Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Markoviću.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kada sam videla da ovaj amandman nije prihvaćen i još pročitala obrazloženje, nametnuo se jedan logičan zaključak. Ministar Zorana Mihajlović vređa narodne poslanike, ona je ovde samo da prođe kroz Skupštinu formalno i jedva čeka da se ovaj posao završi, da se „Behtel“ dočepa 300 milijardi evra koje će podeliti s njom i to je suština njenog rada ovde.

Evo obrazloženja zašto tvrdim da je tako. Kada smo govorili u načelnoj raspravi i članu 5. gde su „Srbijavode“ određene kao korisnik eksproprijacije za izvođenje radova na regulaciji vodotoka sliva reke Morave, tada je gospođa Mihajlović rekla, na našu primedbu da se mora rešiti problem nestalih parcela koje su nestale, Nataša ja malopre govorila o tome, zbog mafijaške krađe šljunka iz sliva reke Morave, ne samo sad, govorimo o reci Moravi, ali to je prisutno i u drugim krajevima i u drugim vodotokovima u Srbiji, ali na reci Moravi posebno. Tada je Zorana Mihajlović rekla da ona zna za taj problem i da je verovatno ovo momenat da se taj problem reši. Onda je rekla da amandman ne može da prihvati, a mi smo amandmanom tražili da se to reši, da „Srbijavode“ taj problem reše, pre nego što se uđe u postupak eksproprijacije. Onda je ona rekla da se ne prihvata amandman iz razloga što je postupak eksproprijacije poseban postupak, šta to znači, kada se vodi u odnosu na upisanog vlasnika nepokretnosti kojim se rešavaju imovinsko-pravni odnosi potrebni za pribavljanje građevinske dozvole.

Ovo je malo zbrljano i zbrkano, suštinski zna se šta je eksproprijacija. Ali, kaže, ukoliko na nekoj predmetnoj parceli postoji zahtev vlasnika za naknadu štete koja je nastala iskopavanjem šljunka, kako se navodi u ovom amandmanu, u tom slučaju radi se o obligacionom odnosu između vlasnika i lica koje je štetu pričinilo. Sad bi ovde čovek mogao da zaključi, čovek pravnik bi mogao da zaključi da su ta lica u obligacionom odnosu, da imaju nekakav ugovor ti vlasnici parcela sa onim ko im je krao šljunak. To zaista nema veze sa mozgom.

Dalje, znate li vi šta je ovde suštinski problem? Jedna vrsta problema je ovo što je govorila koleginica Nataša Jovanović, da su ljudima nestale parcele, da su ljudima nestali ari i hektari vlasništva njihovih parcela, ne zato što je to uradila priroda sa Moravom, nego zato što su to uradili kriminalci sa lokala duž toka reke i sliva reke Morave.

Šta se dalje desilo? Ti ljudi u međuvremenu plaćaju porez na tu zemlju koju nemaju ni fizički, ne da ne mogu da je obrađuju, nego je nemaju ni fizički, a s druge strane plaćaju takođe, zamislite apsurda, neku naknadu za odvodnjavanje, a njihova parcela duboko u vodi i sad još plaćaju i za njeno odvodnjavanje.

E sad, šta još ovde može biti ozbiljan problem gde će štetu imati ne samo ti ljudi, nego će štetu imati budžet Republike Srbije. Gospođo Mihajlović, ovo vaši saradnici pre svega moraju da čuju, ako vi eksproprišete, što je normalno, parcelu na osnovu vlasničkog lista, ova mapa ovde koju ste nam ovde pokazivali pokazuje veliki broj parcela koje ne postoje, koje su u Moravi, a one su vama deo koridora i vi ćete onda pozvati nekoga ko je vlasnik te parcele da izvršite eksproprijaciju, taj neko zna da je njegova parcela u Moravi, on će prihvatiti eksproprijaciju, prihvatiće naknadu koju god vi budete odredili, a vi ćete faktički na terenu eksproprisati parcelu koja je pored te, za koju nemate vlasnički list, koja nije na ovoj mapi, pažljivo sam mapu pogledala i onda će taj neko kad mu uđete u parcelu doći da kaže – hej, da li ste vi normalni, kako mi možete uzeti parcelu, kad nije vršen nikakav postupak? Onda ćete morati i tom čoveku, tom vlasniku, tom pravnom ili fizičkom licu da platite tu parcelu. Normalno je da morate da platite.

A ako je vama ovo smešno, smejaćemo se mi vama kad budemo imali ove slučajeve na terenu.

