Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Demantovali ste, kolega, samog sebe. Ali, ajde pre nego što vam to objasnim, moram da vam kažem da ja nisam bila na Pravnom fakultetu, ja sam završila Pravni fakultet, a ovo bila na fakultetu, to je sad neka novotarija. Ode se, pa se izađe sa diplomom.

Dakle, vi ste sami rekli u prvom javljanju da mogu pripadnici MUP-a privremeno oduzeti predmete i to niko ne dovodi u pitanju. Pripadnici MUP-a. A, vi pravite neku parapoliciju, neku komunalnu miliciju i dajete im ovlašćenja koja ne mogu i ne smeju da imaju.

Dakle, ne dovodi niko u pitanje da određeni predmet kojim je učinjen neki prekršaj da treba da se oduzme, da se privremeno oduzme. Neki i ne treba, dovoljno je da se evidentira, da se konstatuje zapisnički. Vi sad odoste da neko se pojavi, neko napadne nekog sa oružjem i ko će mu oduzeti to oružje? Pa, ko će mu oduzeti oružje? Hoće li komunalni milicioner? Niti može, niti hoće, niti sme. Dakle, potpuno ste opet malo pobrkali lončiće.

Dakle, mi ne govorimo o tome da ne treba. Sve ovo što je u članu 18. predviđeno, to sve jeste u redu, ali nije u redu da to primenjuje komunalna ta vaša milicija, nego to mora da radi normalna policija, MUP.

Da li je tako, gospodine Arsiću, kada neko bude zatečen da vrši krivično delo sa oružjem dođe policija, pa mu oduzme oružje? Da li je tako? Neće valjda kondukter da vam dođe da vam oduzme oružje?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pa, i carina oduzima isto.
(Vjerica Radeta: Arsiću, znaš dobro šta sam rekla, ne vuci me za jezik.)
Pravo na repliku, narodni poslanik Neđo Jovanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se gospodine predsedavajući.

Sada, ko je reterirao u stavu, odnosno u obrazloženju, to neka cene građani, neću ja. Ko je kontradiktoran, opet neću ja ceniti…

(Vjerica Radeta: I građanke, molim te.)

Izvinjavam se, naravno. Prvo građanke, pa građani, u svakom slučaju građani u celini.

Kada sam govorio o ovlašćenjima, uzeo sam kao primer MUP i uzeo sam kao primer ovlašćena službena lica MUP-a. Kada su u pitanju komunalni milicioneri, to je identična mera, samo za znatno manji stepen društvene opasnosti, samo za znatno blaže protivpravne radnje. Ne može komunalni milicioner utvrđivati da li je neko izvršio krivično delo ubistva iako ima pravo da reaguje protiv učinioca, ne daj bože, takvog krivičnog dela.

Ne može komunalni milicioner da oduzima predmete koje može da oduzme u krivičnom postupku ovlašćeno službeno lice MUP-a, ali može u svom nadležnom delu poslova i zadataka koji su mu povereni da oduzme predmete od onoga ko je učinio povredu komunalnog reda, zašta je on ovlašćen. I to je ta razlika koja se ne razume. To je ta razlika između ovlašćenja MUP-a i komunalne milicije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zaista, samo da raščistimo nešto što nikada nisam rekla, pa neka ostane građanima da zaključuju.

Dakle, ovde kolega Jovanović, čak na krivično delo ubistva i kaže – ne može komunalni milicioner da ocenjuje krivično delo ubistva. Ko je govorio o ubistvu? Ja sam samo rekla da se može desiti da komunalni milicioner dobije batine ako bude bezobrazan, a pojavi se tamo negde bez uniforme. To nema veze sa ovim.

Dakle, niti smo govorili o krivičnom delu ubistva, niti o oružju kojim je eventualno ubistvo učinjeno. Znate, ako se desi, ne daj bože neko ubistvo i desi se tu komunalni milicioner, on će verovatno reagovati kako bi reagovao svaki čovek.

Vi ste ministre u načelnoj raspravi pominjali zaslugu komunalnih policajaca u centru za socijalni rad gde su spasili da se ne desi neka još veća tragedija, desilo s ubistvo, ono kada je sačuvaj bože, zaređalo kod centara za socijalni rad. Ali, oni tada nisu bili na svom poslu, slučajno su prolazili i reagovali, kako biste valjda i vi da ste bili u blizini, reagovali.

