Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 91 narodni poslanik, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Milisav Petronijević, Ivan Bauer, Branimir Jovanović, Đorđe Milićević i Stefana Miladinović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres o pojedinostima o drugoj tački dnevnog reda – Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonica Pojate-Preljina.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva i saobraćajne infrastrukture sa saradnicima.
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, kao i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Pisanim putem amandman na član 17. povukli su narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 3. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Predstavnik predlagača, na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Koleginica Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Pre nego što pređem konkretno na ovaj amandman 3, želim da kažem da je po Predlogu ovog zakona o utvrđivanju javnog interesa sa posebnim postupcima, radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761 podneto 28 amandmana na Odboru, ali da je u utvrđena potreba da na Predlog zakona Odbor treba da podnese određene amandmane koji se odnose, pogotovo kad pričamo o članu 3, da se spisak nepokretnosti kojima može biti utvrđen javni interes za eksproprijaciju se proširuje na nepokretnosti koje podrazumevaju obezbeđenje građevinskog materijala, kao i izgradnju privremenih objekata u funkciji izgradnje glavnog objekta.

Inače, svi amandmani praktično treba da pomognu boljem i jasnijem definisanju kompletnog ovog projekta radi efikasnijeg sprovođenja samog projekta i očito je da nije dovoljno samo jedno ministarstvo, nego cela Vlada i više ministarstava učestvuje u realizaciji ovako važnih i strateških projekata.

Zahvaljujem se ministarski što je bila na Odboru, prihvatila ove amandmane, odnosno što smo zajedničko došli do ovih rešenja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Činjenica da je Odbor podneo tri amandmana u nekim bitnim oblastima govori o tome koliko je predlog Vlade bio zapravo nepripremljen, koliko je loš i to se uklapa u ono o čemu smo govorili o načelnoj raspravi, o čemu ćemo nastaviti i danas.

Ovaj amandman na član 3. je posebno interesantan, jer kaže u obrazloženju – ovim amandmanom se upotpunjuje navedena odredba u Predlogu zakona tako što se utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti omogućava i za eksproprijaciju nepokretnosti potrebnih za obezbeđivanje građevinskog materijala za pozajmište, odlaganje, kamenolome, odlagališta itd. sve to na Moravskom koridoru.

Ovo je vrlo interesantno, prvo sa jedne strane kako je Vlada kao predlagač mislila da radi ove poslove, a da nije obezbeđeno zemljište i za ove namene, to je jedna stvar.

Druga stvar, da li je ovo ono o čemu sam govorila i na šta sam upozorila gospođu Mihajlović da se ne desi ono što je već i sama rekla da je sretala kod gradnje ovih već završenih koridora ili ovih koji su u radu, da neki ljudi imaju negde neke parcele koje bi bilo lepo dati na privremeno korišćenje državi radi, evo, ovih namena koje otprilike ne znače ništa, jer mi imamo u zakonu predviđene i te privremene eksproprijacije. Ovo je nešto posebno, ovo je lek specijalis u okviru lek specijalisa.

Ovo budite sigurni, nisu čista posla, amandman smo dobili juče, bilo je malo vremena da bismo prošli kroz trasu i utvrdili o čemu se radi, ali bože zdravlja, javnost će biti upoznat sa tim.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč?

Izvolite koleginice.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da, želim reč gospodine Arsiću.

Zamislite kakva slučajnost da mi današnji dan i rasprava o ovim amandmanima počne tako što na stepeništu Skupštine naletim na ovog Kajla Skota, američkog ambasadora, glavnog lobistu za ovaj posao. Gledam da li vodi za ručicu ministarku ili ona njega, ali da počnemo od početka.

Da bi se izvršila eksproprijacija kako je ovde navedeno u članu 3. sa pratećom, a mi tražimo reč da se potrebnom briše, normalno da je potrebna infrastruktura. Sada, dolazimo do toga gospođo Mihajlović, na pojedinoj problematičnoj deonici ovog Moravskog koridora kakva je ta infrastruktura, kakvo je to zemljište i pitaću vas za neke konkretne stvari.

Vi ste više puta rekli da je ovo idealna prilika, naravno uz ovaj posao koji je Skot izlobirao, da ga „Behtel Enka“ radi za 300 miliona evra više, da će to biti idealna prilika da se čitav tok Zapadne Morave i ono plavno područje sada uredi, pritoke te reke i svi problemi reše koji postoje godinama.

Ne znam da li se vi sećate kada ste se prvi put pojavili ovde u ovom mandatu, mi smo prilikom jednog seta vaših zakona postavljali pitanje i vama, a i ministru Nedimoviću, zašto niste rešili, vi ste ministar u Vladi za tu oblast, probleme koje meštani, koji će biti predmet njihova zemlja u selima u dolini Zapadne Morave, eksproprijaciju, znači vi i Vlada Republike Srbije, pogotovo vaše ministarstvo, za one parcele kojima je reka Morava, ne menjajući svoj tok prirodnim putem, već zbog pesak i šljunak mafije odnela njihovu zemlju.