Tvrdim vam da je ovo tačno. Tvrdim vam da vam Koridor ide parcelama koje su voda, parcelama koje su Morava, a vi nećete uzimati Moravu za koridor, nego parcele koje idu pored Morave. Pa vi samo odbijajte naše amandmane, a videćete kako će ovaj problem da se reši i neće ovde biti na kraju samo problem krađe 300 milijarde evra koje ste sa "Behtelom" ukrali, nego će biti mnogo više problema sa ljudima koji imaju parcele duž ovog Moravskog koridora.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima koleginica Katarina Rakić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Evo, predlagač amandmana je rekao da je ovo smešno, da se ministarka smeje, a ja bih dodala da ovo što je ona govorila nije smešno nego strašno i zaista, ako bi ovako bilo kako je ona to prenela, zaista bi bilo strašno. Ali, na svu sreću, u jednoj ozbiljnoj državi, naravno da niti je tako, niti će tako biti.

Evo, ja ću sada objasniti ono što je u obrazloženju rečeno i ono što sam ja kao pravnik razumela, a možemo razgovarati o tome da možda postoje i neka drugačija mišljenja, a da nisu u pravu.

Članom 5. određeno je Javno preduzeće "Srbija vode" za korisnika eksproprijacije. Znači, za korisnika, nekog ko će tek koristiti tu zemlju koja se bude ekspropriisala. Sada je ta zemlja zemlja privatnih vlasnika. Evo, ja ću vam dati primer, pošto je jedna od prethodnih govornika rekla - zamislite da vama prođe put kroz parcelu. Pa, ja bih jedva čekala da meni put prođe kroz parcelu, pre svega što bi onda to mesto gde ja živim svakako dobilo mnogo od tog puta, a svakako mi ne bi oduzeli tu parcelu, nego bi svakako platili tržišnu cenu, a kasnije bih i ja i svoje mesto imali mnogo toga dobrog, došli bi novi investitori i svakako bih zaposlila mesto i da ne govorim još mnogo toga što sam govorila u načelnoj raspravi, da ne budem sada ista kao oni, a zamerila sam na početku na tome.

Što se tiče samog amandmana, dodat je stav, odnosno predloženo je da se doda stav koji kaže da "Srbija vode", kao budući korisnik te zemlje koja treba da bude ekspropisana, treba da reši imovinsko-pravne odnose tih građana kojima je neko kopao šljunak na parceli i onda su one nestale. Ja vas sad pitam da li biste vi, da li bih ja, da li bi bilo ko od nas danas, da mu neko radi nešto na parceli, sedeo i gledao kako mu parcela nestaje i čekao da tu prođe put, da Morava skrene, da mu zauzme, pa da traži odštetu? Ne, ja kada bih videla da neko radi na mojoj parceli, ja bih sama rešavala situaciju, ne bih čekala da neko ekspropiše zemlju, da dođe korisnik neki, pa da taj korisnik rešava u moje ime. To je apsolutno besmisleno.

Ono što je rečeno u odgovoru jeste ono što je i logično, da se ekspropišu parcele onakve kakve su viđene i da trenutni korisnik naravno ne može rešavati nešto što je bio posao vas kao privatnog lica da rešavate. Po meni je to zaista besmisleno i ja sam to tako razumela.

Naravno, ponavljam priču sa početka amandmana, ono što ste vi rekli, zaista bi bilo strašno tako da bude i zaista se slažem sa tim. Ali, poenta ovog zakona nije da bilo koga prevari, da bilo koga ošteti…

(Vjerica Radeta: Zakuni se.)

… a time u prilog govori to da će 46 kilometara vodotoka biti uređeno jednom za svagda, da nismo zaboravili 2014. godinu, katastrofalne poplave u ovom kraju.

Znači, ako ovim zakonom ne uradimo nešto dobro za budućnost ovog kraja, svakako se neće uraditi ništa loše. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, koleginica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo o ovom zakonu, i u načelnoj raspravi smo, a i danas ćemo raspravljati vrlo ozbiljno i stručno. Ono što navodimo kao primere koji će se dešavati u praksi, nažalost je nešto što će se zaista i sigurno dešavati.

Ovde sada imamo problem koleginice koja pokušava da se na sve moguće načine dodvori Zorani Mihajlović, ne znam iz kog razloga, ali moram da joj kažem da koliko mi imamo informaciju, Zorana ne radi na svojim društvenim mrežama, to joj rade neki drugi, tako da džabe onoliki lajkovi.

Ali, ja kao diplomirani pravnik koja je 17 godina radila postupke eksproprijacije, obećavam da više neću replicirati pravniku koji kaže da je parcela ekspropisana ili tako nekako. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministar, na samom početku ovih amandmana, želim da vam skrenem pažnju da i oduzmemo mogućnost da zloupotrebljavate i da kažete da postoje neki ljudi koji su protiv izgradnje auto-puta, infrastrukture i uopšte.

Među poslanicima SRS, među članovima SRS i među građanima Srbije, ne možete naći nijednog normalnog čoveka koji je protiv izgradnje auto-puta ili druge infrastrukture uopšte. Mi na jedan vrlo ozbiljan i argumentovan način ukazujemo šta su problemi i propusti ovog zakona i šta može u praksi da se pojavi kao problem.

