Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Raspravljamo o Zakonu o komunalnoj policiji, trenutno o članu 18. i našem amandmanu na ovaj član, ali želim da se čuje da narod koji eventualno ovo gleda da čuje koja su ovlašćenja predviđena za komunalnu miliciju.

Znači, šta može da uradi komunalni milicioner? Da izda upozorenje, usmeno naređenje, proveru identiteta, dovođenje, zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila, privremeno oduzimanje predmeta, audio i video snimanje, upotreba sredstava prinude, prikupljanje obaveštenja i druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Ovo je zaista da se čovek uplaši kada ovo pročita, čak i da je ovo nadležnost redovne policije, a kamoli komunalne milicije za koju niko živi ne zna šta će u stvari da rade. Ovde piše da oni mogu da proveravaju identitet.

Mi imamo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i gde god treba, kad pričamo sa vama, ministre Ružiću, o biračkim spiskovima vi kažete da ne mogu biti dostupni svakome upravo zbog matičnog broja i zbog zaštite podataka o ličnosti, a onda komunalni milicioner može da zaustavi čoveka, da traži ličnu kartu, da proverava identitet, može da izvrši dovođenje, to je privođenje. Može da ga veže i da ga odvede. Može privremeno da oduzima predmete, može da oduzme vozilo čoveku. Sredstva prinude, nosi palicu, može da bije. Ovo je zaista nešto što je apsolutno neprihvatljivo.

Koliko god vi pokušali da ubedite, pre svega, sami sebe da je ovo nešto što nam treba, verujte ne treba i iz ovoga će isteći mnogo problema.

Kada ste rekli, ministre, da se ovo ne odnosi samo na Beogradu, formalno ne, ali evo, reći ću samo na jednom ili dva primera kada je u pitanju grad Beograd, koji je doneo odluku gde deca u određeno doba dana ne smeju da plaču, kučići ne smeju da laju, ne smeju da se slušaju vesti malo glasnije nego što se nekome dopada, nekih 30 decibela je neki limit koliko može da bude zvuk, da se čuje u nekom određenom dobu. Možete li da zamislite da dođe bez uniforme neko, prijavi komšija nekoga da mu dete plače u 11 sati uveče i dolazi komunalni milicioner bez uniforme, zvoni na vrata. Da li vi mislite da će iko normalan nekom takvom čoveku da otvori vrata ili mislite da će da otvori vrata, pa kada mu kaže da je komunalni policajac, da mu razbije nos?

Kako može čovek, još bez uniforme, da bane ili da zaustavi? Vi sada ovim zakonom hoćete da jurite i ove „Kargo“ vozače, da im oduzimate vozila itd. Sve se zna za šta je ovaj zakon namenjen.

Kada je u pitanju ovo merenje decibela u Beogradu, kažu, slušam predstavnike i vašeg ministarstva i pošto je to sada aktuelno i gradskih organa, objašnjavaju u medijima, kaže – komunalni milicioner neće meriti buku zato što on nema taj neki aparat koji to radi. A, kako će onda on da procenjuje buku? Kaže – njemu ako neko prijavi, on će da dođe, pa da uđe, pa da pozvoni, pa da čuje.

Prosto, ne možete da verujete da vam to priča neko ko je zadužen za primenu ovog zakona. Ili, kažu dva funkcionera sa nivoa grada Beograda u jednoj televizijskoj emisiji, sad voditelj onako bojažljivo kaže – izvinite, kako će neko da zabrani detetu da plače u 12 sati noću ako ga boli zub, recimo, ili ako ga ne boli ništa, dete je, pa mu se plače? Kaže jedan od tih funkcionera ovako – znate, ova odluka na ispit stavlja komšije, pa neće valjda komšije prijavljivati za tako nešto. Drugi kaže – voleo bih ja da vidim tog sudiju za prekršaje koji će kazniti roditelje čije je dete plakalo, pa ih je neko prijavio.

Ja bih volela videti sudiju za prekršaje koji neće kazniti. Dakle, nije do sudije za prekršaje. Ako ste vi poslali komunalnog milicionera zato što je neko nenormalan prijavio komšiju zato što mu plače dete i taj vaš komunalni milicioner ode, još bez uniforme, a neko se prevari pa ga pusti, niko normalan ga neće ni pustiti, ni otvoriti mu vrata, ali recimo, desi se, i on napiše prijavu i uputi je sudiji za prekršaje. A, kako može sudija da reaguje nego na osnovu ovog zakona i te odluke da nekog kazni?

