitanje ako je slučajno obuhvaćeno, ja ne znam da li jeste ili nije, zemljište koje služi kao ogledno dobro Agronomskog fakulteta u Čačku. Kako će generacije studenata da završe studije, a da ne bude regulisano to pitanje unapred i da im se unapred ne obezbedi zemljište za obavljanje prakse. Hvala na vremenu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala prof. Ševarliću.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Zahvaljujem se svim narodnim poslanicima na učešću u radu, naravno potpredsednici Vlade, Zorani Mihajlović na posvećenosti i vrednoći da nam izgradi taj autoput.
Mi nastavljamo sa radom u 13.30 časova. Dakle, dajemo pauzu od desetak minuta.
Nastavljamo sa radom, 3. tačka dnevnog reda, pretres u pojedinostima, Predlog zakona o komunalnoj miliciji. Hvala.
(Posle pauze.)