Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Hvala, još jednom.
Prosto, moguće je da ja neke stvari ne razumem, ili nisam shvatio na pravi način.
Član 156a. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, ja ću citirati, radi javnosti, s obzirom da ste pominjali neka "Kargo" vozila, ako se ne varam: "U izvršavanju nadležnosti grada i grada Beograda u oblasti taksi prevoza, kontrolu nad primenom odredaba ovog zakona kojima se uređuje taksi prevoz vrši i komunalna policija". Dakle, to već postoji. "Ako u vršenju kontrole komunalni policajac utvrdi da taksi prevoz obavlja pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nema odobrenje, dužan je i ovlašćen da privremeno oduzme vozilo, sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, izda potvrdu o oduzetom vozilu i bez odlaganja zapisnik i potvrdu dostavi gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za inspekcijske poslove u oblasti saobraćaja". "Tek nakon toga, u skladu sa procedurom, ovlašćeno lice gradske uprave, odnosno uprave nadležne za inspekcijske poslove u oblasti saobraćaja, dužno je da u roku od sedam dana od dana dostavljanja zapisnika i potvrde gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za inspekcijske poslove u oblasti saobraćaja, primeni ovlašćenje iz člana 149. stav 1. tačka 5. ovog zakona ili da vozilo vrati licu kome je oduzeto."
Dakle, u primeni ovlašćenja stava 2. ovog člana, komunalni policajac postupa na način utvrđen propisima iz člana 158. stav 3. ovog zakona.
Govorimo o tome da u ovom zakonu postoji nadležnost koja je već data i komunalnoj policiji da tako nešto učini, u skladu sa procedurom koju sam, evo, ovde pročitao, zbog građana, bez namere da polemišem sa bilo kojim narodnim poslanikom, a tako ni sa vama.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo da obavestim narodne poslanike da nisam isključio koleginicu Radetu, nego prvo moram da obrišem listu, pa onda ona da zatraži reč, pošto ima pravo na repliku.
Izvolite, koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ma, bila bih ja oštrija, nego, plašim se, oduzeće mi reč, a to baš ne bih volela. Opomene, to nije nikakav problem, samo da mi ne oduzme reč.

Dakle, ministre Ružiću, sve što ste rekli, rekli ste zapravo ono što sam i ja rekla, odnosno pre vas sam ja rekla, vi ste samo potvrdili ono što sam ja rekla. Objašnjavate da je to nadležnost komunalne policije, a sad će to biti nadležnost komunalne milicije. Znate u čemu je vaš problem? Opet, ne mislim vaš lično, nego generalno, kad dođe neki predstavnik Vlade i kaže - ali, to piše u onom tamo zakonu. Ali onaj tamo zakon nije sveto pismo. Problem jeste nastao negde ranije, pa je onda došao i dovde. Kao što smo imali pre vas ministra Zoranu Mihajlović, gde je problem u Zakonu o eksproprijaciji, pa kao posledica toga problem ovog njenog leks specijalisa.

Kada mi govorimo o nekom zakonu ili kada intervenišemo amandmanom, mi kažemo kako treba ovaj zakon da izgleda, a ako je on u koliziji sa nekim drugim zakonom, nas ne obavezuje to da se mi obaziremo na onaj neki drugi zakon. Onda ćemo, kad bi vi prihvatili ovo, onda bi mi menjali onaj prethodni zakon.

Jedino što nas obavezuje jeste Ustav i amandmani samo moraju biti u skladu sa Ustavom. A u koliziji sa svakim drugim zakonom amandman može biti, zato što mi ovim amandmanima uređujemo ovaj predlog zakona. Ali, najvažnije u ovome svemu je to da ste vi zapravo potvrdili sve što sam ja rekla i ne morate više da se trudite, ne možete da me ubedite. Volim ja sa vama da polemišem i volela bih opet da se javite, ali, hajde, probajte nešto novo da kažete.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Slušajući ovaj širi kontekst obrazloženja amandmana, građani bi, kad slušaju sve ovo što se sad pričalo, pomislili da se radi o zakonu koji se primenjuje isključivo na "Kargo" vozila, što apsolutno nije tačno.

Radi se o odredbi člana 18. predloženog teksta zakona, koji se odnosi na nadležnost ili pravo komunalnog milicionera da privremeno oduzme predmet. Koje? Samo one predmete koji su bili predmet protivpravne radnje, prekršaja ili prestupa i od onoga ko je taj prestup, protivpravnu radnju počinio. Ovu istu, potpuno istu meru, može da sprovede i ovlašćeno lice, službeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova, ali za znatno veći stepen društvene opasnosti, tamo gde je protivpravna radnja sa elementima krivičnog dela.