Tako smo osetili potrebu da na član 8. podnesemo amandman, jer utvrđen je javni interes za izgradnju ovog auto-puta i sve ono što ste vi rekli i kolege, koliko stanovnika u toj oblasti živi i koliko postoji privrednih subjekata registrovanih, koliko ima manastira i drugih razloga za izgradnju ovog auto-puta, uopšte ne polemišemo o tome i na taj način.

Pošto je utvrđen javni interes za određenu eksproprijaciju, odnosno za izgradnju ovog auto-puta, član 8. kaže da je - da se podnosi dokaz i bliže lociranje mesta na kojem će se vršiti eksproprijacija i dokaz o obezbeđenim sredstvima.

Stav 2. kaže pod kojim uslovima se dokazuje da su sredstva obezbeđena. To nije neki ozbiljan dokaz, ali da ne polemišem sada o tome.

Onda dolazimo do stava 3. ovog člana koji kaže - dokaz o utvrđenom javnom interesu predstavlja pozivanje krajnjeg korisnika na ovaj zakon.

Šta to znači kada postoji dokaz o utvrđenom javnom interesu da pozivamo korisnika na ovaj zakon? Da li to znači da u Krivičnom zakoniku, bilo kojem drugom zakoniku ili bilo kojem opštem aktu koji je ova Skupština donela, treba nekog da obaveštavamo da je donet neki propis i da ga pozivamo na primenu tog zakona?

Ovde postoje vrsni pravnici, neki se bave naučno-istraživačkim radom, neki su profesori na univerzitetu i oni znaju da nije dobro vrlo često pridodavati donošenju leks specijalisa, odnosno donošenju posebnih ili specijalnih zakona, jer on, govorim sada da bi razumela to šira javnost, ne samo stručna, stavlja van snage opšti zakon. Ostavlja mogućnost zloupotrebi, a mi smo već ukazivali u raspravi u načelu, šta je najveći problem i šta može da dovede do zloupotrebe i to kolege koje podržavaju Vladu, one neće da čuju za to, jer oni samo pričaju o potrebi izgradnje ovog auto-puta, što uopšte nije sporno.

Onih 300 miliona za koje mi ne znamo gde i kako i na koji način će biti upotrebljeni, to jeste sporno i ovo je, ako nešto, ne mogu reći glupo, ne pristoji, ali besmislenijeg stava od ovog ja uopšte nisam video.

Sada Vlada ovako kaže zbog čega nije prihvatila ovaj amandman, pa kaže da je to uspostavljanje dobre prakse. Mi ne znamo uopšte kakva će praksa biti.

Ovo o čemu su koleginice Vjerica i Nataša pričale, što druge kolege osporavaju, to je ono što će praksa uspostaviti, uspostavljanje i ujednačavanje prakse, možemo da posegnemo za tim tek kada nešto bude zaživelo, kada nešto bude u primeni.

Eto, gospođa Mihajlović verovatno zna koji će problemi da se pojave, pa ona želi da uspostavi dobru praksu, da se ovo ne bi dalje dešavalo.

Mislim da je ovaj amandman trebalo prihvatiti.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, i na član 9. Predloga zakona mi smo podneli amandman i predložili smo da se u članu 9. u stavu 2. reč „neko“ briše. Ovim amandmanom je izvršena pravno – tehnička redakcija teksta, jer svako treće lice upisano kao korisnik zemljišta ima lično ime ili naziv ukoliko se radi o pravnom licu.

Konkretno, ovaj član 9. se odnosi na lica kojima se isplaćuje naknada za eksproprijaciju. Mi smo i u okviru načelne rasprave ukazivali da Zakon o eksproprijaciji, ovaj zakon koji se oslanja na njega, da je jako loš i da je bilo bolje da se niste pozivali na najlošije delove tog zakona.

Projekat izgradnje Moravskog koridora koji je počeo, odnosno koji se planira od 2010. godine nije daleko odmakao. Ovim Predlogom zakona predviđena je eksproprijacija zemljišta radi izgradnje auto-puta, što mi podržavamo. Rečeno je da cena ne može biti niža od tržišne.

U okolini Kruševca, gde je počela eksproprijacija, do kraja aprila je doneto tridesetak od 2.100 rešenja i poljoprivredno zemljište je plaćano po 200. dinara. Kada je u pitanju broj donetih rešenja, zar ne mislite da je to za ovaj period jako malo?

Kada je cena izgradnje puta Pojati – Preljina u pitanju rečeno je da će to biti 800 miliona evra i za ovaj posao je potpisan Memorandum sa američkom kompanijom „Behtel“. Svi znamo da ovu kompaniju gde god da je radila da su pratile različite afere. Mi srpski radikali smo upravo protiv ove kompanije da radi na ovom projektu i smatramo da će se usvajanjem ovakvog zakona legalizovati samo krađa od 300 miliona evra koje dobija „Behtel“, jer je posao mogao da se ugovori i sa drugom firmom, sa kineskom firmom za 500 miliona evra. Zahvaljujem.