Trinaesto vanredno zasedanje , 09.07.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Najveći problem kod Zakona o javnim nabavkama je taj što pojedini naručioci i pojedini izvođači ne žele da se zakon primenjuje. Naručioci i izvođači javnih radova. Možete da ih zovete i dobavljači, možete kako god hoćete, pružaoci usluga, apsolutno me to ne interesuje. Znači, to je jedan deo priče.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki može da reaguje u nekom postupku javne nabavke ako neko napiše žalbu ili prigovor. Do tog trenutka ne može. A da li neko zna da mi kaže ko ima pravo da napiše žalbu ili prigovor, u svakom trenutku postupka javne nabavke? Bilo koji punoletan građanin Republike Srbije. Bilo koji. Ne mora uopšte da bude u postupku javne nabavke, apsolutno ne mora. Napiše žalbu i Komisija je dužna da privremeno zaustavi postupak javne nabavke i odlučuje po toj žalbi.

Znači, ako hoćemo da se zakon primenjuje, na prvom mestu mora da bude jasno definisan čitav postupak javne nabavke. To je samim Zakonom tako predviđeno. Nije više javna nabavka objavljena u nekim novinama sa po sto primeraka tiraža. Mora da se objavi i u dnevnim listovima, mora da se objavi i u "Službenom glasniku", ali, što je najvažnije, mora da bude i na portalu Uprave za javne nabavke.

Kada su u pitanju javne nabavke male vrednosti, jesmo imali po tri-četiri ponuđača za čitavu Republiku Srbiju? Sada ih ima nekoliko stotina. Može on da prikuplja ponude od tri-četiri, ali će dobiti ponude i od onih koje nije pozvao, zato što je na prvom mestu postupak javan, transparentan, vidljiv svima. Isto i po žalbama.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Arsiću.
Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, to ste u pravu, zakon omogućava svakom građaninu. Kada bi se mogla izvršiti neka gradacija, prvi građanin ove države, Aleksandar Vučić, je izrazio sumnju kada je u pitanju medicinska oprema. Zar to nije povod da se pozabave ljudi oko raspisivanja javnih nabavki za medicinsku opremu? Zar se svaki dan javnost ne bombarduje sa informacijama da je privilegovan jedan proizvođač medicinske opreme određenom delu Srbije?

Zar to nije dovoljno da Komisija, koja je objektivna, neutralna, na kraju krajeva, zbog toga i postoji, da na bazi javno izgovorene reči pokrene taj postupak? Ali, kako očekivati da imate razumevanje i shvatanje za ono što govori predsednik države, kad ste vi preokupirani nekim drugim stvarima. Vi gledate ovde da meni odgovorite, na neki način koji će se dopasti vašim pretpostavljenima.

Nije to suština, gospodine Arsiću. Suština je da ovde nađemo zajedničko rešenje. Ja vas pitam - kako je dotični član u kontinuitetu pet godina, odnosno 10 godina, pet godina je mandat, posle završenog mandata ponovo polaže testove kao svi, a ne zato što je dobro radio, zato što se meri njegov rešen broj predmeta. Pa, nije to, gospodine Arsiću, kopanje zemlje pa da izmerite kubike zemlje koliko je izbačeno. Najlakše je to. Ovde mora da se ima kriterijum jednak za sve. Polaže ponovo testove. Istekao je mandat od pet godina. I to otvara sumnju.

Sad je nama malo jasnije zbog čega kada predsednik države upozori na eventualno neke nedostatke, malverzacije, a ovde se radi najdirektnije o javnim nabavkama, zbog čega se tako gleda i posmatra sa strane. Sve dok on ne naglasi i ne stisne, niko ne mrda. Ne može tako da funkcioniše država.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Mirčiću.

Pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, evo, ponovo se vraćamo na neki početak, te da li polaže, ne polaže. Raščistili smo - stari član komisije ne polaže i nema ponovnu proveru znanja, sad čujem odjednom da ima. Ali, dobro. Neću o tome da polemišem sada u ovoj replici.

Po pitanju sistema zdravstvene zaštite, hajde da pogledamo šta je sve u Srbiji urađeno poslednjih nekoliko godina. Evo, Srbija je prvi put dobila svoj klinički centar u Nišu pre nekoliko meseci. Da ne pričam da se kupuje najskuplja oprema, koju niko u regionu nema. I to se kupuje od strane Fonda za zdravstvenu zaštitu.