Dakle, milion primera ima gde ćemo vam uz ove amandmane dokazivati da je ovaj zakon potpuni promašaj.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Zahvaljujem.
Što se tiče buke, već je spreman Nacrt zakona o zaštiti od buke, koji inače predviđa nadležnost komunalne milicije da se upravo pozabavi onim temama o kojima ste vi govorili. Ali, imajući u vidu da vrlo pažljivo čitamo vaše amandmane, na neke ne odgovaramo iz dobro poznatih razloga, ja samo nisam shvatio da je sadržaj vašeg amandmana bio vezan za ono o čemu ste vi govorili. Tiče se člana 18. stav 1. tačke 6) koju ste predložili da se briše, koja tretira pitanje privremenog oduzimanja predmeta, koja je inače regulisana članom 24. Zakona o javnom redu i miru, gde je predviđeno da to čine policija, komunalna policija do sada, ubuduće milicija ili nadležni inspekcijski organ.
Prosto, želim da ukažem na tu činjenicu i zbog građana da znaju da vrlo pažljivo pratimo šta stoji u vašim amandmanima. Nažalost, nisam čuo da je ovo bio predmet onoga o čemu ste govorili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
(Vjerica Radeta: A ja repliku ministru?)
Izvinite, koleginice Radeta.
Pravo na repliku, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Što je fin Arsić kako mi izreče dve opomene, evo, sav se uprepodobio.

Ministre Ružiću, vi ste bili narodni poslanik, vi ste ministar koji je ovde svaki put kada treba, koji ima urednu komunikaciju sa narodnim poslanicima, ali nemojte kao ministar da se ponašate kao poslanik. Nemojte vi sada da okrećete, niste vi razumeli ovaj amandman, a ovaj amandman se odnosi na član 18.

Da, konkretno, u pitanju je tačka 6) koja govori o privremenom oduzimanju predmeta, između ostalog sam i to pomenula u malo širem obrazloženju. Rekla sam – evo, tu tačku 6) ste predvideli da oduzimate „Kargo“ vozila ovom „Kargo“ udruženju vozila. A, znate zbog čega uopšte postoji taj problem sa tim „Kargo“ udruženjem? Zato što Zorana Mihajlović širi priču da u „Kargo“ udruženju vozila ima brat Ane Brnabić i zato ne dozvoljava tom udruženju da vozi narod po Beogradu, a ovi iz udruženja „Kargo“ kažu – Zorana to ne dozvoljava zato što je njen, kako ona kaže partner, suvlasnik na „Pink taksiju“. Vrlo komplikovano, ali očigledno ima tu nešto oko toga.

Vi ne možete, ministre, da obavežete komunalnog milicionera da oduzima vozilo ni „Kargo“ vozačima, ni tzv. divljim taksistima. Vozilo kao imovina može da se oduzme samo nakon pravosnažne sudske presude. A, da naiđe vaš komunalni milicioner i pokaže karticu, još bez uniforme, da kaže – stani tu, nemaš dozvolu koju ja mislim da trebaš da imaš, ja ti oduzimam vozilo. Ne možete takvu kaubojštinu na ulicama, ljudi. Izazvaćete to da će ovi vaši partijski kadrovi, koje ćete ovde pozapošljavati, dobijati batine po Beogradu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, pravo na repliku.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ja vam se zahvaljujem na tom pojašnjenju i na tom širem obuhvatu teme o kojoj ste govorili.
Ovde se ne radi o oduzimanju predmeta. Oduzimanje vozila je tretirano od strane Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, ako se ne varam. Tako da, ono što su ovlašćenja definisana onim posebnim zakonima koje sam naveo danas pre ovih rasprava koje ste ovde imali, ti zakoni predviđaju da u nekom delokrugu komunalna milicija, odnosno policija trenutno, dok se ovaj zakon ne usvoji, ima nadležnosti i u tom delu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ministre, razumemo mi da se koncepcija vašeg zakona i uopšte vaš pristup rešavanju problema u bilo kojoj sferi života razlikuje od stavova SRS i to je normalno. Ja vas samo molim da kada odgovarate i kada razgovaramo o ovom predlogu ili bilo kojem drugom predlogu ili bilo kojem drugom amandmanu, nemojte da okrećete priču, nemojte da se pravite da ste pobrkali lončiće. Mi govorimo argumentovano i od vas očekujemo argumentovane odgovore.

Dakle, komunalni policajci danas, juče, pre pet dana, zaustavljaju i dođu sa inspektorom i uzimaju ljudima automobile. Tek posle ti ljudi tuže, vodi se postupak i ti postupci traju, a ovaj zakon kaže – kad ovaj zakon stupi na snagu, više neće biti na snazi ovaj koji je regulisao rad komunalne policije, što znači ova milicija vaša radiće isto što radi policija.

Započet malo pre, rekla sam da će ovo biti partijski kadrovi, hoće, i to će biti razlog više što će se bahato ponašati. Takav slučaj vam je i sa izvršiteljima i sa notarima i sa predsednicima skupština stanara. Dakle, neverovatno je koliko ste na svim tim poslovima umrežili vaše partijske aktiviste, ne mislim samo na vašu partiju, nego na stranke na vlasti, da je to prosto neverovatno, da ljudi više od toga ne mogu da dišu. E, jedni od tih biće i ovi komunalni policajci, milicioneri, koji će da kažu - ja sam se zaposlio preko stranke, jer tako kažu, bilo koga od ovih koje sam nabrojala, kaže - ja sam došao preko stranke, šta ti meni možeš. E, tako.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, ministar Ružić. Izvolite.