Sad zamislite vi, dame i gospodo narodni poslanici, da tamo žive vaši rođaci, prijatelji, neki kumovi, srodnici, doći će u situaciju ti ljudi, prvo još uvek nagađaju na čitavoj deonici od Kraljeva do Čačka kuda će to da ide. Kažete, prošlog puta je bila ova mapa ovde i ukradoste mi pet minuta, gospodine Arsiću, pa niste hteli da mi date da koristim onu mapu, setite se šta ste sve radili pre nekoliko dana. Evo, na ovoj ovde ucrtanoj vidi se, ali lepo ste rekli, tek u toku jula meseca kompletna i prateća dokumentacija i kompletan projekat će biti gotov, usvojen na Vladi i uradiće stručne službe. Znači, oni i dan danas ne znaju, za razliku od ovih gde je već otpočeo taj proces od Pojata do Kruševca, pojma ti ljudi nemaju kuda će da prođe autoput.

Znate, sad je recimo u Mrčajevcima čuvena varošica, a da ste sada tamo glavna tema je, ja garantujem, među meštanima i onima na pijaci, onim lokalnim kafanicama, kuda će da prođe autoput. Znate šta je njihov problem? Problem je što jedno takvo mesto, po ovome ovde kako stoji nema isključenja. Tu nema petlje. Vi sada dolazite iz pravca Kragujevca i hoćete da se uključite na Moravski koridor onda morate da idete, ili je drugačije, a vi znate ali to se ovde ne vidi. Recite nam i vi i vaši saradnici kako će to da se desi.

E, sad, gospođo Mihajlović, ko će ove ljude da obešteti pre ovog procesa kuda treba da prođe ova trasa? Osnovali su udruženje, podneli su nadležnim državnim organima i „Srbijavodama“ i vašem ministarstvu i Vladi Republike Srbije zahtev da se izađe na teren i lokalnoj samoupravi grada Čačka, pa i grada Kraljeva, da ne nabrajam ta sela, ali najrizičniji primeri su u selima Katrga i Obrva, gde ljudi koji vekovima imaju, decenijama, svoje zemljište upisano na ime tog i tog, katastarska parcela ta i ta, sada je pod vodom ili je sa druge strane ili je tu šljunak. Reći ćete možda isto kao i onaj nesrećni Velimir Ilić koji je rekao – ajde, kraduckajte malo, 2005. ili 2006. kad smo ga to pitali, on kaže - pa, šta da radimo, reka je to, ona menja svoj tok. Nije nego je mafija, koja nije sprečena, potkopala korito reke, stvorena je takva erozija zemljišta zbog toga smo imali i poplave u ova dva sela, da vam ja to kažem odgovorno, u pojedinim delovima, zato što decenijama, godinama niko nije vodio računa.

Sad smo došli do ovog projekta Moravskog koridora i ovog posla i tek sada će te stvari da se rešavaju. Da biste ponudili ljudima i opredelili tu cenu koju ćete da im date, znate i ovde se kaže, evo u ovom članu ovde, koja ne sme da bude manja od tržišne, zamislite vi kako bi vama bilo da vi niste mogli da koristite, zamislite se vi gospodine Arsiću, vi ste ekonomski ekspert, da niste mogli da koristite tu zemlju. Znači, ona nije imala nikakvu tržišnu vrednost, niste mogli da prihodujete ništa, da posejte, da posadite, godinama ste ostali bez toga.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Katarina Rakić.
Izvolite koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, ja bih vas samo podsetila da danas ovde govorimo o zakonu u pojedinostima i volela bih samo da vas vratim na temu, na amandman, imali smo pre neki dan dosta vremena, čak ste, mogu slobodno da kažem, i poklonili dosta vremena nekim strankama koji to vreme nisu dobili na izborima kada u stvari i dobijamo vreme za govor u Skupštini.

Što se tiče posebno prethodnog amandmana, na ovakav način nećemo imati danas ozbiljnu raspravu ako ćemo u svakom govoru govoriti uopšteno i ponovo ponavljati priču od ponedeljka kada smo govorili o zakonu u načelu.

Tako da vas molim, ako želite da danas imamo jednu ozbiljnu raspravu o amandmanima, govorimo o svakom amandmanu na onakav način po redosledu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pređite na amandman koleginice Rakić.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Mene upozoravate, ja ću svakako preći na amandman.
Što se tiče ovog amandmana, zatraženo je da se jedna reč briše, a ja ću vam sada pročitati iz konteksta, Moravski koridor sa pratećom potrebnom infrastrukturom. Znači, ovde je zatraženo da se reč – potrebna briše. U stvari, ovde je traženo samo vreme za govor. Jedna reč manje-više ovde zaista ne menja nikakvu suštinu. Ono što smo čuli u ponedeljak, odnosno u utorak kada je bila rasprava u načelu jeste da je sam postupak, odnosno sam projekat dobar, a da zakon ne valja.
Ono što bih ja uradila da meni zakon ne valja, a imala bih apsolutno pravo na to, ja bih podnela na svaki član amandman da brišem ceo član i da napišem ono šta meni odgovara. Ni po ovom amandmanu na ovaj član, ni po ostalim ja ne vidim da se ovde ikome u suštini nešto ne dopada, da bi nešto promenili. Ovakvo brisanje reči, menjanje konteksta, lektura, pravno-tehnička redakcija uopšte ne ukazuje na to da se poslanicima opozicije ovaj zakon ne dopada i da je neprihvatljiv. Hvala vam.