Tačno je sve to, mnogo košta, mnogo je para potrošeno. Ne vidi se onoliko koliko bi trebalo da se vidi, zato što je zemlja bila zapuštena, a sistem zdravstvene zaštite potpuno uništen, pa su potrebne godine da se sve to izgradi. A o tome da li ćemo favorizovati jednog proizvođača ili više, ja ne mogu da odgovaram u ime ministarstva ili ministra, ali jesam za to da se medicinska oprema standardizuje. Možemo da imamo više dobavljača, ali da standardizujemo opremu koja bi međusobno bila kompatibilna, zato što je mnogo jeftinije održavanje, lager rezervnih delova i samim tim i servisiranje i popravke tih uređaja.

Ovako, ako mi stalno pričamo da se neko favorizuje, zarad političke priče, a ne vidimo koliko u stvari štetimo svojoj državi i koliko će naša država da plaća skuplje neke stvari, to nas ne interesuje. Ne bi trebali tako da se ponašamo kao narodni poslanici. To apsolutno ne.

Znači, jesam za standardizaciju, zbog ušteda koje sama standardizacija daje kada je u pitanju medicinska oprema.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Arsiću.
Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovde se radi o jednostavnoj stvari koja se sastoji u tome da pokušamo da sprečimo korupciju. Ona je izvor i žarište kriminala. To što vi pričate, to nema nikakve veze sa ovom tačkom dnevnog reda.

Niko ne osporava da je urađeno, da je nabavljeno, sve je to u radu. Ali, jel vi shvatate, svi ovde koji sedite i ovi koji gledaju, ogromna sredstva se izdvajaju, konkretno, za nabavku medicinske opreme.

Ako predsednik države pita gde je dve milijarde nestalo, šta mi treba sa vama da raspravljamo kao opozicija, da vas mi još pitamo gde je dve milijarde? Što ne date odgovor? Znate li, gospodo, da se javnim nabavkama bave i pojedini klinički centri, nije to samo u Ministarstvu? Bave se i sekretarijati. Bave se i neki drugi nivoi. Nemojte da se vrtimo u krug i da pričamo praznu priču, a sa druge strane pojedinci se bogate i to svi vide, između ostalog preko javnih nabavki.

Onaj ko je proizvođač opreme, pogotovo za potrebe medicine, kada je u pitanju skupa oprema, pa tome interesu da sa malo mita ima protekciju i o tome priča i predsednik države. Da li vi ne razumete predsednika? Da li se nešto novo priprema kod vas pa nećete da ga razumete, u to ne ulazim, to je politizacija?

Ovde je borba protiv korupcije i protiv kriminala i to su nas upozorili, između ostalog, i revizori i zaštita konkurencije i Fiskalni savet i Komisija za borbu protiv korupcije. Jedno od žarišta je upravo u javnim nabavkama. O tome se radi.

Mi možemo ovde da govorimo šta god hoćemo, da poredimo prošli period i svetlu budućnost, ali je suština da moramo da stvorimo jedinstveni kriterijum za izbor članova komisije koja će biti zadužena za sprovođenje regularnih javnih nabavki, a oni su na osnovu znanja, na osnovu bodova. Utisak, lični utisak, impresija, to je nešto što je u domenu više emocija, nego zakona.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Mirčiću.

Pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, znači, bitnije su emocije, izgled, nego znanje iskazano na pismenom testu. Evo, tako je sad rečeno.

Pa, ne može. Ako nije pokazao nivo znanja na pismenom testiranju, neće se uzimati ni u obzir njegovo konkurisanje. I, da završimo jednom sa tim, a ne kako ko izgleda.

Znači, kriterijum postoji – znanje. Da li se proverava znanje? Proverava se. Da li je skoro nemoguće doći do pitanja? Skoro nemoguće. Nije ovo mala matura. Ne može da se dođe do pitanja. Znate koliko njih je tražilo? Ne znam, nije kod mene. I kad se donesu pitanja, zaključavaju se u sef i sef se pečati i tako pre samog testiranja.

Dalje, kada su u pitanju te javne nabavke u oblasti zdravstva, Zakon o javnim nabavkama u punu primenu je ušao 2015. godine. Fond zdravstvene zaštite je uštedeo za istu količinu medicinske opreme i medikamenata koji su nabavljeni 2012. ili 2013. godine, ista je nabavljena i 2015. godine, samo smo to platili 400 miliona evra manje. Jel to nije doprinos borbi protiv korupcije?

Pojedinačni slučajevi nisu problem sistema, nego problem tužilaštva i policije i oni se time bave, a posao Narodne skupštine je da stvori sistem da dva organa mogu da rade u punom kapacitetu.