Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, doktore Orliću.
Povreda Poslovnika, ko želi?
(Vjerica Radeta: Ja želim povredu Poslovnika, a Aleksandar Šešelj repliku.)
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne znam šta bih to još trebala da želim? Možda kafu, kao vi tu?

Kakvo je to pitanje - još nešto?

Javila sam se po Poslovniku i predlažem vam, na osnovu člana 27. da malo povedete računa o statusu narodnih poslanika. Nemate pravo da vi određujete poslanike prvog i drugog reda. Ako su svi do sada prekidani na dva minuta i dve sekunde najviše, onda to važi i za vaše mentore. I nemojte više da se igrate.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Samo sam dopustio da kolega završi rečenicu. To bih uradio i kad je u pitanju svaki poslanik, i iz Srpske radikalne stranke, naravno.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni? (Da)
(Vjerica Radeta: Što me tako gledate iznenađeno? I ja sam iznenađena čitav dan.)
Iznenađen sam.
Smatram da nisam povredio Poslovnik.
Aleksandar Šešelj je izašao iz sale.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovde utvrđeni javni interes, već se došlo do polja eksproprijacije, član 13. stav 1. glasi: "Po konačnosti, odnosno pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji stiču se uslovi za pokretanje postupka za sprovođenje određene naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Reč: "po" znači kad je završeno sve. Koleginice, očekujem reakciju, biće mi drago. Mi predlažemo: "pre", ne "po". "Po" je završena stvar, nego u toku. Da li ste čuli za srpsku izreku - bolje dogovoriti se na početku, Marijane, kolega, jel tako, na početku njive nego na kraju. I ovo je način gde će sigurno oni koji su vlasnici zemljišta možda biti zakinuti. Zar se to nije dešavalo? Mi želimo da sprečimo to. Iz ovog očigledno proističe da mi želimo da građani Srbije ne budu oštećeni.

Nije ova, rekao bih nervoza, kod predsedavajućeg sasvim bez razloga. Uvek kad je gospođa Zorana Mihajlović tu, sevaju varnice. Vi se pitajte zbog čega.

Neko ko je toliko uspešan, gospođo Mihajlović, kao što vi pričate, ne znam kako ste dozvolili da rehabilitacija nadvožnjaka na Ibarskoj magistrali, odavde možda 20 km, čija je dužina, slobodno procenjujem, 50 metara, traje skoro dva meseca? Jel ste obišli, možda, te radove? Tako uspešan ministar ne može sebi da dozvoli takav luksuz.

Mesec jun, pa jul, pa će verovatno ako ovim tempom bude to rađeno ući i u avgust, kada je frekvencija na toj saobraćajnici nešto veća nego inače, a svi znate da je to jedan od najopterećenijih putnih pravaca, da se vrlo često dešavaju i saobraćajne nezgode, i umesto tu da se radi ubrzano, vi onako, polako.

Kad smo malo pre imali intervenciju na član 11. i rekli da bude izjava overena, možda neko to želi, mi ne uskraćujemo da se da usmena izjava na zapisnik zainteresovanim strankama, ali ostavljamo mogućnost da ima overenu izjavu, možda neko želi na taj način da uđe u taj postupak i na takav način rešava svoje probleme.

Drugo, bilo je ovde govora da narodni poslanici treba da se zalažu možda samo za mesta odakle oni dolaze. Država Srbija je jedna izborna jedinica i svi smo mi kandidati za kompletnu Srbiju. I mi u SRS, naravno, možda intimno želimo da se ubrzanije razvijaju mesta iz kojih mi dolazimo, ali nama je stalo do cele Srbije. U bilo kojem delu kad se nešto gradi, mi smo zadovoljni i ponosni i ne delimo se po tome odakle dolazimo.

Mislim da će gospođa Zorana Mihajlović bar ovo o čemu sam govorio, a konkretan je primer i svaki narodni poslanik i svaki građanin koji prolazi tim delom želeo bi da se što pre to završi. Uradite nešto i konkretno, nemojte samo da objašnjavate ovde kako smo mi protiv izgradnje auto-puta, jer to je stvarno besmisleno, to nema nikakvog smisla. Uradite ono što vam je stvarno posao. Stavite lepo šlem, plavi, žuti, sasvim svejedno, otiđite, pogledajte to i rešite taj problem. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Periću.
Reč ima Katarina Rakić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Konkretno, 445 kilometara puteva u Srbiji ja smatram da je više nego konkretno. Evo, i dok dolazite u parlament, ako prolazite, recimo, kroz Kneza Miloša, nemoguće je da ne vidite sva ona gradilišta, a za mene je to više nego konkretno. Tu rade neki ljudi iz Srbije, koriste se materijali iz Srbije, nakon toga biće opremljeno nameštajem iz Srbije, ljudi su zaposleni. Po meni je to zaista više nego konkretno. Ja sad ne znam šta još osim toga želite i na koji način da vam se pokaže?

