Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
(Vjerica Radeta: A ja repliku ministru?)
Izvinite, koleginice Radeta.
Pravo na repliku, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Što je fin Arsić kako mi izreče dve opomene, evo, sav se uprepodobio.

Ministre Ružiću, vi ste bili narodni poslanik, vi ste ministar koji je ovde svaki put kada treba, koji ima urednu komunikaciju sa narodnim poslanicima, ali nemojte kao ministar da se ponašate kao poslanik. Nemojte vi sada da okrećete, niste vi razumeli ovaj amandman, a ovaj amandman se odnosi na član 18.

Da, konkretno, u pitanju je tačka 6) koja govori o privremenom oduzimanju predmeta, između ostalog sam i to pomenula u malo širem obrazloženju. Rekla sam – evo, tu tačku 6) ste predvideli da oduzimate „Kargo“ vozila ovom „Kargo“ udruženju vozila. A, znate zbog čega uopšte postoji taj problem sa tim „Kargo“ udruženjem? Zato što Zorana Mihajlović širi priču da u „Kargo“ udruženju vozila ima brat Ane Brnabić i zato ne dozvoljava tom udruženju da vozi narod po Beogradu, a ovi iz udruženja „Kargo“ kažu – Zorana to ne dozvoljava zato što je njen, kako ona kaže partner, suvlasnik na „Pink taksiju“. Vrlo komplikovano, ali očigledno ima tu nešto oko toga.

Vi ne možete, ministre, da obavežete komunalnog milicionera da oduzima vozilo ni „Kargo“ vozačima, ni tzv. divljim taksistima. Vozilo kao imovina može da se oduzme samo nakon pravosnažne sudske presude. A, da naiđe vaš komunalni milicioner i pokaže karticu, još bez uniforme, da kaže – stani tu, nemaš dozvolu koju ja mislim da trebaš da imaš, ja ti oduzimam vozilo. Ne možete takvu kaubojštinu na ulicama, ljudi. Izazvaćete to da će ovi vaši partijski kadrovi, koje ćete ovde pozapošljavati, dobijati batine po Beogradu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, pravo na repliku.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ja vam se zahvaljujem na tom pojašnjenju i na tom širem obuhvatu teme o kojoj ste govorili.
Ovde se ne radi o oduzimanju predmeta. Oduzimanje vozila je tretirano od strane Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, ako se ne varam. Tako da, ono što su ovlašćenja definisana onim posebnim zakonima koje sam naveo danas pre ovih rasprava koje ste ovde imali, ti zakoni predviđaju da u nekom delokrugu komunalna milicija, odnosno policija trenutno, dok se ovaj zakon ne usvoji, ima nadležnosti i u tom delu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ministre, razumemo mi da se koncepcija vašeg zakona i uopšte vaš pristup rešavanju problema u bilo kojoj sferi života razlikuje od stavova SRS i to je normalno. Ja vas samo molim da kada odgovarate i kada razgovaramo o ovom predlogu ili bilo kojem drugom predlogu ili bilo kojem drugom amandmanu, nemojte da okrećete priču, nemojte da se pravite da ste pobrkali lončiće. Mi govorimo argumentovano i od vas očekujemo argumentovane odgovore.

Dakle, komunalni policajci danas, juče, pre pet dana, zaustavljaju i dođu sa inspektorom i uzimaju ljudima automobile. Tek posle ti ljudi tuže, vodi se postupak i ti postupci traju, a ovaj zakon kaže – kad ovaj zakon stupi na snagu, više neće biti na snazi ovaj koji je regulisao rad komunalne policije, što znači ova milicija vaša radiće isto što radi policija.