Dakle, govorimo o nadležnostima, a ne o slučajnim prolaznicima, a ne o krivičnim delima koja nemaju veze sa ovom milicijom. Još jedanput da zapamtite, da zapamte građani Srbije. Sve ovo što govorimo o komunalnoj miliciji i svi argumenti koje iznosimo u prilog tome da ovo ne treba da postoji, biće nešto o čemu će narod da priča. Ponavljam, isto je bilo i za komunalnu policiju, pa sada komunalna policija već spada u red najomraženijih službenika u državi. Naravno, ispred su izvršitelji, pa su notari. Jednostavno, uvodite nešto, naši ljudi nisu takvi da treba baš na svakom koraku neko da ih čuka u glavu, da ih podseća na ovo ili na ono.

Vi ćete komunalnu miliciju svesti na to da zabrane tamo da se prodaje, da oni ljudi da bi preživeli uz penziju i nešto zaradili itd. pa prodaju nešto na kartonskim kutijama. Sve drugo će vam propasti, niko drugi neće dozvoliti da im priđu i toga morate biti svesni.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Neđo Jovanović.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsedavajući.

Ovo je poslednja replika koju ću izneti kada je u pitanju ovaj član, ova odredba zakona.

(Narodni poslanik Milorad Mirčić dobacuje s mesta.)

Hvala kolega Mirčiću, zaista cenim vaš napor da mi pomognete u svemu ovome.

Želim nešto zbog građana da kažem. Ovde mora da se shvati konačno da u zavisnosti od zakona koji obuhvata određenu materiju, oni koji taj zakon primenjuju moraju dosledno da ga primenjuju, pa tako i komunalni milicioneri.

Ako carinski organi, shodno odredbama propisa iz oblasti carine, carinskih zakona mogu da oduzmu određene predmete kako bi se vodio carinski postupak, ako može poreska uprava i nadležni organi poreske uprave da oduzimaju predmete kako bi se adekvatno vodio poreski postupak, ako mogu inspekcijske službe da oduzimaju predmete, kao što je recimo tržišna inspekcija, po propisima koji važe za tu inspekciju, da oduzimaj predmete kako bi se adekvatno vodio taj postupak, inspekcijskog nadzora kontrole i naravno, sankcionisanja, što bi se to pravo, shodno odredbama ovog zakona, ograničavalo ili oduzimalo komunalnoj miliciji? Hvala
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Arsiću, malopre ti dobaci da carina može da oduzme oružje, i evo, kolega Jovanović odmah prihvati.

Dakle, upoređivati carinsku službu sa ovom novotarijom je potpuno besmisleno. Sada, da ne ulazimo u nadležnosti, u poslove carinske službe, suština je da mi imamo MUP, da imamo policiju, da policija može u okviru službe policije, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, da formira čak i ovako nešto, ali to ne može biti komunalna milicija. To ne može biti. Ne radi se o tome da ne treba oduzeti neki predmet, da ne treba nekoga privesti, da ne treba nekoga saslušati. A, kako vi zamišljate da komunalni milicioner nekoga privodi? Kako vi zamišljate da komunalni milicioner čita ustavna prava, da ovaj kaže – neću nigde da mrdam bez advokata? Da li vi uopšte razumete koji je profil komunalne milicije po ovome ovde? Ne piše to.

Dakle, ne radi se o tome da mi mislimo da ne treba uvesti red. Red treba uvesti u državi Srbiji svuda gde reda nema, ali ne mogu se uvoditi neki novi paraograni, postoji MUP. Jel treba da se zaposli još 100, 200, 500, hiljadu policajaca koji bi se bavili ovim poslovima. Nemamo ništa protiv. Dakle, red da se uvodi treba, ali ne može, bre, svaka šuša na ulici da zaustavlja čoveka, da legitimiše, da oduzima, da privodi, da snima. Ne može, ljudi. Šta pravite? Treba da se osećaju ljudi da ne smeju da se okrenu s koje strane ih neko ganja i neko vreba. Ne može ovako. Ne može ovako, ovo je neustavno. U krajnjem slučaju i na početku i na kraju, ovo je neustavno. Videćemo šta će Ustavni sud reći o nekim od ovih odredbi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.