Evo, ja bar u svom izlaganju od početka današnje rasprave ni u jednom trenutku nisam rekla, bar nisam tako razumela, složićete se vi sa mnom, da ste vi protiv izgradnje Moravskog koridora. Ja to tako nisam shvatila, niti je to, a pažljivo sam slušala, bilo ko od mojih kolega rekao da ste vi to rekli. Ja sam ovde razumela da ste vi za izgradnju Moravskog koridora, ali da niste zadovoljni zakonom koji predlaže utvrđivanje javnog interesa. Ja opet kažem, obzirom na to što govorite, niste pokazali ovim amandmanima.

Konkretno, što se tiče ovog amandmana, vi čak predlažete nešto što se kosi sa Zakonom o eksproprijaciji, a to je da se jedan postupak odradi pre konačnosti rešenja, a ne onako kako zakon koji to reguliše nalaže.

Mi ovaj zakon o kome danas govorimo svakako donosimo da ubrzamo nekakve postupke, ali moramo voditi računa o ostalim propisima u Srbiji. Znači, ne donosimo ovaj zakon da bi kršili ostale zakone, nego da bi ubrzali postupak oko eksproprijacije, ali svakako moramo poštovati i ostale zakone. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Rakić.
Izvolite, kolega Perić, imate pravo na repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nisam zadovoljan aplauzom koji ste dobili.

Evo, ovako, član 17. ovoga Predloga zakona - prilikom izbora strateškog partnera i zaključenja ugovora o projektovanju i izgradnji Moravskog koridora, kao i prilikom izbora stručnog nadzora nadzora nad izvođenjem radova ne primenjuju se propisi kojima se uređuje postupak javne nabavke.

Slušam vaš komentar, evo, sad da je tu kolega Arsić video bi kako mi imamo vrlo korektan odnos prema vama, valjda da bi naučili, šta li, ne znam šta je u pitanju, ali, sasvim svejedno.

Vidite, jeste li vi svesni ove odredbe člana 17. stav 7? Mi stavljamo jedan zakon koji je univerzalno pravilo u celom svetu, odnosno jedan deo tog Zakona o javnim nabavkama stavljamo van snage, da bi nešto što nije transparentno i nešto što nije ni dobro za državu Srbiju, da bi to bilo.

Suština ovog zakona je upravo u ovoj odredbi. Ne možemo i nismo spremni da prihvatimo. Ako bi rekli pre, pre da se dogovaramo i to postaje odredba ovog zakona koji je leks specijalis. Mi ne kršimo onda druge zakone.

Površno ste vi sve ovo sagledavali, površno komentarišete naše amandmane, ali ja vam to ne želim uskratiti. Samo vi tako nastavite. Na taj način ćete pokazati koliko vi, sa kakvom pažnjom pratite i ovo i sa kakvom pažnjom pratite amandmane SRS.

Kad sve ovo bude prošlo vi ćete sami videti da niste na dobar način, ni podržali ovaj zakon, ni tumačili, ni dali doprinos da bi on bio što je moguće u praksi primenljiviji. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Periću.
Pravo na repliku, Katarina Rakić. Izvolite, koleginice Rakić.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.

Mene je možda sad malo i sramota da jednom kolegi starijem od sebe moram da pojasnim šta je to leks specijalis.

Znači, ukoliko u leks specijalisu ne navedemo konkretno razliku u odnosu na neki drugi zakon, taj zakon koji je na snazi će se svakako primenjivati. Znači, u konkretnom članu 13. o kome sada govorimo, ne o 17. o kome ćemo tek doći, ni jednog trenutka ne isključujemo Zakon o eksproprijaciji, nego govorimo na koji način će se pokrenuti postupak za sporazumno određivanje naknade.

Znači, vi tražite da se ovim amandmanom promeni, da to bude pre, a po zakonu koji ovim članom, ovim leks specijalisom nismo menjali, znači ostaje isti, je navedeno da to ide po dobijanju rešenja. To je, jednostavno nešto što jeste cilj ovog leks specijalisa.

U članu 17. je urađeno nešto što i jeste cilj ovog zakona. Znači, da isključi ostale zakone i da ovo bude jedinstveno u nekim slučajevima.

Ne znam zašto sada govorimo o nečemu što je jednostavno azbuka za ovakve stvari i zašto ja sad imam priliku da objašnjavam, zašto sad mene neko komentariše, da li sam se ja pripremila ili nisam. Vi imate svoje kolege, pa ih pripremate. Mi se pripremamo na način na koji mi to znamo, umemo i hoćemo i smatram da radimo zaista jednu dobru stvar. Ali, jednostavno o čemu ja sada govorim jeste azbuka leks specijalisa. Sad, vi možete obrtati to ovako ili onako, ali suština je ta o kojoj govorim.

U članu 13. koji vi hoćete da promenite, ne pravi se nikakvo isključenje u odnosu na Zakon o eksproprijaciji. Hvala.