Započet malo pre, rekla sam da će ovo biti partijski kadrovi, hoće, i to će biti razlog više što će se bahato ponašati. Takav slučaj vam je i sa izvršiteljima i sa notarima i sa predsednicima skupština stanara. Dakle, neverovatno je koliko ste na svim tim poslovima umrežili vaše partijske aktiviste, ne mislim samo na vašu partiju, nego na stranke na vlasti, da je to prosto neverovatno, da ljudi više od toga ne mogu da dišu. E, jedni od tih biće i ovi komunalni policajci, milicioneri, koji će da kažu - ja sam se zaposlio preko stranke, jer tako kažu, bilo koga od ovih koje sam nabrojala, kaže - ja sam došao preko stranke, šta ti meni možeš. E, tako.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, ministar Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Hvala, još jednom.
Prosto, moguće je da ja neke stvari ne razumem, ili nisam shvatio na pravi način.
Član 156a. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, ja ću citirati, radi javnosti, s obzirom da ste pominjali neka "Kargo" vozila, ako se ne varam: "U izvršavanju nadležnosti grada i grada Beograda u oblasti taksi prevoza, kontrolu nad primenom odredaba ovog zakona kojima se uređuje taksi prevoz vrši i komunalna policija". Dakle, to već postoji. "Ako u vršenju kontrole komunalni policajac utvrdi da taksi prevoz obavlja pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nema odobrenje, dužan je i ovlašćen da privremeno oduzme vozilo, sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, izda potvrdu o oduzetom vozilu i bez odlaganja zapisnik i potvrdu dostavi gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za inspekcijske poslove u oblasti saobraćaja". "Tek nakon toga, u skladu sa procedurom, ovlašćeno lice gradske uprave, odnosno uprave nadležne za inspekcijske poslove u oblasti saobraćaja, dužno je da u roku od sedam dana od dana dostavljanja zapisnika i potvrde gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za inspekcijske poslove u oblasti saobraćaja, primeni ovlašćenje iz člana 149. stav 1. tačka 5. ovog zakona ili da vozilo vrati licu kome je oduzeto."
Dakle, u primeni ovlašćenja stava 2. ovog člana, komunalni policajac postupa na način utvrđen propisima iz člana 158. stav 3. ovog zakona.
Govorimo o tome da u ovom zakonu postoji nadležnost koja je već data i komunalnoj policiji da tako nešto učini, u skladu sa procedurom koju sam, evo, ovde pročitao, zbog građana, bez namere da polemišem sa bilo kojim narodnim poslanikom, a tako ni sa vama.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo da obavestim narodne poslanike da nisam isključio koleginicu Radetu, nego prvo moram da obrišem listu, pa onda ona da zatraži reč, pošto ima pravo na repliku.
Izvolite, koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ma, bila bih ja oštrija, nego, plašim se, oduzeće mi reč, a to baš ne bih volela. Opomene, to nije nikakav problem, samo da mi ne oduzme reč.

Dakle, ministre Ružiću, sve što ste rekli, rekli ste zapravo ono što sam i ja rekla, odnosno pre vas sam ja rekla, vi ste samo potvrdili ono što sam ja rekla. Objašnjavate da je to nadležnost komunalne policije, a sad će to biti nadležnost komunalne milicije. Znate u čemu je vaš problem? Opet, ne mislim vaš lično, nego generalno, kad dođe neki predstavnik Vlade i kaže - ali, to piše u onom tamo zakonu. Ali onaj tamo zakon nije sveto pismo. Problem jeste nastao negde ranije, pa je onda došao i dovde. Kao što smo imali pre vas ministra Zoranu Mihajlović, gde je problem u Zakonu o eksproprijaciji, pa kao posledica toga problem ovog njenog leks specijalisa.

Kada mi govorimo o nekom zakonu ili kada intervenišemo amandmanom, mi kažemo kako treba ovaj zakon da izgleda, a ako je on u koliziji sa nekim drugim zakonom, nas ne obavezuje to da se mi obaziremo na onaj neki drugi zakon. Onda ćemo, kad bi vi prihvatili ovo, onda bi mi menjali onaj prethodni zakon.

Jedino što nas obavezuje jeste Ustav i amandmani samo moraju biti u skladu sa Ustavom. A u koliziji sa svakim drugim zakonom amandman može biti, zato što mi ovim amandmanima uređujemo ovaj predlog zakona. Ali, najvažnije u ovome svemu je to da ste vi zapravo potvrdili sve što sam ja rekla i ne morate više da se trudite, ne možete da me ubedite. Volim ja sa vama da polemišem i volela bih opet da se javite, ali, hajde, probajte nešto novo da kažete.