Šta je cilj oduzimanja, privremenog oduzimanja predmeta? Cilj je da se obezbedi dokaz u daljem toku postupka, jer ukoliko komunalni milicioner podnese prekršajnu prijavu ili prekršajni nalog, ona mora biti zasnovana na adekvatnom dokazu. Taj dokaz mora da ima potrebnu dokaznu snagu. Koji je to dokaz? Dokaz je upravo onaj sa lica mesta gde je izvršena identifikacija protivpravnog delovanja i gde je lociran učinilac. Ako je neko uradio nešto što podrazumeva povredu komunalnog reda i pri tome koristio nedozvoljeno sredstvo, logično je da će mu se to sredstvo oduzeti i logično je da će se to sredstvo koristi kao dokaz u daljem toku postupka. To je najčešće prekršajni postupak. Da je krivični, tu već postoji druga nadležnost.

Prema tome, građani treba da znaju da se na ovaj način, ovakvom merom i ovakvim normiranjem zakona nije učinilo ništa van onoga što je neophodno, potrebno da bi praktična primena ovog zakona bila optimalna, a to podrazumeva krajnji cilj, da onaj ko je učinio povredu komunalnog reda bude identifikovan i kažnjen adekvatnom kaznom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zaista ovde nema ni jednog pravnog argumenta. Ja sam iznenađena, kolega, drugačije sam doživljavala vas kao pravnika.

Kažete da ovo oduzimanje, privremeno oduzimanje vozila se radi kada se utvrdi protivpravna radnja ili prekršaj na licu mesta. Čekajte, zar to utvrđuje komunalni milicioner ili on piše predlog, pa onda to sud za prekršaje utvrđuje? Malo ste nešto pobrkali.

Kažete – mora radi obezbeđenja dokaza. Šta sad? Uhvati komunalni milicioner na licu mesta nekog divljeg taksistu, da ne kažete „Kargo“, taksistu koji nema dozvolu, a ima onu tablu, jer nije problem nabaviti te table i sad, ako mu ne oduzmete vozilo, on će, da ne bi prekršajno odgovarao, lepo uzeti i gurnuti svoj auto u Dunav. Bože me sačuvaj. Šta on može da uradi sa tim automobilom ako mu se napiše prijava, podnese lepo sudiji za prekršaje? Kako će, kolega Jovanoviću, kad oduzimaju, recimo, salatu i spanać onim ženama što prodaju na kutijama? Hoće li i to nositi u sud za prekršaje i da čeka dok dođu na red, da stoji ta salata?

Doduše, desilo se, evo ja moramo sad ovo da ističem, nema baš veze sa ovim zakonom, desilo se, ima opisano u Šešeljevoj knjizi „Kora od banane“. Kad je bila aktuelna ta banana, onda je Vojislav Šešelj lepo u fasciklu stavio koru od banane i odneo u tada, Četvrti opštinski sud kao dokaz da se Nikola Barović okliznuo na koru od banane. Boga mi, sudija je morao da stavi to u spise predmeta i dugo je to bilo u spisima predmeta.

Ali, to je bila neka druga vrsta postupka i druge stranke u postupku. Ovo, zaista, malo sam zbunjena. Branite vi ministra Ružića, ma ne napadam ja njega, ali nemojte ovako.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsedavajući.

Znate šta, kakav neko ima o meni doživljaj, to je subjektivni stav onoga ko taj doživljaj ima. Tako da, ja ne mogu da mu sporim bilo kakav doživljaj, kakav god da je, ali mi je zanimljivo da neko ko je bio na Pravnom fakultetu i izučavao krivično pravo nije shvatio neke stvari.

Ako je učinilac krivičnog dela izvršio krivično delo upotrebom vatrenog oružja, onda se vatreno oružje oduzima.

(Vjerica Radeta: Ama, ko je oduzimao?)

To je mera koja se sprovodi kao mera koja je predviđena zakonom.

Ukoliko je zatečen na licu mesta i ukoliko je na licu mesta identifikovan kao učinilac protivpravne radnje, konkretno krivičnog dela, naravno da tu reaguje ovlašćeno službeno lice, u konkretnom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova, onda se na licu mesta oduzima i taj predmet.

Zašto? Zbog toga što bi u protivnom došlo do prikrivanja tragova, zbog toga što bi došlo do ometanja istrage, zbog toga što bi moglo da dovede do nemogućnosti vođenja postupka i onda bi neko bio potpuno oslobođen za nešto što je evidentno uradio.

E, pa, to su sasvim logični, razumljivi i racionalni razlozi da se prilikom utvrđenja da je neko počinio povredu komunalnog reda, prvo, utvrdi da je to zaista taj učinilac, drugo, da je tu protivpravnu radnju učinio određenim sredstvom, treće, da mu se to sredstvo mora oduzeti, kako bi se protiv njega vodio odgovarajući postupak. A to sredstvo ne može da koristi ni za šta drugo, nego kao dokaz u postupku.

Kome to nije jasno, ja stvarno ne znam na osnovu čega bi se moglo ovo demantovati što sam rekao, a da dalja obrazloženja dajem bilo bi krajno neumesno. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.