Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, amandman nikako ne može da bude politička stranka, a mogu da shvatim ovo kao povredu Poslovnika.
(Vjerica Radeta: Govorim o amandmanu.)
Govorite kako ste dobili opomenu.
Dobili ste opomenu zato što ne uvažavate svoje kolege i koleginice narodne poslanike. Niko vas nema nameru da ućutkuje, jednostavno ne uvažavate nijednog kolegu koji govori, ometate ga. One koji su iskusniji, koje ne možete da ometate, mi drugi ne čujemo.
Vaše je pravo da li ćete da slušate nekog ili ne. U ovoj sali treba svi da se čujemo, ako želimo da učestvujemo u radu Narodne skupštine. To je naše pravo svakog poslanika. Takođe, ne smatram da je ovo Akademija nauka pa ćemo da vodimo isključivo akademske rasprave. Ovo je parlament i Skupština, ali makar minimum uvažavanja…
(Vjerica Radeta: Poslovnik.)
Makar minimum uvažavanja prema kolegama morate da imate…
(Vjerica Radeta: Poslovnik.)
Da li je neko plav, crn, visok, nizak, mršav ili na neki drugi način, to je njegova stvar. Kako će on svoju diskusiju da prilagodi temi dnevnog reda i to je njegova stvar i to vama nikad nije prigovarao...
(Vjerica Radeta: Poslovnik.)
Prekinuo sam vašu diskusiju, daću vam reč…
(Vjerica Radeta: Ne, ne, Poslovnik.)
Da ne biste otišli preko one mere kada moram kao predsedavajući da reagujem i koristim zato instrumente koji su predviđeni Poslovnikom…
(Vjerica Radeta: E, ajde daj mi po Poslovniku, ti ćeš da mi držiš predavanja.)
Izvolite.
Izričem vam drugu opomenu.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, posle druge opomene, gospodine Arsiću, povredili ste član 27. malopre kada ste uzeli reč i sa tog mesta, možda nervozni što ne možete da izađete da zapalite cigaretu, pa onda morate da koristite da odatle pričate, vi ste malopre diskutovali kolega Arsiću, a niste samo mene prekinuli u raspravi po amandmanu. To je po našem Poslovniku nedopustivo.

Vi imate pravo da prekinete narodnog poslanika kada procenite da treba da bude prekinut, u skladu sa Poslovnikom, ali da vi odatle držite predavanje, da vi odatle pričate, žao mi je što imate narodne poslanike koji ne mogu da se koncentrišu na ono što bi hteli da kažu, što baš ne čitaju dobro ono što im je napisano. To je vaš problem.

A vi, da naterane nas da vas pažljivo slušamo, nećemo. Da čujemo svaku reč koju izgovorite, valjda smo milion i 700 puta pokazali. I kada mi pričamo, i kada mi dobacujemo i kada mi međusobno nešto razgovaramo, mi odlično čujemo sve ono što vi iz vaše skupštinske većine kažete i kao što vidite i znate, mi na to reagujemo.

A vi, vodite računa o primeni Poslovnika i nemojte nikad više da vam padne na pamet da odatle sa mnom raspravljate. Na to nemate pravo. Da tu neko sedne da vas zameni, da se vi javite za reč, to imate pravo, a sa mesta predsedavajućeg ne možete. Vi niste meni ni mama, ni tata, ni vaspitač da vi meni odatle pričate kako ću da se ponašam, šta smem da kažem, šta ne smem da kažem.

Žao mi je što su vaši poslanici danas pokazali da nemaju pojma o eksproprijaciji, a pokušavaju da budu pametni na tu temu…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Radeta, do dva minuta je.
Sada ćete da dobijete odgovor u vezi reklamacije na član 27. Poslovnika Narodne skupštine koji kaže da se predsednik, odnosno predsedavajući Narodne skupštine stara o primeni ovog Poslovnika.
U članu 106. kaže – niko ne može da prekida govornika, niti da ga opominje, osim predsednika Narodne skupštine u slučajevima predviđenim ovim Poslovnikom. Vi ste prekidali koleginicu Milanku Jevtović Vukojičić i ometali je u daljem radu…
(Vjerica Radeta: Jel rekla da sam je ometala? Nije tačno.)
Za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu, nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. Znači, vi ste ugrožavali slobodu govornika i koleginice Milanke Jevtović Vukojičić i koleginice Rakić…
(Vjerica Radeta: Molim? Ugrožavala slobodu govora?)
A, opomena se izriče narodnom poslaniku koji govori pre nego što je zatražio i dobio reč i taj ste uslov ispunili da dobijete opomenu.
Koji pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu, zato sam vas prekinuo da vam ne bi izrekao opomenu.
Ako prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora, taj uslov je ispunjen za drugu opomenu.
Koji se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku, to ste meni, nema problema.
Ako upotrebljava psovke i uvredljive izraze, rekli ste da nemam šta da čujem i da su to gluposti.
Ako iznosi činjenice, pričali smo o fakultetu, ali to ne na ovoj sednici, nema veze. Ako drugim postupcima narušava red na sednici ili postupa protivno odredbama ovog Poslovnika. Znači, kumulativno 70% uslova ste ispunili da dobijete opomenu, a jedan je dovoljan.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjašnjava o povredi Poslovnika?
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Želim naravno.
(Vjerica Radeta: Poslovnik.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Sada intervenišem po članu 107. gospodine Arsiću, vi ste grubo povredili dostojanstvo Narodne skupštine, zato što ste rekli da ovde neko, vi ste rekli ja, ali ja mislim da to niko ovde ne radi, ugrožava slobodu govora.

Vi ste pokazali da ne znate šta je sloboda govora. Dobaciti nešto narodnom poslaniku, reći mu da priča gluposti, reći mu da ne može da se sluša to što on kaže, sve to što ja nisam rekla, ali i da jesam, to nije ugrožavanje slobode govora, gospodine Arsiću, pročitajte malo nešto, nemojte da se blamirate i sramotite sa tog mesta. Vi ste uvredili mene, vi ste uvredili našu poslaničku grupu, vi ste uvredili Narodnu skupštinu kao instituciju, vi ste rekli, gospodine Arsiću, da u Narodnoj skupštini se ugrožava sloboda govora narodnih poslanika. Pa jeste li vi svesni šta ste vi sad poručili javnosti? Jel vi razumete sami sebe?

Gospodine Arsiću morate nervozu malo da suzbijete. To vaše loše raspoloženje, to što je očigledno da imate nekih problema, ne ulazim kakvi su, ali ne možete ih iskazivati tako što ćete na tako grub način vređati Narodnu skupštinu. Ja nisam rekla da ste uvredili Narodnu skupštinu zato što ste meni izrekli opomenu, to je stvar vašeg ćefa pa radite kako hoćete, ali moraćete da se ceo dan tako ponašate, bojim se i prema ovima tamo.

Ja sam pripremila ovde i iskoristiću, ne ovu, ali biće prilike, ono kad sam rekla da ste nam ukrali vreme u petak i u četvrtak, jeste, evo dokaza ovde, sve ćemo to lepo da iznesemo, o svemu ćemo da porazgovaramo, vas očigledno ni onaj konvent, kako se zove, što ste sa nevladinim organizacijama i onaj kako im se zove, ovaj, Sem Fabricio… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
U vezi reklamacije povrede Poslovnika da sam prekršio, kaže u članu 106. – za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora.
Ja sam samo primenjivao Poslovnik. Ništa više.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika?
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Rekla sam da želim i vi onda nemate pravo ništa da obrazlažete… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, izjasniće se Narodna skupština.

Koleginice Jovanović, po Poslovniku, izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Reklamiram član 27. i 32.

Vi ste, zna verovatno javnost, kada vas vidi da tu sedi po ovlašćenju Narodne skupštine, u jednom delu sednice predsedavajući, možda vas kasnije zameni kolega Marinković, ali to vam ne daje za pravo gospodine Arsiću da sa mesta predsedavajućeg, kao jedan od potpredsednika, što je i koleginica Radeta, proizvoljno tumačite i zbog eventualnih u ovom danu simpatija ili antipatija, tako postupate.

Ni jednom jedinom rečju koleginica Milanka Jevtović Vukojičić nije reagovala, niti je zatražila od predsedavajućeg pomoć. Ona je uvek, to možemo da priznamo, pripremljena za sednice, stručno, argumentovano kao pripadnik vladajuće koalicije raspravlja i ona je govorila na način na koji je ona mislila, što vi kažete svako ima pravo, a u jednom trenutku kažete da nema pravo. Vi imate ovde vašu koleginicu koja kaže – ne možete vi tako, to nije tema, pričate o ceni koridora, a ovde se reč – potrebno menja. Odlučite kako ćete danas i koje aršine da uspostavite.

Koleginica Milanka Vukojičić jedino što je pogrešila u svom izlaganju to što je ona iz Priboja, a zagovara drugu deonicu i krak autoputa koji je lobirao Rasim Ljajić kod… (Isključen mikrofon)